(Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII, trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

 

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

 Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

 Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

 Kính thưa Đại hội,

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012.

Nâng cao chất lượng tổ chức, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, vững vàng trong hội nhập quốc tế, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện sự tin yêu, tâm huyết với Đoàn, với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ, thiết tha mong muốn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban của Trung ương Đảng; từ góp ý của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, các cấp uỷ địa phương, các lão thành cách mạng, các nhà quản lý, nhà khoa học, giáo dục, nhà hoạt động xã hội, các sỹ quan, tướng lĩnh, các văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.

Các văn kiện trình tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đoàn và TT cả nước, tiếp thu và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, cùng những góp ý chí tình của các đồng chí cán bộ, đoàn viên lớp trước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và những tình cảm, trách nhiệm lớn lao đó của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đóng góp quý báu, đầy tinh thần xây dựng của các thế hệ cán bộ đoàn và đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi vào các văn kiện của Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII, tôi xin trình bày những nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại hội.

I - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.

Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tận dụng tốt những thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và đã thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực.

Công tác giáo dục của Đoàn không ngừng được đổi mới, đa dạng về nội dung, phương thức. Các hoạt động giáo dục ngày càng gần gũi, thiết thực, đi vào lòng người, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi, khơi gợi đoàn viên thanh niên tự giác rèn luyện; nổi bật là việc tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động bình chọn, tuyên dương các điển hình tiên tiến, các sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống: "TT Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", “TT với tư tưởng Hồ Chí Minh”, "Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20", "TT sống đẹp, sống có ích", cuộc vận động “TT Việt Nam - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “TT Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và Đoàn thanh niên đã thu hút hàng chục triệu đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng, của các thế hệ trẻ Việt Nam. Vun trồng niềm tin vào lý tưởng của Đảng, thôi thúc TT hành động tích cực trong mọi lĩnh vực công tác.

Phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được tổ chức đều khắp, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng  an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt phát triển với các hoạt động khuyến khích, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng; phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên lập các dự án phát triển sản xuất có hiệu quả thiết thực; phong trào “Bốn mới” trong thanh niên nông thôn, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên công nhân, viên chức và các đối tượng thanh niên khác đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống.

Các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục duy trì có kết quả. Đoàn tiếp tục đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án quốc gia và địa phương, phát huy vai trò xung kích của TT trong phát triển kinh tế- xã hội. Phong trào thanh niên trong các lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả góp phần giáo dục, rèn luyện thanh niên quân đội giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", về hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ Công an trong thời kỳ mới trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai. Điểm son của phong trào thanh niên 5 năm qua là phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định là một trong các phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên có hiệu quả, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện ở những nơi, những lĩnh vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thể hiện ngày càng rõ. Công tác quốc tế thanh niên có sự phát triển về chất, quan hệ chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên dân chủ, tiến bộ trên thế giới, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” đã góp phần bổ sung nguồn sinh lực có chất lượng cao cho Đảng với trên 60% đảng viên mới kết nạp hằng năm là từ đoàn viên ưu tú.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn thời gian qua được quan tâm tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực; chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn được nâng lên; số thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng nhanh hằng năm, mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng. Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHN Việt Nam, Hội sinh viên, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam được khẳng định rõ nét.

Công tác chỉ đạo của Đoàn tiếp tục được đổi mới, tập trung cho cơ sở; tăng cường, tham mưu xây dựng chính sách đối với thanh niên; coi trọng phối hợp với các ngành, đoàn thể. Điểm thành công nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ động, cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII; tham mưu cho Đảng lãnh đạo công tác thanh niên, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

(Quốc hội ban hành Luật Thanh niên, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học và nhiều chính sách liên quan khác); chỉ đạo tổ chức thành công "Tháng Thanh niên" hàng năm với tinh thần: TT hành động vì cộng đồng - Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò chỉ đạo và tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp có kết quả với cấp chính quyền, đoàn thể.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nghiêm túc kiểm điểm còn những hạn chế, yếu kém, đó là:

 - Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa cao, Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết sức mạnh của các lực lượng xã hội và các nguồn lực trong công tác giáo dục thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010, còn nhiều hạn chế. Việc triển khai chương trình liên tịch với một số Bộ, ngành còn hình thức, hiệu quả thấp. 

 - Hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho thanh niên chưa đầu tư đúng mức nên chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức Đoàn; việc tham mưu xây dựng chính sách tài năng trẻ, khuyến khích thanh niên học nghề, chính sách huy động thanh niên tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học chưa được triển khai hiệu quả.

- Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn, lúng túng; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chưa rõ.

- Chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý là năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên. Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao. Đoàn chưa có giải pháp thích hợp phát triển tổ chức Đoàn, Hội và tổ chức các hoạt động thanh niên trong các môi trường, không gian hoạt động mới của thanh niên.

- Lý luận về công tác vận động thanh niên, về các loại hình tập hợp thanh niên, về mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Công tác thi đua, khen thưởng còn hình thức, chưa có tác dụng tích cực cổ vũ và thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi.

