VN sẽ có một nền văn hóa bản quyền trong quan hệ quốc tế

11:18 10/08/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu:

VN se co mot nen van hoa ban quyen trong quan he quoc te
Một số sách dịch bán trên thị trường
Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả văn học, nghệ thuật - Bộ Văn hóa – Thông tin có cuộc trò chuyện chung quanh vấn đề VN gia nhập Công ước Berne bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật.

* Một quốc gia cần phải có những điều kiện gì để có thể là thành viên của Công ước Berne, thưa ông?

- Việc trở thành thành viên của Công ước Berne hoàn toàn là sự tự nguyện của các quốc gia, không cần có điều kiện nào cả. Tuy nhiên, một hệ thống pháp luật hoàn thiện, phù hợp thông lệ quốc tế, có một bộ máy thực thi tương đối hoàn chỉnh; có nhận thức đúng về quyền tác giả, đặc biệt là các chủ thể quyền và chủ thể khai thác quyền là điều kiện để mỗi quốc gia tự tin khi hội nhập.

* Trong tình hình của nước ta hiện nay, việc thực thi các quy định pháp luật về vấn đề bản quyền còn rất hạn chế, nền văn học nghệ thuật lại chưa thu hút được sự chú ý của các nước, liệu rằng đây đã là thời điểm thích hợp để chúng ta gia nhập Công ước?

- Khi tham gia Công ước Berne, quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật và khoa học của công dân và pháp nhân VN sẽ được bảo hộ tại các quốc gia thành viên của Công ước. Cơ hội này mở ra cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, các nhà đầu tư tài chính và dịch vụ ở lĩnh vực này của VN có thể thực hiện thuận lợi việc chuyển giao quyền tác giả của các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học có lợi thế.

Việc chuyển giao này góp phần tăng trưởng kinh tế và thu nhập quốc dân, mang lại lợi ích thiết thực cho các nhà sáng tạo và đầu tư sáng tạo cũng như các hoạt động dịch vụ của lĩnh vực này.

Cũng sẽ có nhiều triển vọng được mở ra về đầu tư và mở rộng thị trường các sản phẩm hàng hóa, văn học, nghệ thuật của VN tại các quốc gia thành viên Công ước và của các quốc gia thành viên công ước tại VN, đặc biệt, khi VN tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Việc giao địch, mua bán bản quyền được trao đổi chủ động, bình đẳng, cùng có lợi giữa các tổ chức và công dân Việt Nam với các tổ chức và công dân các nước thành viên sẽ tạo nên tiêu chí "văn hóa bản quyền" trong quan hệ quốc tế.

Như vậy VN sẽ không ngừng mở rộng và phát triển, từng bước sẽ có vị trí xứng đáng trong liên hiệp Berne. Việc hội nhập này sẽ tác động trở lại, thúc đẩy để có bước tiến mới trong hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền tác giả tại quốc gia.

* Theo Công ước Berne, đối với các quốc gia được coi là nước đang phát triển, Công ước có các quy định ưu đãi miễn trừ về quyền dịch thuật và quyền làm bản sao đối với một số loại tác phẩm theo các điều kiện cụ thể, VN có được hưởng ưu đãi này không thưa ông? Nếu có, các điều kiện ưu đãi cụ thể sẽ như thế nào?

- Theo Quyết định của Chủ tịch nước ngày 7-6-2004 về việc gia nhập Công ước Berne thì VN công bố áp dụng chế độ ưu đãi dành cho các nước đang phát triển theo Điều II và Điều III tại Phụ lục Công ước.

Để được hưởng ưu đãi, các tổ chức và công dân VN phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt và chặt chẽ tại hai điều này.

Khả năng ưu đãi được áp dụng trong trường hợp dịch tác phẩm để dùng vào việc giảng dạy, học tập hay nghiên cứu không mang tính chất vụ lợi phải được cấp phép của nhà chức trách có thẩm quyền quy định tại Điều II Phụ lục Công ước.

Khả năng ưu đãi về sao chép cũng được đặt ra tại Điều III Phụ lục Công ước với các quy định về thời hạn sử dụng tùy theo từng loại hình tác phẩm, giấy phép của nhà chức trách có thẩm quyền và tiền bản quyền.

Vấn đề được hưởng ưu đãi của các nước đang phát triển cũng phải được nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất, đầy đủ mới hy vọng thực hiện có hiệu quả không phạm luật.

* Nền văn học nghệ thuật dân gian của chúng ta rất phong phú. Theo Điều 7 Công ước Berne , những tác phẩm bút danh hoặc khuyết danh thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt sau 50 năm tác phẩm được phổ cập. Như vậy, có bất lợi cho chúng ta không? VN phải làm gì để bảo vệ bản quyền cho những tác phẩm vô giá này?

- Các quy định về thời hạn bảo hộ đối với các tác phẩm bút danh và tác phẩm khuyết danh tại Điều 7 Công ước Berne hoàn toàn bảo vệ được quyền lợi cho các chủ thể quyền là công dân, pháp nhân VN.

Pháp luật VN cũng đã có các quy định phù hợp với Công ước Berne về vấn đề này. Đối với các tác phẩm dân gian thì tác giả của toàn bộ các loại hình tác phẩm này đều là khuyết danh. Sự bảo hộ đối với tác phẩm dân gian hiện nay chỉ có một số nước có quy định.

VN chưa có hướng dẫn về loại tác phẩm này. Còn những người làm công việc sưu tầm, tuyển chọn thì được pháp luật bảo hộ đối với tác phẩm sưu tầm, tuyển chọn là cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết.

* Trong thời gian tới có "hướng mở" nào để người dân VN vẫn có thể được thưởng thức những tác phẩm văn học, nghệ thuật nước ngoài, lại vừa bảo đảm tính nghiêm túc trong việc thực thi bản quyền tác giả trong giai đoạn "bước đệm" này không, thưa ông?

- "Hướng mở” cho việc sử dụng tác phẩm của các nước thành viên Công ước, chính là phải tập trung khai thác triệt để những tác phẩm có giá trị đã kết thúc thời hạn bảo hộ.

Tìm sự đồng cảm và thiện chí của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm của các quốc gia thành viên, để có bản quyền ưu đãi. Tìm kiếm tài trợ của các chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước về việc sử dụng tác phẩm nước ngoài để phổ biến tại VN.

Một số nhà xuất bản đã làm được công việc có ý nghĩa này, vừa không mất tiền bản quyền, vừa được cấp tài chính cho việc dịch và xuất bản phục vụ bạn đọc VN.

Tuy nhiên, cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư, khai thác sử dụng tác phẩm của các nước thành viên Công ước trong thời gian chuyển tiếp này, nếu không, vấn đề sẽ trở nên phức tạp và thiệt hại khôn lường có thể xảy ra.

* Có một vướng mắc trong vấn đề thực thi bản quyền ở VN là những người có nhu cầu sử dụng các tác phẩm nước ngoài, rất khó khăn trong việc liên hệ với tác giả hay chủ sở hữu tác phẩm. Ông có nghĩ rằng ngoài việc tăng cường chức năng hoạt động của Trung tâm Bản quyền âm nhạc và Hiệp hội Công nghiệp ghi âm, VN rất cần có thêm những tổ chức có thể đứng ra đảm nhận việc liên hệ thay cho người có nhu cầu sử dụng tác phẩm?

- VN đã có 2 tổ chức để làm nhiệm vụ quản lý tập thể quyền tác giả, đó là Trung tâm Bảo vệ bản quyền âm nhạc thuộc Hội Nhạc sĩ VN và Hiệp hội Công nghiệp ghi âm.

Đây là một bước tiến mới của chúng ta trong việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy thực thi. Hai tổ chức này tuy mới ra đời, đang trong quá trình xây dựng và củng cố tổ chức đã có những hoạt động thiết thực để bảo vệ bản quyền và lợi ích hợp nháp của các chủ thể quyền.

Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật sẵn sàng hỗ trợ các hội văn học, nghệ thuật còn lại như đã từng làm đối với các hội trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về quyền tác giả, chuẩn bị các vấn đề liên quan, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động của tổ chức này.

Theo Pháp luật - ND

Luật sư Nguyễn Hoàn Thành - Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm và liên danh:

“Chúng tôi sẵn sàng giúp khách hàng liên hệ xin phép và ký kết các hợp đồng sử dụng tác phẩm với tác giả hoặc chủ sử dụng tác phẩm nước ngoài”

“Việc nước ta gia nhập Công ước Berne là một “sự kiện” quan trọng đối với giới luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ như chúng tôi.

Trước đây khi chúng ta chưa tham gia Công ước này, trong giao lưu văn hóa cũng như giao lưu thương mại, chúng tôi thấy rằng nhiều đối tác ngước ngoài tỏ ra vô cùng e ngại trước nạn vi phạm bản quyền ở VN.

Tham gia Công ước Berne, chúng ta đã mở rộng việc bảo hộ bản quyền có yếu tố nước ngoài ở VN, các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm VN cũng có thêm nhiều cơ hội để được bảo hộ cho tác phẩm của mình tại các nước trên thế giới là thành viên của Công ước Berne.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với sự giao lưu văn hóa và thương mại của nước ta với các nước - đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Khi họ thấy chúng ta là thành viên Công ước Berne thì họ sẽ yên tâm hơn khi nhập các tác phẩm văn học nghệ thuật của VN về phổ biến tại nước họ, và ngược lại cũng yên tâm vì nếu VN nhập các tác phẩm của họ về phổ biến thì các tác phẩm đó được bảo hộ bình đẳng như với tác phẩm trong nước.

Các văn phòng luật sở hữu trí tuệ chúng tôi không những sẵn sàng tư vấn bảo hộ và xử lý vi phạm cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trong nước, nước ngoài mà còn có thể giúp họ liên hệ xin phép và ký kết các hợp đồng sử dụng tác phẩm với các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Tin bài liên quan:

* Phải làm sách đàng hoàng hơn
* Ai nửa mừng nửa lo, ai bình chân như vại?
* Cần có một cơ quan môi giới về bản quyền
* Bản quyền 2004: thêm chuyện mới

contentlength: 13802
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đã tìm ra cô dâu 'quẩy' sung nhất quả đất đây rồi!
00:00 / --:--

TIN Văn Hóa NỔI BẬT

Con ngoại tình vì vợ vô sinh, lá thư 30 năm trước của mẹ chồng khiến tất cả câm nín

Đêm đó tôi đã lang thang ở ngoài cả đêm. Tôi đi đến những nơi hai đứa từng hẹn hò khi đang yêu và nhớ về ngày xưa. Sau tất cả, sáng hôm sau trở về, tôi quyết định sẽ coi như mình không biết chuyện kia và giữ kín không để ai biết.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..