Gợi ý giải bài thi môn Toán THPT quốc gia 2017

19:22 22/06/2017
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chiều 22/6, thí sinh làm bài trắc nghiệm môn Toán THPT quốc gia 2017. Dưới đây là gợi ý giải đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017, mời các bạn đón xem. 

Mã đề 124

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. B 3. D  4. B  5. C 6. C 7. A 8. B
 9. D 10. A   11. B 12. A  13. A  14. B  15. B  16. C 
17. A  18. C  19. A  20. B  21. C  22. A  23. C  24. C 
25. B  26. D  27. A  28. C  29. C  30. A  31. B  32. C 
33. C  34. D  35. B  36. B  37. D  38. D  39. C  40. D 
41. D 42. B 43. C 44. C 45. D 46. A 47. A 48. B
49. A 50. D            

Mã đề 122

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hocmai.vn thực hiện.

1. A 2. D 3. C 4. A  5. B 6. B 7. A 8. C
9. D 10. B 11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. A
17. A 18. D 19. B 20. D 21. A 22. B 23. C 24. B
25. A 26. B 27. A 28. C 29. D 30. A 31. D 32. D
33. D 34. C 35. A 36. C 37. B 38. D 39. B 40. C
41. B 42. B 43. A 44. C 45. D 46. D 47. D 48. C
49. D 50. C            

Mã đề 115

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. B 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. C
9. A 10. C 11. C 12. B 13. A 14. A 15. B 16. C
17. B 18. B 19. B 20. A 21. B 22. C 23. C 24. D
25. C 26. B 27. D 28. D 29. A 30. A 31. C 32. A
33. A 34. A 35. B 36. D 37. C 38. D 39. B 40. A
41. C 42. A 43. C 44. C 45.B 46. C  47. A 48. B
49. B 50. C            

Mã đề 117

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. A 3. B 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C
9. A 10. B 11. D 12. D 13. A 14. A 15. A 16. B
17. A 18. B 19. D 20. A 21. D 22. D 23. C 24. A
25. A 26. A 27. A 28. C 29. C 30. C 31. B 32. C
33. D 34. D 35. A 36. B 37. B 38. D 39. B 40. D
41. C 42. D 43. D 44. D 45. B 46. D  47. D 48. B
49. C 50. B            

Mã đề 101

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. D 2. B 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C
9. D 10. B 11. B 12. C 13. A 14. C 15. D 16. D 
17. C 18. B 19. C 20. B 21. D 22. C 23. C 24. B
25. D 26.D 27. A 28. D 29. A 30. B 31. C 32. D 
33. C  34. D 35. C 36. B 37. C 38. A 39. B 40. C
41. B 42. D 43. B 44. B 45. C 46. D 47. D 48. D
49. C  50. D             

Mã đề 109

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

 1. D  2. A  3. A  4. C  5. B  6. D  7. A  8. C 
9. B  10. B  11. C  12. D  13. A  14. C  15. D  16. A
17. A  18. D  19. B  20. B  21. A  22. C  23. C  24. A 
25. D  26. D  27. B  28. D  29. B  30. B  31. C  32. D 
33. C  34. D  35. B  36. A  37. D  38. B  39. B  40. A 
41. A  42. C  43. D  44. B  45. C  46. C  47. C  48. D 
49. C  50. B             

Mã đề 123

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. D  3. C  4. B  5. D  6. B  7. B  8. C 
9. D  10. D  11. D  12. C  13. B  14. D  15. A  16. A 
17. C  18. B  19. C  20. A  21. D  22. A  23. B  24. A 
25. A  26. B  27. B  28. A  29. D  30. B  31. C  32. C 
33. D  34. B  35. A  36. D  37. C  38. C  39. D  40. A 
41. B  42. C  43. D  44. C  45. A  46. A  47. B  48. D 
49. A  50. B             

Mã đề 113

Gợi ý bài giải môn Toán THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

1. A 2. C  3. C  4. D  5. C  6. D  7. A  8. A 
9. D  10. A  11. D  12. D  13. C  14. A  15. D  16. C 
17. D  18. A  19. B  20. C  21. B  22. C  23. D  24. B 
25. C  26. B  27. D  28. B  29. C  30. C  31. A  32. A 
33. C  34. B  35. B  36. A  37. A  38. B  39. A  40. C 
41. A  42. A  43. C  44. C  45. B  46. A  47. B  48. B 
49. A  50. C     

Đề thi môn Toán THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 124

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 5
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 6

 Mã đề 122

De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 7
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 8
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 9
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 10
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 11
De thi, bai giai mon Toan THPT quoc gia 2017 hinh anh 12
contentlength: 13538
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--