Khởi động và tắt Windows theo ý bạn

17:00 07/06/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(2K, XP, 98, ME) Bạn muốn chạy ứng dụng mỗi khi Windows bắt đầu? Rất dễ dàng để thực hiện điều này, chỉ cần kéo bằng chuột phải tập tin .exe của ứng dụng đó, hoặc shortcut của tập tin này vào trong thu mục Startup và chọn Create Shortcut(s) Here. Lần sau khi bạn khởi động Windows, chương trình này sẽ tự động được chạy.

Nhưng có một số ứng dụng bạn không muốn phải chờ chúng chạy xong mỗi khi bắt đầu Windows như các ứng dụng kiểm tra virus trên máy tính, tạo các bảng sao lưu dữ liệu, chương trình chống phân mảnh đĩa cứng, hay các chương trình bảo trì khác. Chức năng Scheduled Tasks trong Windows giúp bạn có thể chạy ứng dụng trên máy tính với thời gian xác định do bạn quy định ngay cả khi bạn không ở trên máy tính. Nếu bạn không cho máy tính chạy liên tục thì Scheduled Task không giúp được nhiều nếu muốn chạy ứng dụng lúc bạn không phải làm gì trên máy, hãy bắt Windows chạy các ứng dụng đó trước khi tắt máy. Cách tốt nhất là giống cách của thư mục Startup, tạo ra một thư mục shutdown trong đó chứa tất cả các chương trình bạn muốn chạy trước khi tắt máy, và bạn có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thêm vào hay xóa đi các ứng dụng theo cách bạn muốn.

Cách này cho phép bạn loại bỏ các ứng dụng bạn không muốn nó tự chạy trên máy nhất là các ứng dụng chạy ở khay hệ thống nhưng chúng ta ít khi dùng đến, bằng cách sửa Registry. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tự thêm thư mục shutdown vào trong Windows. Sau đó sẽ là cách tạo một tập tin Registry để loại bỏ các ứng dụng chúng ta không muốn chạy tự động trong hệ thống.

Chú ý rằng tạo thư mục chứa các ứng dụng để chạy mỗi khi tắt máy chỉ có thể được thực hiện với Windows 2000 và XP. Để giữ cho thư mục shutdown nằm chung với thư mục startup, bạn nhấp chuột phải lên nút Start, chọn Open. Nhấp đúp chuột lên thư mục Programs, sau đó chọn File / New / Folder. Đặt tên cho thư mục đó là Shutdown rồi nhấn Enter. Sau đó nhấn Enter lần nữa đề mở thư mục này, và chèn vào trong thư mục này các shortcut của những chương trình bạn muốn chạy mỗi khi tắt máy bằng cách kéo các biểu tượng từ bất kỳ trình đơn hay của sổ thư mục nào bằng chuột phải vào trong thư mục Shutdown và chọn Create Shortcut(s) Here (nếu là Windows XP) hoặc Copy Here (nếu là Windows 2000).

Các chương trình đó chỉ bắt đầu chạy trước khi nguồn trong máy tính tắt, vì thế chỉ đưa vào đó các chương trình tiện ích hoặc các tập tin .bat để chúng tự động tắt hoặc ngừng các nhiệm vụ của chúng khi đã hoàn thành. Thực hiện điều này với tiện ích bảo trì đĩa, có thể bạn cần dùng một số lệnh đặc biệt. Có thể thêm vào thư mục đó một tập tin .bat để sao lưu công việc hoặc một shortcut để thực hiện việc kiểm tra virus trên máy.

Tên của các shortcut trong thư mục Shutdown không thể chứa bất kỳ khoảng trắng nào. Nếu có một shortcut nào chứa khoảng trắng trong đó, chọn nó, nhấn F2, sau đó bỏ đi các khoảng trắng rồi nhấn Enter. Làm điều này với tất cả các shortcut có ký tự trắng trong thư mục này.

