191 trường có mức điểm chuẩn ngang sàn

10:43 13/08/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

191 truong co muc diem chuan ngang san
Thí sinh đang làm bài thi

Với mức điểm sàn 15 đối với khối A, B, 14 đối với khối C và 13 đối với khối D, thì đến nay đã có 191 trường có mức điểm chuẩn ngang sàn hoặc nhỉnh hơn mức sàn 0,5 đến 1 điểm.

Hiện tại đã có 61 trường ĐH tuyển sinh khối A, 22 trường ĐH tuyển sinh khối B, 29 trường ĐH tuyến sinh khối C, 48 trường ĐH tuyển sinh khối D1, 5 trường ĐH tuyến sinh khối D2, 15 trường ĐH tuyến sinh khối D3 và 11 trường ĐH tuyến sinh khối D4 theo mức này.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành trong từng trường sẽ được Tòa Soạn liên tục cập nhật.

+ Khối A có 61 trường sau:

 1. HV Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam)
 2. ĐH Chu Văn An
 3. ĐH Nông lâm - ĐH Huế
 4. ĐH Khoa học - ĐH Huế
 5. ĐH Dân lập kỹ thuật công nghệ TPHCM
 6. ĐH Dân lập Lạc Hồng
 7. ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM
 8. ĐH Bán công marketing
 9. ĐH Dân lập Thăng Long
 10. ĐH Quảng Bình
 11. ĐH Kinh doang và công nghệ Hà Nội
 12. ĐH Quy Nhơn
 13. Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên
 14. ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên
 15. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
 16. Khoa khoa học tự nhiên - ĐH Thái Nguyên
 17. ĐH Trà Vinh
 18. ĐH FPT
 19. Học viện Hành chính Quốc gia (phía Bắc)
 20. ĐH Giao thông vận tải (cơ sở phía Nam)
 21. ĐH Hồng Đức
 22. Học viện Quản lý giáo dục
 23. Học viện Kỹ thuật mật mã
 24. ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
 25. ĐH Lâm nghiệp
 26. ĐH Mở Bán công TPHCM
 27. Viện ĐH Mở Hà Nội
 28. ĐH Nông lâm TPHCM
 29. ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
 30. ĐH Sân khấu điện ảnh
 31. ĐH Sư phạm Vinh
 32. ĐH Sư phạm Đồng Tháp
 33. ĐH An Giang
 34. ĐH Đà Lạt
 35. ĐH Vinh
 36. ĐH Hùng Vương
 37. ĐH Thuỷ lợi (phía Nam)
 38. ĐH Nha trang (phía Bắc)
 39. ĐH Tây Bắc
 40. ĐH Tiền Giang
 41. ĐH Dân lập Bình Dương
 42. ĐH Dân lập Cửu Long
 43. ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
 44. ĐH Dân lập Đông Đô
 45. ĐH Dân lập Duy Tân
 46. ĐH Dân lập Hồng Bàng
 47. ĐH Dân lập Hải Phòng
 48. ĐH Dân lập Hùng Vương
 49. ĐH Dân lập Phương Đông
 50. ĐH Lao động - Xã hội
 51. ĐH Dân lập Phương Đông
 52. ĐH Dân lập Phú Xuân
 53. ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
 54. ĐH Quang Trung
 55. ĐH Tây Đô
 56. ĐH Dân lập Văn Hiến
 57. ĐH Dân lập Văn Lang
 58. ĐH Dân lập Yesin - Đà Lạt
 59. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 60. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 61. ĐH Bạc Liêu

+ Khối B: có 22 trường

 1. ĐH Dân lập Lạc Hồng
 2. ĐH Dân lập Thăng Long
 3. ĐH Quảng Bình
 4. ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
 5. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
 6. ĐH Sư phạm Đồng Tháp
 7. ĐH Hùng Vương
 8. ĐH Tây Bắc
 9. ĐH Dân lập Bình Dương
 10. ĐH Dân lập Cửu Long
 11. ĐH Dân lập Đông Đô
 12. ĐH Dân lập Hồng Bàng
 13. ĐH Dân lập Phương Đông
 14. ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
 15. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh
 16. ĐH Dân lập Văn Hiến
 17. ĐH Dân lập Văn Lang
 18. ĐH Dân lập Yesin Đà Lạt
 19. ĐH Bạc Liêu
 20. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
 21. ĐH Quang Trung
 22. ĐH Tây Đô