Những hạn chế, yếu kém trên đây có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó, những nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là:

Một số chủ trương của Đoàn chưa sát thực tế, khi triển khai thiếu đôn đốc, kiểm tra, tổng kết kịp thời; công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ đoàn còn thấp. Việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân chuyển cán bộ ở một số khu vực chưa tốt. Đoàn chậm thích ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thanh niên.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn khó khăn. Sự chuyển dịch nhanh của cơ cấu kinh tế, tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gia tăng, sự không gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

II - Tình hình thanh niên, Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012

Cùng với sự phát triển của đất nước, của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên có chuyển biến tích cực. ý thức lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước. Lòng nhân ái, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh thiếu nhi ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn. Vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được đề cao và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và xã hội.

 Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nhanh của cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp của thanh niên nhìn chung còn thấp; xu hướng chạy theo bằng cấp, nhận thức lệch lạc về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn khá phổ biến trong thanh niên. Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác.

Sức khỏe thể chất của thanh niên còn thấp so với khu vực và thế giới; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý và tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên đang diễn ra phức tạp. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, nhận thức chính trị kém, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, vì thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng, người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn xác định chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ của thanh niên.

Từ nhận thức đó và từ kết quả và kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới là: "Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Với khẩu hiệu hành động “TT Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc”, Đoàn triển khai tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh thiếu nhi phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".

III- Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Nhiệm vụ quan trọng của Đoàn trong giai đoạn mới là xây dựng lớp thanh niên giầu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng và đất nước; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện.

Người thanh niên của thời kỳ mới mà Đoàn tập trung xây dựng vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hóa dân tộc bằng những giá trị, những tinh hoa văn hóa nhân loại, là hiện thân của các giá trị văn hóa Việt Nam, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và thể hiện bằng quyết tâm hành động vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Để làm được điều đó, Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “TT Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng gần gũi, thiết thực, coi trọng giáo dục thông qua tổ chức để cho thanh niên được đắm mình trong thực tiễn sinh động của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Phát huy các nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ TT Việt Nam” để các điển hình tiên tiến là các doanh nhân trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ, nhà quản lý trẻ, người thợ trẻ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động,... lan tỏa và truyền thụ những giá trị tốt đẹp đến đông đảo thanh niên.

Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên truyền, giáo dục; đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản và các thiết chế do Đoàn quản lý trong giáo dục thanh thiếu nhi, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các tổ chức, các cấp chính quyền trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

IV - Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đòi hỏi vừa tạo ra môi trường thuận lợi cho TT phát huy tiềm năng sức trẻ, tinh thần xung kích trong những lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Vì vậy, trong 5 năm tới, Đoàn tập trung triển khai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Thứ nhất, xung kích lao động sáng tạo nhằm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của thanh niên trong lao động với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Tổ chức rộng rãi các hoạt động "TT sáng tạo" trong các đối tượng thanh niên. Phấn đấu ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo. 

Thứ hai, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát triển phong trào "Thanh niên tình nguyện" theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc; phát huy vai trò của TT tham gia phòng chống tệ nạn xã hội.

 Thứ tư, xung kích thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng người công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị.

Thứ năm, xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng thanh niên chủ động nắm bắt thông tin, tham gia chuẩn bị cho thanh niên về ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, bản lĩnh chính trị, văn hoá, nâng cao năng lực hội nhập; vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ.

V- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Sức sống của tổ chức Đoàn nằm ở mối quan hệ mật thiết, gắn bó với thanh niên. Để có vị trí xứng đáng trong lòng thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự quan tâm hỗ trợ, khơi dậy khả năng vốn có của thanh niên trong giải quyết các nhu cầu, lợi ích chính đáng và hợp pháp. Vì vậy, cùng với việc tổ chức cho thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế – xã hội, Đoàn triển khai thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", góp phần bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên.

Thứ nhất, đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, phát triển tài năng.

Thứ hai, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Tạo ra sự chuyển biến có tính đột phá trong nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp và việc làm. Khuyến khích và vận động thanh niên học nghề, lập nghiệp. Đoàn sẽ hình thành những trung tâm mẫu mực trong hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm. Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn là một địa chỉ tin cậy tư vấn nghề và việc làm cho thanh niên.

 Thứ ba, đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.

Thứ tư, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, giúp thanh niên phát triển các kỹ năng cần thiết trong làm việc và hoạt động xã hội, nhất là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, như: Làm việc nhóm, trình bày vấn đề, xây dựng kế hoạch, xử lý tình huống.

VI - Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

 Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, đồng thời vận động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Củng cố và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tích cực tham mưu cho chính quyền và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở cơ sở. Vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức các phong trào thiếu nhi.

VII - Đổi mới nội dung, hình thức Công tác quốc tế thanh niên

 Với tinh thần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TT Việt Nam sẵn sàng làm bạn với thanh thiếu nhi và các tổ chức thanh niên trên thế giới, phấn đấu cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, Đoàn tập trung phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, .v.v...;

Thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước bạn bè truyền thống, các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên ASEAN và các cơ chế đa phương phù hợp; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới và phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới. Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế giữa các tỉnh, thành có chung đường biên giới với nước bạn.