Shutdown Maintenance

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một tập tin .bat để chạy các ứng dụng trong thư mục Shutdown. Chọn Start, Programs (All Programs nếu là XP), Accessories, Notepad. Ba dòng đầu tiên trong tập tin này được mô tả ở đây chỉ có thể chạy được trên Windows 2000 và XP. Dòng đầu tiên là dir /b và đường dẫn của thư mục Shutdown vừa tạo, đường dẫn này phải được bỏ vào giữa 2 dấu ngoặc kép nếu nó có bất kỳ khoảng trắng nào. Cũng trên dòng này, tiếp theo đường dẫn sẽ là một khoảng trắng và dấu lớn hơn (>), tiếp theo đó là đường dẫn và thư mục chứa tập tin này, cuối cùng là tên của nó. Ví dụ nó có thể giống như thế này dir /b “C:Documents and SettingsAdministratorStart MenuProgramsShutdown” >”c:atch un_it.bat” (trên máy của bạn nó có thể khác).

Ở dòng thứ hai có lệnh sau: cd /d và đường dẫn đến thư mục Shutdown giống như ở dòng

1. Ví dụ, dòng 2 trong tập tin .bat sẽ trông như thế này: cd /d “C:Documents and SettingsAdministratorStart MenuProgramsShutdown”.

Dòng kế tiếp sẽ chạy tập tin .bat. Nhập vào lệnh sau: call c:atch un_it.bat (nếu tập tin bạn muốn chạy là run_it.bat).

Trong tất cả các phiên bản của Windows, chèn một dòng vào tập tin này tương ứng với một tiện ích bạn muốn Windows chạy nhưng không có shortcut tương ứng trong thư mục Shutdown. Trong Windows 9x và ME, bạn có thể có một dòng như thế này c:windowsscandskw.exe c: d: /n. Nếu bạn muốn các tiện ích của Windows sẽ tự động đóng khi chạy xong, thêm start /w vào bắt đầu mỗi dòng, đặc biệt đối với các tác vụ mất thời gian. Lựa chọn /w sẽ làm cho tập tin batch không chạy tiếp các dòng kế cho đến khi ứng dụng đang chạy hoàn thành.

Thêm dòng cuối cùng vào trong tập tin đó để tắt Windows. Nếu bạn muốn sử dụng Windows XP và 2000 để chạy các ứng dụng bằng cách đưa chúng vào trong thư mục Shutdown của bạn, điều chỉnh lựa chọn –t (timeout), tiếp theo là khoảng trắng và nhập vào số giây bạn muốn chờ để đóng tiến trình này. Ví dụ, lệnh –t 9999 sẽ yêu cầu Windows chờ khoảng 3 giờ trước khi tắt máy. Khi bạn thực hiện xong, của sổ Notepad sẽ trông giống như hình 2.

Tiếp theo chọn File, Save, chọn thư mục nơi muốn lưu trữ các tập tin .bat, nhập vào tên cho nó, với phần mở rộng sẽ là bat, ví dụ shutdwn.bat. Kế tiếp, mở thư mục trong Explorer và kéo biểu tượng của tập tin này vào trong nút trình đơn Start. Nhấn chọn nút Start, nhấp chuột phải trên biểu tượng mới được tạo, và chọn Rename (nếu bạn muốn thay đổi tên) hoặc Properties (nếu muốn thay đổi biểu tượng). Lần sau khi bạn muốn thoát khỏi windows và tự động chạy các ứng dụng yêu cầu, chọn biểu tượng này trên trình đơn Start thay vì thực hiện các bước như thông thường.

Tắt các ứng dụng tự chạy

(2K, XP, 98, ME) Một điểm tiện lợi khi sử dụng thư mục shutdown là khi bạn muốn xóa một số thứ vớ vẩn trong Registry. Có nhiều ứng dụng thường đưa chương trình hoặc các chức năng đang chạy của chúng vào trong khay hệ thống, ngay cả khi bạn chẳng bao giờ sử dụng chúng. Phần lớn các mục Startup này thường được vào ngay khi bạn cài đặt chương trình lần đầu tiên. Nếu bạn không thường dùng chúng, có thể ngăn chặn chúng chạy bằng cách sử dụng các công cụ tiện ích miện phí như Mike Lin’s Startup Control Panel.
Không may, một số ứng dụng (như QuickTime for Windows) sẽ tự phục hồi các lệnh khởi động chúng mỗi lần bạn nâng cấp hoặc ngay cả chỉ khi chạy các ứng dụng này. Trước khi có thể xóa chúng tự động, bạn cần thay đổi các mục trong Registry. Chọn Start/Run, và nhập vào regedit, sau đó nhấn Enter. Di chuyển đến thư mục chứa lệnh để bắt đầu ứng dụng. Startup Control Panel có thể chỉ cho bạn thấy chúng ở đâu, nhưng các nơi chúng thường hay tồn tại là HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun và HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun.

Với mục được lựa ở cây bên trái, chọn Registry, Export hoặc File, Export (phụ thuộc vào phiên bản Windows đang sử dụng). Chọn thư mục bạn muốn sao lưu nó, chú ý rằng lựa chọn Selected branch phải được chọn, nhập vào tên tập tin để lưu và nhấn nút Save.

Quay lại màn hình Registry, chọn lệnh Export lần nữa, nhưng kỳ này chúng ta sẽ lưu nó thành phiên bản để sửa đổi nhằm xóa đi các mục của các chương trình chúng ta không muốn khởi động. Nếu bạn muốn sự thay đổi này được thực hiện vào các lần trước khi tắt máy giống như đã đề cập ở trên, bạn có thể lưu phiên bản này vào trong cùng thư mục với tập tin .bat đã tạo như ở phần hướng dẫn đầu tiên. Và giống như lần trước, Selected branch phải được chọn, nhập tên để lưu tập tin này, nhấn nút Save.

Mở cửa sổ Explorer, di chuyển đến tập tin vừa lưu ở trên. Nhấp chuột phải lên trên biểu tượng của nó và chọn Edit. Đừng sửa bất kỳ thứ gì ở dòng đầu tiên, dòng trống kế tiếp hay dòng tiêu đề hiển thị đường dẫn Registry trong dấu ngoặc vuông ([,]). Bên dưới dòng đường dẫn của Registry, một hoặc nhiều ứng dụng sẽ được liệt kê trong dấu ngoặc kép.

Tìm dòng mô tả cho ứng dụng mà chúng ta không muốn nó tự động khởi động. Xóa tất cả các ký tự hiển thị từ sau dấu bằng (=) đến hết dòng, còn phía trước dấu bằng chúng ta vẫn giữ nguyên. Và thay thế chúng bằng một dấu gạch nối (-). Ví dụ nếu chúng ta không muốn cho chương trình QuickTime chạy và hiển thị ở khay hệ thống nữa, trong mục mô tả nó trong Registry, chúng ta sẽ thay đổi như sau “QuickTime Task”=-. Lặp lại các bước giống như trên nếu bạn muốn chặn khởi động của một số ứng dụng khác nữa.
Cuối cùng, chúng ta sẽ xóa tất cả các dòng khác (những dòng chúng ta không muốn thay đổi) bên dưới dòng tiêu đề, bạn chỉ nên để lại 2 dòng tiêu đề (một là dòng phiên bản Registry, dòng kia là đường dẫn Registry trong ngoặc vuông), và với mỗi ứng dụng muốn hiệu chỉnh chúng ta có một dòng cho nó (xem hình 4). Chọn File, Save để lưu nó thành tập tin .reg.

Nhấp đúp chuột lên biểu tượng của tập tin Registry vừa được export, khi đó các lệnh trong tập tin .reg này sẽ phục hồi lại các giá trị của mục trong registry như khi bắt đầu Windows. Để tạo shortcut tương ứng cho tập tin này trong thư mục chúng ta muốn nó chạy (như trong thư mục shutdown được tạo ở trên), chúng ta nhấp chuột phải bên trong thư mục đó và chọn New, Shortcut. Trong hộp thoại đầu tiên Create Shortcut wizard, nhập vào regedit /s và sau đó là một khoảng trắng, tiếp tục với một đường dẫn đến tập tin .reg vừa hiệu chỉnh. Nếu như tập tin đó được lưu trong thư mục c:WindowsBatch, dòng này sẽ là regedit /s “c:WindowsBatchStartup Stopper.reg”. Nhớ sử dụng dấu ngoặc kép nếu như đường dẫn có chứa ký tự khoảng trắng hoặc tên tập tin dài. Nhấn Next, nhập vào tên cho shortcut và chọn Finish.

BẢO TOÀN

Việt Báo
contentlength: 13486
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất