4 chương trình và 14 đề án, dự án trọng điểm

12:57 06/05/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

4 chuong trinh va 14 de an du an trong diem

Chương trình trọng điểm “Phát triển nguồn nhân lực về CNTT” do Bộ Giáo dục - đào tạo chủ trì: chương trình gồm sáu dự án và đề án nhưng chưa được triển khai do không có cơ chế huy động nguồn tài chính riêng. Nó sẽ tiếp tục được triển khai từ nay đến năm 2010.

- Chương trình “Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng viễn thông và Internet” do Bộ Bưu chính - viễn thông chủ trì: chương trình không được xây dựng như đã đề ra trong kế hoạch tổng thể.

- Chương trình “Xây dựng và phát triển công nghiệp phần mềm” và chương trình “Xây dựng và phát triển công nghiệp phần cứng” lần lượt do Bộ Khoa học - công nghệ và Bộ Công nghiệp chủ trì. Sau khi Bộ Bưu chính - viễn thông được thành lập, các nhiệm vụ này được bàn giao cho Bộ Bưu chính - viễn thông. Hiện nay, chương trình này đang trong quá trình xây dựng.

- Đề án “Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước” (đề án 112) do Văn phòng Chính phủ chủ trì: tổng kinh phí của trung ương đã cấp cho đề án là 685 tỷ đồng, nguồn kinh phí bổ sung của địa phương là 400 tỷ đồng (so với kinh phí dự toán là 3.700 tỷ đồng). Đề án này không có quan hệ hợp tác với Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT và Bộ Bưu chính - viễn thông. Đề án nặng về cơ chế “xin - cho” khiến các địa phương ỷ lại ngân sách và triển khai không màng hiệu quả đầu tư.

- Đề án “Tin học hóa hoạt động các cơ quan Đảng” (đề án 47) do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì: tổng kinh phí đã cấp cho đề án giai đoạn 2001-2005 là 460 tỷ đồng (so với kinh phí dự toán là 682 tỷ đồng). Đề án được triển khai tại 20 cơ quan Trung ương Đảng, 64 tỉnh, thành ủy và 60 quận, huyện, thị ủy. Hiệu quả của việc triển khai hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp còn thấp.

- Dự án “Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng” do Ngân hàng Nhà nước chủ trì: tổng kinh phí đầu tư cho cả giai đoạn 2001-2005 là 9.755 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Nhà nước là 108 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại là 9.647 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT vẫn cho rằng trình độ ứng dụng CNTT trong ngân hàng còn tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

- Dự án “Hoàn thiện hệ thống thông tin tài chính” và dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin ngành hải quan” lần lượt do Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan chủ trì: trên thực tế, các dự án với tên gọi như trên không được xây dựng và các nhiệm vụ có liên quan đã được triển khai trong tám dự án khác với tổng kinh phí đầu tư là 530,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các ứng dụng CNTT mới chỉ dừng ở mức thấp hỗ trợ tác nghiệp thay thế một phần của lao động thủ công mà chưa giúp tái cơ cấu qui trình nghiệp vụ.

- Dự án “Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin thống kê nhà nước” do Tổng cục Thống kê chủ trì: Tổng cục Thống kê không có báo cáo về việc triển khai dự án. Tuy nhiên, trong dự án “Phát triển CNTT tại VN” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới có một tiểu dự án có các nội dung liên quan do Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm triển khai. Hiện nay, dự án chưa có kết quả cụ thể.

- Dự án “Tổ chức triển khai phát triển thương mại điện tử” do Bộ Thương mại chủ trì: dự án mới giải ngân được 10 tỷ đồng. Quá trình triển khai dự án bị kéo dài, các hạng mục đều chưa hoàn thành.

- Dự án “Ứng dụng CNTT phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì: năm 2005 mới triển khai thực hiện với kinh phí 9,7 tỷ đồng cho năm 2005. Kinh phí cho năm 2006 là 10 tỷ đồng. Tổng cộng đến nay đã cấp 19,7 tỷ đồng. Các hoạt động triển khai chính chủ yếu tập trung ở việc trang bị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và đào tạo.

- Dự án “Xây dựng thí điểm một số hệ thống thông tin giải quyết những vấn đề bức xúc về quản lý đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM” do UBND TP Hà Nội và TP.HCM chủ trì: dự án không được xây dựng một cách tổng thể mà chỉ có thông tin về một số kết quả đơn lẻ, không rõ dự toán, mục tiêu, nhu cầu, thiết kế tổng thể, hiệu quả triển khai.

- Dự án “Ứng dụng và phát triển CNTT trong quốc phòng” do Bộ Quốc phòng chủ trì: đến năm 2006 dự án đã triển khai được 13,05 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước so với tổng đầu tư ngân sách dự kiến là 47 tỷ đồng.

- Dự án “Ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ an ninh công cộng” do Bộ Công an chủ trì: dự án mới được xây dựng năm 2006 với mức tổng đầu tư 383,2 tỷ đồng.

- Dự án “Hệ thống thông tin điện tử về văn hóa - xã hội” do Bộ Văn hóa - thông tin chủ trì: dự án còn đang trong giai đoạn xây dựng. Dự kiến trình thẩm định trong năm 2007.

- Dự án “Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin điện tử về luật” do Bộ Tư pháp chủ trì: dự án đang triển khai xây dựng và đưa vào khai thác hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tiến trình lập, thẩm định và quyết định dự án đầu tư chậm do đầu mối hướng dẫn không rõ ràng.

- Dự án tổng thể “Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở VN giai đoạn 2004-2008” do Bộ Khoa học - công nghệ chủ trì: tổng kinh phí đã đầu tư cho dự án đến hết năm 2005 là 2,3 tỷ đồng. Nhìn chung dự án triển khai rất chậm, gần như bế tắc và chưa có kết quả thực tiễn.

(Theo TTCT)
Việt Báo
contentlength: 10605
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Piaggio giới thiệu “Người vận chuyển” tự lẽo đẽo theo chủ nhân
00:00 / --:--