VIII - Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp, đoàn kết  thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

Để làm được điều đó, phải tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, coi trọng chất lượng đầu vào, xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở bằng cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh". Nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, xây dựng phong cách, phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu là: tôn trọng, gần gũi và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, "nói đi đôi với làm".

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ; xây dựng chế độ học tập bắt buộc hàng năm đối với chức danh lãnh đạo các cấp của Đoàn. Củng cố các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phấn đấu đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về thanh niên và công tác thanh niên, đào tạo ở trình độ đại học, trên đại học và đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.

Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị. Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh,  kiên trì vận động chủ doanh nghiệp và thanh niên, xây dựng cốt cán, tuỳ theo điều kiện cụ thể để lập tổ chức Hội hoặc Đoàn; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức Công đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn, nơi thanh niên sinh sống sau giờ làm việc.

Coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đặc biệt là du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.

Làm tốt trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình “Rèn luyện đội viên " chuẩn bị nguồn lực cho Đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn với trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thiết thực của các chủ trương do cấp bộ Đoàn ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tập trung vận động đoàn viên, thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, gương mẫu thực hiện chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, luật pháp của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

IX - Đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức bộ máy chuyên trách đảm bảo tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu; trong chỉ đạo tăng cường tính chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của cấp tỉnh, đề cao tính chỉ đạo vĩ mô và tham mưu chính sách của cấp Trung ương. Đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ Đoàn, kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên, khắc phục tình trạng ban hành nhiều chủ trương, hoặc chủ trương chồng chéo, không sát với yêu cầu thực tiễn.

Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, tin học hoá công tác thông tin của Đoàn; không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn, xác định các tiêu chí cụ thể, thiết thực để đánh giá thi đua hàng năm. Rà soát để bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng. Tiếp tục tổ chức trong toàn Đoàn "Tháng Thanh niên" hàng năm. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên; mở rộng mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên; coi trọng phối hợp với gia đình trong chăm lo giáo dục thanh thiếu nhi, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

X - Một số chương trình, dự án và chỉ tiêu cụ thể

Một trong những thách thức của nhiệm kỳ mới là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thanh niên do Đoàn khởi xướng và tổ chức thực hiện, thể hiện tính hành động của thanh niên và phong trào thanh niên. Kết quả ấy phải đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của từng địa bàn, được xã hội thừa nhận. Đoàn sẽ thực hiện các chương trình, dự án cụ thể mà tiêu biểu là: Xây dựng và phát  triển Đề án "Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"; Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm;

Hành trình "Thắp sáng ước mơ TT Việt Nam"; xây dựng mới 1.000 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và trang cấp Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi; Chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; Chương trình “Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo”.    Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2007- 2012, cả nước có 7,5 triệu đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 1 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó, số đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 60% số đảng viên kết nạp hàng năm; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu đoàn viên, thanh niên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”.

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xác định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đoàn; phản ánh được xu thế phát triển của tình hình thanh niên và tổ chức Đoàn; thể hiện rõ quan điểm coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới; đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở cơ sở cho phù hợp với sự chuyển đổi cơ chế quản lý của Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị kinh tế, sự nghiệp; kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khoá VIII và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ qua; bảo đảm tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Trên cơ sở nhận thức đó, có 22 điểm đề nghị bổ sung, sửa đổi, tập trung vào những nội dung cơ bản là:

- Về độ tuổi kết nạp đoàn viên, để phù hợp với quy định của Luật thanh niên và Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, độ tuổi đoàn viên cần được xác định là từ 16 đến 30 tuổi.

- Về tăng thẩm quyền cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong hướng dẫn  các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đó là: Việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định; việc bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành trong trường hợp quá hai phần ba số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định, việc thành lập Ban Cán sự Đoàn ở các đơn vị đặc thù,....

- Về việc xoá tên, cho rút tên và thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp, bổ sung theo hướng thực sự linh hoạt, phù hợp với phân cấp công tác quản lý cán bộ của Đảng, đồng thời, đảm bảo sự tham gia có trách nhiệm của Đoàn cấp trên đối với nhân sự chủ chốt cấp dưới.

- Về bổ sung chức năng giám sát cho Uỷ ban kiểm tra các cấp của Đoàn, giao nhiệm vụ giám sát cho Uỷ ban kiểm tra các cấp trong giám sát uỷ viên Ban Chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, qui định của Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

Đại hội lần này sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX có đủ năng lực lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn không chỉ có cán bộ đoàn chuyên trách mà cần có doanh nhân trẻ tiêu biểu, nhà khoa học trẻ, cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, ... tiêu biểu cho các lĩnh vực hoạt động của thanh niên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đúng các quy trình, đảm bảo công khai, và đã chuẩn bị được danh sách gồm 153 đồng chí để giới thiệu cho Đại hội xem xét, quyết định lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đại hội và đoàn viên thanh niên cả nước.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, Đại hội tập trung cao nhất của khát vọng, ý chí của thế hệ trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần TT xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đoàn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của TT.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

VÕ VĂN THƯỞNG

Việt Báo
contentlength: 47359
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất