Phát triển các kích tố chi phí

05:00 28/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Phat trien cac kich to chi phi

Sức mạnh thực sự đằng sau việc xác lập chi phí dựa trên hoạt động nằm trong sự hiểu biết các kích tố chi phí cho từng hoạt động. Kích tố chi phí hoạt động là một phương pháp đo sản lượng của hoạt động đó.

Chẳng hạn, đối với hoạt động "cài đặt máy móc", thì kích tố chi phí là số giờ cài đặt. Đối với hoạt động "lên lịch sản xuất" thì kích tố chi phí là số ca sản xuất được vận hành.

Có ba loại kích tố chi phí cơ bản. Bằng cách xác định loại kích tố chi phí nào liên quan đến một hoạt động cụ thể, các nhà hoạch định có thể đo chi phí nguồn lực thực tế cần cho hoạt động đó.

+ Kích tố chi phí thực hiện. Những kích tố này đo khoảng thời gian lặp lại hoạt động, chẳng hạn như số lần cài đặt máy hay vận hành sản xuất hoặc tiếp nhận nguyên vật liệu.

+ Kích tố chi phí thời gian. Những kích tố này đo khoảng thời gian mà một hoạt động xảy ra. Ví dụ số giờ lao động và số giờ cài đặt có thể là phép đo chính xác nhất liên quan đến việc tạo ra một sản phẩm nào đó.

+ Kích tố chi phí cường độ. Những kích tố này tính đến các nguồn lực được dùng cho một hoạt động. Chẳng hạn, nếu một cuộc gọi dịch vụ khách hàng đòi hỏi một kỹ thuật viên chuyên nghiệp, thì chi phí thực tế liên quan đến kỹ thuật viên đó hơn là thời gian cho cuộc gọi.

Một khi bạn đã xác định được các kích tố chi phí cho mỗi hoạt động, bạn biết hoạt động đó có chi phí thực sự là bao nhiêu. Sau đó bạn có thể dùng thông tin này để kinh doanh hiệu quả cũng như phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch cho tương lai, hay nói cách khác là dự thảo ngân sách.

Từ việc xác lập chi phí dựa trên hoạt động đến việc lập ngân sách dựa trên hoạt động

Bắt nguồn từ các phương pháp xác lập chi phí dựa trên hoạt động, việc lập ngân sách dựa trên hoạt động tap trung vào chi phí các nguồn lực cần thiết để sản xuất và bán sản phẩm hay dịch vụ. Xác lập chi phí dựa trên hoạt động bắt đầu bằng chi phí các nguồn lực, phân bổ những chi phí này cho các hoạt động, rồi sau đó phân bổ các chi phí hoạt động cho sản phẩm. Việc lập ngân sách dựa trên hoạt động lại đi theo chiều ngược lại: bắt đầu bằng sản phẩm dự kiến, lượng bán hàng, và hỗn hợp rồi đưa vào các hoạt động cần thiết để sản xuất ra sản lượng đó. Từ những hoạt động này, các nhà hoạch định ngân sách có thể ước tính các nguồn lực cần thiết và chi phí của các nguồn lực này. Như vậy, để sử dụng quy trình lập ngân sách dựa trên hoạt động, một tổ chức cần có dữ liệu trước đây xuất phát từ một hệ thống xác lập chi phí dựa trên hoạt động. Thông tin này sẽ được dùng để dự báo chi phí nguồn lực cần thiết dựa trên sản phẩm, số lượng và hỗn hợp dự báo.

Thuận lợi chính của việc lập ngân sách dựa trên hoạt động là chi phí về các hoạt động có thể chính xác hơn, khiến cho quy trình hoạt động và những điểm điều chỉnh hiệu quả hơn. Bất lợi là việc thiết lập ngân sách dựa trên hoạt động có thể tốn kém và phức tạp không cần thiết phải có đối với một công ty nhỏ có ít sản phẩm hay dịch vụ. Nó cũng phải được toàn bộ tổ chức thừa nhận và ghi nhớ, vì chỉ riêng một bộ phận thì không thể triển khai hệ thống ABC hay ABB của riêng mình. Nhưng khi hoàn cảnh phù hợp, các phương pháp dựa trên hoạt động nhằm hiểu được các động lực kinh tế của tổ chức sẽ đem lại lợi ích hoạch định lâu dài.

Nguồn: Tài chính dành cho người quản lý - First News và NXB Tổng hợp TPHCM

Phat trien cac kich to chi phi
Việt Báo
contentlength: 5819
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tục kéo vợ nhằm hóa giải việc thách cưới cao
00:00 / --:--

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ VăN HóA NÓNG NHẤT

Whitney Houston doi va nghiep

Whitney Houston: đời và nghiệp

Whitney Houston đã đột ngột qua đời , hãy vào đây để tổng kết lại những thăng trầm, scandal trong cuộc đời và sự nghiệp của Whitney..