Hướng dẫn ôn thi bổ túc THPT năm 2007 môn Hóa, Sinh

10:22 17/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

>> Hướng dẫn môn Toán, Vật lý

Huong dan on thi bo tuc THPT nam 2007 mon Hoa Sinh
Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2006 - Ảnh: TS
TS gửi đến các bạn học sinh hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007 môn HÓA HỌC và SINH HỌC theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT năm học 2006-2007, học sinh sẽ thi tốt nghiệp với sáu môn gồm: Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử. Bộ GD-ĐT cho biết, bắt đầu kỳ thi này sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với các môn học: Vật lý, Hóa học.

MÔN HÓA HỌC

A. LÝ THUYẾT

PHẦN 1: HÓA HỌC HỮU CƠ

Chương I: Rượu - Phenol - Amin

- Khái niệm về nhóm chức của các hợp chất hữu cơ. Đồng đẳng, công thức chung dãy đồng đẳng rượu no đơn chức. Tính chất vật lý, hoá học. Điều chế rượu bằng phương pháp chung và phương pháp lên men rượu.

- Công thức cấu tạo, khái niệm phenol. Tính chất vật lý, hoá học. Điều chế. Tính axit yếu của phenol.

- Khái niệm amin, công thức cấu tạo và tên gọi amin bậc một, bậc hai và bậc ba.

- Công thức cấu tạo của anilin. Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế. Tính bazơ yếu của anilin.

Chương II: Anđehit - Axit cacboxylic - Este

- Công thức cấu tạo của anđehit fomic. Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế.

- Khái niệm, công thức chung dãy đồng đẳng của anđehit no đơn chức. Tính chất hóa học. Điều chế (phương pháp chung, phương pháp riêng điều chế anđehit axetic). Phản ứng hóa học đặc trưng để nhận biết anhđehit.

- Khái niệm, công thức chung dãy đồng đẳng của axit cacboxylic no đơn chức. Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế axit axetic (lên men giấm, chưng gỗ, bỏ phản ứng tổng hợp từ axetilen). Phản ứng este hóa.

- Khái niệm, tính chất hóa học của axit cacboxylic không no đơn chức.

- Mối liên quan giữa hiđrocacbon, rượu, anđehit và axit cacboxylic.

- Khái niệm, công thức cấu tạo, công thức chung của este giữa axit cacboxylic no đơn chức và rượu no đơn chức. Tính chất vật lý, hóa học. Phản ứng thủy phân của este trong dung dịch axit và trong dung dịch bazơ (điều kiện và đặc điểm của phản ứng).

Chương III: Glixerin - Lipit

- Khái niệm về hợp chất hữu cơ có nhiều nhóm chức. Hợp chất đa chức. Hợp chất tạp chức.

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo của glixerin. Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế. Sự giống và khác nhau giữa glixerin và rượu no đơn chức, phản ứng hoá học đặc trưng để phân biệt.

- Khái niệm, công thức cấu tạo, tính chất hóa học của lipit.

Chương IV: Gluxit

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo của glucozơ. Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế. Phản ứng đặc trưng để nhận biết glucozơ.

- Tính chất vật lý, hóa học của saccarozơ.

- Công thức phân tử của tinh bột. Tính chất vật lý, hóa học. Sự tạo thành tinh bột trong cây xanh và quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể.

- Cấu tạo phân tử và tính chất vật lý, hóa học của xenlulozơ.

Chương V-VI: Aminoaxit và Protit - Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime

- Định nghĩa, công thức cấu tạo của aminoaxit. Tính chất vật lý, hóa học (tính bazơ, tính axit, phản ứng trùng ngưng).

- Cấu tạo và tính chất của protit (phản ứng thủy phân, sự đông tụ và phản ứng màu).

- Khái niệm, cấu trúc và tính chất (vật lý, hóa học) của polime. Hai phương pháp tổng hơp polime (phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng).

- Điều chế một số polime thông dụng làm chất dẻo như PE, PVC, polistiren; điều chế tơ nilon, tơ capron.

PHẦN 2: HÓA HỌC VÔ CƠ

Chương VII: Đại cương về kim loại

- Tính chất hóa học chung của kim loại.

- Cặp oxi hóa-khử của kim loại. So sánh tính chất những cặp oxi hóa-khử. Dãy điện hóa của kim loại.

- Sự ăn mòn kim loại và các phương pháp chống ăn mòn kim loại.

- Nguyên tắc. Các phương pháp phổ biến điều chế kim loại (thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân).

Chương VIII: Kim loại các phân nhóm chính

- Kim loại PNC nhóm I: Tính chất vật lý, hóa học của kim loại kiềm. Nguyên tắc và phương pháp điều chế.

- Một số hợp chất quan trọng của natri (natri hiđroxit, natri clorua, natri cacbonat): Tính chất vật lý, hóa học, điều chế. Cách nhận biết hợp chất natri.

- Kim loại PNC nhóm II: Tính chất vật lý, hóa học. Nguyên tắc và phương pháp điều chế. (Kim loại PNC nhóm II có thể khử N+5 của dung dịch axit HNO3 loãng xuống N-3).

- Một số hợp chất quan trọng của canxi (canxi oxit, canxi hiđroxit, canxi cacbonat, canxi sunfat): Tính chất vật lý, hóa học, điều chế.

- Khái niệm nước cứng, nước mềm. Các loại nước cứng. Nguyên tắc, các phương pháp làm mềm nước cứng.

- Nhôm: Tính chất vật lý, hóa học. (Với axit HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng nhôm khử N+5, S+6 xuống số oxi hóa thấp hơn. Nhôm thụ động trong HNO3, H2SO4 đặc nguội).

- Hợp chất của nhôm (nhôm oxit, nhôm hiđroxit, nhôm sunfat, nhôm clorua): Tính chất vật lý, hóa học, điều chế. (Nhôm oxit là hợp chất rất bền và lưỡng tính; nhôm hiđroxit là hợp chất kém bền và lưỡng tính; nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm).

- Sản xuất nhôm từ quặng boxit.

Chương IX: Sắt

- Tính chất vật lý, hóa học. (Sắt có thể bị oxi hóa thành ion Fe2+ hoặc Fe3+ tùy thuộc vào chất oxi hóa đã tác dụng với sắt. Với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng sắt bị oxi hóa thành ion Fe2+ và giải phóng H2, với axit H2SO4 đặc nóng, axit HNO3 loãng sắt bị oxi hóa thành ion Fe3+ và khử N+5, S+6 xuống mức oxi hóa thấp hơn. Sắt thụ động trong axit HNO3, H2SO4 đặc nguội).

- Hợp chất của sắt:

+ Hợp chất sắt (II): Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế.

+ Hợp chất sắt (III): Tính chất vật lý, hóa học. Điều chế.

- Nguyên tắc và những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất gang, thép.

B. BÀI TẬP

Các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập Hóa học 12.

Lưu ý: Năm nay, đề thi tốt nghiệp bổ túc THPT môn Hóa học theo hình thức trắc nghiệm hoàn toàn. Vì vậy, nội dung ôn tập phải đảm bảo bám sát, phủ kín toàn bộ chương trình bổ túc THPT và sách giáo khoa lớp 12, trừ nội dung giảm tải.

-------------------------

MÔN SINH HỌC

A. LÝ THUYẾT

PHẦN III: CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC (tiếp theo lớp 11)

Chương III: Biến dị

- Đột biến gen

- Đột biến nhiễm sắc thể

- Thường biến

- Mức độ phản ứng

Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

- Kỹ thuật di truyền

- Đột biến nhân tạo

- Các phương pháp lai

- Các phương pháp chọn lọc

Chương V: Di truyền học người

- Phương pháp nghiên cứu di truyền học người và ứng dụng trong y học.

PHẦN IV: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG

Chương I: Sự phát sinh sự sống

- Bản chất sự sống

- Sự phát sinh sự sống trên quả đất.

Chương II: Sự phát triển của sinh vật

- Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất. Lược sử phát triển sự sống trong các đại thái cổ, nguyên sinh, cổ sinh, trung sinh và tân sinh.

Chương III: Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá

- Thuyết tiến hóa cổ điển

- Thuyết tiến hóa hiện đại

- Sự cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối

- Các nhân tố tiến hóa

- Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.

- Loài

- Quá trình hình thành loài mới

- Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới.

Chương IV: Sự phát sinh loài người

- Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

- Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

- Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người.

B. BÀI TẬP

Phần bài tập cần chú ý tới các dạng:

- Đột biến gen

- Đột biến NST

- Dạng bài tập vận dụng định luật Hácđi - Vanbéc.

- Dạng bài tập về di truyền người.

Một số điểm cần lưu ý:

Đây là năm đầu tiên áp dụng thi tốt nghiệp bổ túc THPT bằng hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung ôn tập phải đảm bảo bám sát, phủ kín toàn bộ chương trình và sách giáo khoa lớp 12. Học viên cần ôn tập đầy đủ tất cả nội dung trong chương trình Sinh học lớp 12, nắm vững các nội dung về lý thuyết và bài tập, không học lệch, học tủ. Bên cạnh kiến thức lý thuyết sẽ có các bài tập vận dụng. Mức độ yêu cầu cả lý thuyết và bài tập là ở mức trung bình.

Trong quá trình ôn tập học viên cần chú ý nắm vững các kiến thức cơ bản, biết phân biệt, so sánh các khái niệm, kiến thức có liên quan với nhau, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống.

T.HÀ tổng hợp

---------------

+ Kỳ sau: Môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

---------------

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT

>> Hướng dẫn môn Sinh học
>> Hướng dẫn môn Tiếng Nga
>> Hướng dẫn môn Tiếng Pháp
>> Hướng dẫn môn Tiếng Anh
>> Hướng dẫn môn Địa lý
>> Hướng dẫn môn Lịch sử
>> Hướng dẫn môn Ngữ văn
>> Hướng dẫn môn Hóa học
>> Hướng dẫn môn Vật lý
>> Hướng dẫn môn Toán

Việt Báo
contentlength: 16237
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sốc trước những mánh khóe gian lận thi cử siêu tinh vi
00:00 / --:--