Có được chỉnh sửa năm sinh trong bằng tốt nghiệp THPT?

10:30 05/03/2015
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bằng tốt nghiệp THPT và giấy khai sinh của tôi không trùng năm sinh. Nếu tôi muốn sửa lại năm sinh trên bằng tốt nghiệp có được không và nếu có thì cần phải làm những thủ tục gì? – Đào Tiến Bình - Tỉnh Ninh Bình (dtbinh...@gmail.com).

Có được chỉnh sửa năm sinh trong bằng tốt nghiệp THPT?

* Trả lời:

Ngày 20/6/2012 Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, tại Điều 21 của Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ như sau: Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ. 

Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc văn bằng, chứng chỉ”.

Còn tại Điều 21a của Thông tư trên hướng dẫn về các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ như sau: Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

- Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

Về nội dung chính của quyết định chỉnh sửa và áp dụng việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ được hướng dẫn tại Điều 21c Thông tư trên như sau: Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ gồm các nội dung: Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người có văn bằng, chứng chỉ được chỉnh sửa; Tên, số, ngày tháng năm cấp của văn bằng, chứng chỉ được chỉnh sửa; Nội dung chỉnh sửa; Lý do chỉnh sửa; Hiệu lực và trách nhiệm thi hành quyết định.

Việc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ quy định tại Điều này được áp dụng cả đối với những văn bằng, chứng chỉ được cấp trước ngày văn bản này có hiệu lực thi hành.”

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được hướng dẫn tại Điều 21b của Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT.

Như vậy, căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết, bạn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa năm sinh trên bằng tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành. 

contentlength: 4598
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--