+ Khối C: có 29 trường

 1. ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
 2. ĐH Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TPHCM
 3. ĐH Dân lập Lạc Hồng
 4. ĐH Quy Nhơn
 5. ĐH Dân lập Thăng Long
 6. ĐH bán công Tôn Đức Thắng
 7. Khoa Khoa học tự nhiên - ĐH Thái Nguyên
 8. ĐH Hồng Đức
 9. ĐH Mở Bán công TPHCM
 10. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH QGTPHCM
 11. ĐH Sư phạm Đồng Tháp
 12. ĐH Đà Lạt
 13. ĐH Vinh
 14. ĐH Hải Phòng
 15. ĐH Tây Bắc
 16. ĐH Tiền Giang
 17. ĐH Tây Nguyên
 18. ĐH Văn hoá TPHCM
 19. ĐH Dân lập Bình Dương
 20. ĐH Dân lập Cửu Long
 21. ĐH Dân lập Đông Đô
 22. ĐH Dân lập Hải Phòng
 23. ĐH Dân lập Hùng Vương
 24. ĐH Dân lập Phương Đông
 25. ĐH Dân lập Phú Xuân
 26. ĐH Dân lập Văn hiến
 27. ĐH Dân lập Văn lang
 28. ĐH dân lập Duy Tân
 29. ĐH Tây Đô

+ Khối D1: có 48 trường

 1. ĐH Chu Văn An
 2. ĐH Đà Năng (phân hiệu Kon Tum)
 3. ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)
 4. ĐH Khoa học- ĐH Huế
 5. ĐH Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TPHCM
 6. ĐH Dân lập Lạc Hồng
 7. ĐH bán công marketing
 8. ĐH Dân lập Ngoại ngữ tin học TPHCM
 9. ĐH Quảng Bình
 10. ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội
 11. ĐH Quy Nhơn
 12. ĐH Dân lập Thăng Long
 13. ĐH Nông lâm- ĐH Thái Nguyên
 14. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
 15. Khoa khoa học tự nhiên- ĐH Thái Nguyên
 16. ĐH Trà Vinh
 17. ĐH Hồng Đức
 18. ĐH Mở Bán công TPHCM
 19. ĐH Sư phạm Đồng Tháp
 20. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 21. ĐH An Giang
 22. ĐH Đà Lạt
 23. ĐH Hải Phòng
 24. ĐH Nha Trang (phía Bắc)
 25. ĐH Tây Bắc
 26. ĐH Tây Nguyên
 27. ĐH Văn hoá Hà Nội
 28. ĐH Văn hoá TPHCM
 29. ĐH Dân lập Bình Dương
 30. ĐH Bà Rịa Vũng Tàu
 31. ĐH Dân lập Cửu Long
 32. ĐH dân lập Đông Đô
 33. ĐH Dân lập Duy Tân
 34. ĐH dân lập Hồng Bàng
 35. ĐH Dân lập Hải Phòng
 36. ĐH Dân lập Hùng Vương
 37. ĐH Dân lập Phương Đông
 38. ĐH Dân lập Phú Xuân
 39. ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
 40. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh
 41. ĐH Dân lập Văn Hiến
 42. ĐH lao động xã hội
 43. ĐH Quang Trung
 44. ĐH Dân lập Yesin Đà lạt
 45. ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 46. ĐH Bạc Liêu
 47. ĐH Tây Đô
 48. ĐH Dân lập Văn Lang

+ Khối D2: 5 trường

 1. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 2. ĐH Kinh tế - ĐH Huế
 3. ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
 4. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH QGTPHCM
 5. ĐH dân lập Phương Đông

+ Khối D3: có 15 trường

 1. ĐH Ngoại ngữ- ĐH Đà Nẵng
 2. ĐH Ngoại ngữ- ĐH Huế
 3. ĐH Dân lập Ngoại ngữ Tin học TPHCM
 4. ĐH Quy Nhơn
 5. ĐH Dân lập Thăng Long
 6. ĐH Sư phạm- ĐH Thái Nguyên
 7. ĐH Nông lâm TPHCM
 8. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH QGTPHCM
 9. ĐH Sư phạm TPHCM
 10. ĐH Cần Thơ
 11. ĐH Vinh
 12. ĐH Nha Trang (phía Bắc)
 13. ĐH Dân lập Hồng Bàng
 14. ĐH Dân lập Văn Lang
 15. ĐH Dân lập Phương Đông

+ Khối D 4: có 11 trường

 1. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 2. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
 3. ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
 4. ĐH Mở bán công TPHCM
 5. ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH QGTPHCM
 6. ĐH Sư phạm TPHCM
 7. ĐH Hải Phòng
 8. ĐH Hùng Vương
 9. ĐH Dân lập Hồng Bàng
 10. ĐH dân lập Văn Hiến
 11. ĐH dân lập Phương Đông

M.M (Tổng hợp)

Việt Báo
contentlength: 49218
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thứ trưởng Bộ Giáo dục giải thích quy định mới trong kì thi THPT quốc gia
00:00 / --:--