Tự chữa chứng ù tai

01:08 30/04/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQQEhUUEhQVFhUVFBQVFxQUFRYXGBcVFRQWFhQVFRQYHSggGholHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLi0BCgoKDg0OGxAQGy8mICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMcA/QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABAUBAwYCB//EAD8QAAEDAQUFBQUHAwMFAQAAAAEAAhEDBAUSITEGQVFhcRMigZHBMkKhsdEHFCNSYnLwM4LhkqLxFRZDssJj/8QAGQEAAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAAMBAgQF/8QAKhEAAgIBBAEDAwQDAAAAAAAAAAECEQMEEiExQRMyURQiYSMzcZEFgcH/2gAMAwEAAhEDEQA/APuCIiACIiACIiACIiACIiACIvm/2g7cGmXWayvwuzFWsMyziymfzcTnHXSspKKtl4Qc3SOh2h23s9kcaYJq1h/4qcEt/e7Rq5ittzXqnLBTHBpk+a+bULUG5Umk55uJ1dvLiTmepJVxYrLWq5l0N4AYRz7x18ljnmk+uDoQ00I98nVPvou9t5P7i53zK22Wsx/uh3QkFQLDZWN1c5x5EgeeSvrI0bmnjP8AmVRNvtktRXRCdclNzsQbhPMeqmWKwvs5LqDy0mJa6Sw5bwrRjf0nzH1Xl8c2nmCB5jJNXAtu+DRa9r61MgFjMh3h3s+JBGiubg2po2s4B3agzwGDPQhc1eVNrsjh8d/MH6KivS7XMipZyGPbBDoOZ3Q5XWSSZR4YSXB9gRcpsTtZ98b2dZvZ2hg7zdz26dpTOh5jcurWhOzHJNOmERFJAREQAREQAREQAREQBhZREAEREAEREAEREAEREAcxt9tKLBZiR/VqAtpjgYzeeQ+JgL4D2rqrozc45mcgOLnmchynqSrz7R73fbbdUaw5MJY0zk1rNT5ySea52gJ/Coju+84+9+p/6eDd6x5ZWzpYMeyP8lpZLU2kQGjtH6AxIHJjRqugsTC7v2iphG5vvHoBlC5yzVBTIZQ7zzq+AfLd6dTmuhsVClQ79pqY6hz7MGT/AHFZ2zQzqbsrN0o0vF2p8ArqmKu9zGfErmrNfVRwhjG02c8vMDXzU4WgxmS48+6PIZ/FMQlouLQ7AJfXMftb6rnrw2jpMJAtQB4Oawj/AGkFR61ir1vaIa3pB+p8VBrbMNbmRnxdAnwAJ+altAooy++hVyljhxounxwOgg9JV9s7aWuBYXTE5HeI+a4m0XfSae9JjeCG+WfoFKuyuGvGF5gHIOOahSG7LRMvKoLLaW1GtcxzXhzXN9nxA0ykdF9hum3ttFJlVmjh4g6EHoVwN4WRlqpYtCB7QUj7OLyNOo+yvzBGOmentN/nBPxS5ox54XG/KPoSIi0mIIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAIiIAKo2tvP7rY61YGC1hw/vd3WfEhW64L7YK8WVjToahcRxwNMA+LgqzdRbGYo7ppHwy1VSRhHtPMvO8knJvHmeZWAXO/Co6e+/jxz4fzRa6szl7Tpz4A6nqVGq2qB2dPTeRq7kOSxJWjrPgtqVvbRBZRidHVT8m/4W6wVs8UST7zvQKnsVlk7jGp91o5ldds9drqrvwxIGtVw7o/aDqVWVRBM6G5qJcGlxMnSRJP7WD/jmu2u+wQAXZGNSZMfzgqy7bKyztxE9ajzqeAnM9PgrKz201P6bcQ31KmTRG+Dqpi7ETfwTKlJoEtH97jA8Ccz4DxXPXhSL5wyRnL4wt55uk/DxV6x+PPEah0J9mmPHUrXXoYvadpuAEDk1uniVaSRSLaOMtNgLRJIz0DG4j5k/EKuqUpMEQeBifgV1t4tJ9gRxOpP9x9FqsVylxkyN6RfNGqPVslbOghmE6RoeahUqQs9spPaSG9oJH5ZMHoInzXQ2Wxhmirr7swMHPhI9eCbFi5NNs+gBZUa7auOkxx1LRPWM1JXQXJymqCIiCAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAiIgAvmv20VZZZ6f5nVXH9rWtn5r6Uvlf2w5VabjoKJAHEuqZ/+oSs3sZo0v7qPjlvcQSN515N3Ba6FBrRifIbwGTnccz7Lean/AHfMFwLnuOTBmSenCfkrW6bC0VAXM7atr2bf6dPm92mX/Cx71FUdRxs3bO7PurgVK34dAZtYMi7nn7I/UczuXaWC3AtDLKxpa3LFpSbH6j7Z6KqtAxCbQ7EBn2TDhp/3fmHNxVhYrvqWgDG406e5lMFsjrrHQDxSHO3bKtG3t2doA4m0VdwEljeQaNf5kugoWF74dXOFo0YSGgeHot903ayiIpUwwcdJ5k6u8clYNpSZAk/mO7oE2NsRJ/AD2NG/gMsvAFa4c/RsczmfoFJpWbOXZlSoTKb7KWkV9OwiZOvFbxSAUgrW5RtSJ3Nmhyqr6bNM5xkraoqW+akMd0UIYkdTs4+bNSznuQTzBIPxCs1UbJUsNkojiyf9RLh81brfHpHMn7mERFYqEREAEREAEREAEREAEREAEREAEREAealQNEkgAbyvmP2n1G1q1INc2GUnPLp4vgeIg+a67b20mlZHPAmHNy84+ML51RvptppB+DMHNhOcAxLXQseozOL2UdLR6Vyh6v5o5mldwJOZY12rtajhwaPdCvLHZCxmGkwMZvxbzxO9x6nwUik/H7DI4yB896m2CiHPicRGpOg6BcyU5N0jfXBi7rpbiD3S92uIxDeYB7rfIldLYQPdEnjmf9x9FmjdQIzJJ3Tp5KXZqeHJPhia5kInJMl0Wcc1IaFqaV6D1qXBlZtWF4xLDXIsij04rwSvRXlQSjw4ZFc9fbZBXSvbkuevjutcToqyHY+TtLto9nSps/KxrfJoCkrjbftBga0lxbigNaOemS6yx1C6mxx1LQT4ha8eWM20vBhzYJ40pS8m5EROM4REQAREQAREQAREQAREQAREQARJWt1Zo1cB4hAUQdorD94s9WnxbI6jMfJfDbbFlYARMHLcvvlS1sGrh5z8l8k2ouQ1sTW5d8wf0zksGqinJSR2f8XPhwl12QburOrUwWnI8gDlxhX100AwfFQbksQpUwwDQmeqtqeR5JG1XZpycNpFzZrTCksqYs1W2VpaZaZClVabj7JCZTMzqywbUXuMslzdelaGZ4mkcFMu68dztRulTu+SrxcWi4aFnDkvVIyJUC8KxiGxJVnwKSbdEwuyWA+FQMpVyfbbCsqFN4HeIlVt/Ax40vJKNcb1V3vR7Sm4cRCndmBnvUa2j8N3GCpf5CC54KV1i7arRAzz/wAD5r6TTbhAA0AA8lymzFEYwT7oJzXWJukhScvkTr8jclD4/wCmURFrOeEREAEREAEREAeX1A3UgdVCrXqxuku6aeapiwnMkk8SVtp0CdFmeaT6RrWCK9zJX/UHvOUNHLM+a3MfxJJ5laWUsGq9V6mSrul5J2x6RgmHRnnzW4Z7z5rQRiC803GYgk8AhPklx4JJYFqfTA3BSm2Zx1IHxWfuAPtEn4fJM2Ni1kS8lfUIC5raC2soQHNdLwcMtOcZFd5Ss7W6NA8PVVW01yi1UxEY2Els89Wnrl5KmTC3F12O0+pisiUuj53crqju0NRoaMfdAM92N5V3RpyVopWd1MOa5paZ0KmWbNZF+TpZJbm2jVbbuqFjuxqlj92IBzZ5jWPFebFStwLcT7MRHeOGrryE+quKBU0U0+Jlm6KW3dpGb2z+hnL9RKqrJYiasEkzmSRBy00XUWmkGtJ3qPZbOBn/ADiqSjbLwyVEm2WnhaRJPVVVqoOc7J0QdImQrlgyWp1MaqXEVGdNsrmms1vcFJx4OxN/3Cfkq2vbreQQ2z0A6Miar3A8dGj4wumNIIKYCvQbkyusFnqBoNV4c4wSGiGgxmBvjqtlqqtY0ucYAGZ8YU1yh2uljaWxM5RxkqkiYvnkzZXMdBBBylWTctCR0Kl3bdzaVFtOAQBnlvOZPms1LvafZJb0zHkU+OOSRmnnhKRFo1Hj3z45/NS21ncQfBRfuj2cHcxkfIrW+thyMtPPJFtdlXGMnxRNNrcNwWoXg4mAB8VUWi1OmAvbKnZjmfmVT1mMWnVdFv8AfiNW+RW1lvYdZHUeqhMbIklant5q/qyQv0osumvB0IPRelQYSMwfLJbm2moPe881ZZ15RR4H4Zoexb6Oi1OfkoNsvZlBwxva0O7oxEDvcp4+iTdGpRlLhFnXJIWmg/E3mMj4JRrh4JBkaeS80Hd4jj8whu+SFGlQs1oAeWHUjEByGR9PNbrRLe83UKqvVxaQ9okscHHjhgh/gAZ/tVpRrB7fBRB+CZQqpf2W9mrB7Q4bx/yFtVRctUtc6mf3D1HyVutkHaswZIbZNBERWKHNbZNypHm4fJUlIwuj2upTSa78rx5EEfRc3TzCwZ/3Dr6R/pIsbKZVhTKrLErF9YMbJRF8BkXJHvSuGNnU7got3VC5pxHOdyrrdaDUdKzZq+HSfL1VXy7Gxx/bXk6Rui1OrQQvFKr3VoDiVZiVD5LRsEZLy4KFSrYTy3qYX5KyZRxaZrct9ztmoeTfVRnuUy4m5vPQeqmHM0Vy8Y2XCIi2HOCj26q1jHF4BaNx38ApC52/7RjqspDRvfd1OTR5SfFUyS2xsbhx75pGiw2eTMQNw4Dhmo1V2OoY0aY8lY2yt2NFzt8QOpyHxVfdFHIfPisLXKidKMuHL/RvfasLmtVqwBwC5gS+u924dwDp7R8z8F0lDIBWxvspnikke8AWcCNqAnpkVsxBN4M1s5ytVc7IGOPHouV2juZtfInM7+gnJfUKt103e7HQwvk+12zdoFqdUaXtDHTSMkgADIjdnnKVkxOK5Oloc6nOouv5On2KaadBlJ+rGxPEbirfR4z3rhqV8Wwwzs6QMZ1AHfBswukuqzGm3HUcXO4uP8hUjLwWz4qk5NrnwSb6c+Hdm7C7c6AYzg5HLSVKu+l2NIYjOEanfG8qCyoajs8mj4r3eFQ1fw2gxoeJ5AK35EtcKP8AZYbMXvSrOcBIeSYkZFo/L810i5i5rgfTexzoaG5wDmTGmS6da8O7b9xg1fp+p+m7QRETTKRrys3a0ns4gx11HxXE2Ubiu/XGXpRwV3jcTiHjmfjKy6mPUjdop1cT3ZWrRfFWGKRYzmuW+0+11KVjJokh2INkCSGkmSPgkRVqjXf3nunebBriPQfUp9+Aza2oPJcPshtvTY3s7c0y1jiKzQ4ue4uloc0ZDI68l9UuejZrQfwa7agwgkMe1xEnUjUK6i1wP9fClbiyqoW4xiJqRwgD4qXTvf8A/N3XErr/AKXSbjNR4gcXAQInNcZtPtnY7LTLaEVqpouwua0OY1+WHtMRE6yYnTmrbWR62KXUGzobDbRUcRoeBVnZnTI4GPVfFfs1t9eveBe5xOJrzUmYjUADcASABuC+z2E91x4uP0VGqYrLXaNr1cXTRw0xxd3vPT4KqpU8bg3ic+g1XRAJ2CPNmDUT4UTKLCLSZDxWqhjS5xAAEknQBclddpp16tSo10y8jPIiNJB0yhXm0lifWolrNcTTGmIDd/OC5F2zzycXZvDtJbIPmFlzuVpJHT0WPG4ScpU3wWe07+6wbsUnwBj4qTd4w054D0VdZ7jtToa/Nkg/iESI4EZ+avqNjeG4cMZRJIhUjGTbdFskoQioKSZz9zZnrn5laNtr7r2YU22ZjXOfIJdMMjfA1mT5K/oXQ+iJADumvktNew9qc2kmRqD66KuySjXkZHLieRSfKRy91X9aKFKa7MZ4sycSdZacvkupo3oHNDsxInMZqa3Z9hAxHPoI8FvZczAIxO+H0V44siF59Vgnyo0yzXlzQciJ6r0i2HKKivcFNzsTe4eA08tym2WwMZoJPE5lSkVVCKd0MeWbVNngUhwHkFnCOC9IrC7CIiACIiAC5raynDqdTq0/Meq6Vczt9Uw2dp39q2PIpWb2Mfp/3EV1nqwQVB2qoh9F7ToQfrktVktMtBH8hT7wh7Oo9I+iwKR1UqmmfDNoLpFLA8e8YykyCJBJ3cIU/Z66S6CCRJ1BjquhtFj7TtLO6Q6HBpETBzjPwVTct5mz/h1gWOGQxCJ6E6pylwdPFh2N/nos23QS4ySQCSZ5ZKuq3cyr2hIAIIEuaYAbnLXcTpCtxe5Ic2mC90ZhgnLXONBzKl3bZsNFhqhwJl2Ene84nNA4Sou+i2WEmtpI+zC4+xY+oRBqZidQ2ThHln4rvqGTR4lQbspFtMT7TszynQeAU+kzG4NG/Lw3lRdyORna3P4RbXNRyLz72Q6D/PyVkvNNgaABoBC9LdFUqOPOW6VmUWFlWKmERZQBhFlYQARZQIAwiLKACIiACIiACIiACIiACIsOcBmUAZXz/wC0i8A51OiD7MvdyJyaPKfNdBfm1FOgCGd9+4bp4k8F82tNV1R7nvMucZJ5n0WPVZFt2o36LA9299I2WC1YddN/1XRWSribHL4fz5LjmFT7vvA03AO9mdeH+Fz4SrhnTlC+iTet2F5xU8qjdOcL1Yqxd3azGTkYeBEj3sLgWznrCuS0PghbadM9eolaosYs/wBmyStFdTptZMMpzMgNHiJawAHxXqzXe6pU7Wvu9lv+NwV3Sp5bvBehT4q7fAt6ik1FGJgSq+lenZ2imfdDod0ORPxW621/dG5UtZkkrPvalwIUE00z6kCi5C5Np8AFOvMDIPGeW7EPULqrNaG1BiY4OHEGV1IZFJcHIyYpQdM2oiK4sLKwiACIiAMrCIgAiLKAOGqbU2g6Bg6D6laXX9aT7/kB9FpFBOxXMeXJ8nYWLGvBubtBaR789Wj6Lczai0DXAerfoVCNFOxUerP5B4sfwWbNrqo1psPSQt9LbA+9S/0u+oVGaSdkpWfJ8lXp8T8HWHaqzim55LhhBODD3jG5oGpWyzX82oxr2NJDgHAk7iJC4etRXSXNRw0KY/T881qw5nN0zPk08Iq0bL62lfRa3DTBLiRJJgRyXKW7aWtUJDjPAaNH9u89Vc7Tf02/v/8AkrlH0s0vPkkpUmaNPhhVtHpgLjLjJOclKtNb2NXp4WWrNbZTVBDluFKV6qUs17p5JbjyTuJN32x9LLVvDeOivrNebY0PkqSjTlWHYwnQToVOSLAX02YAK817aXZDJU+GHKYz2ZUOTZFJdHsuXgMQlbQFWKBsiVKS12a1VKDsVNxaeWh5EaFTaoUG0NVm66JSUlydPd22QyFZkH8zMx4tOi6GxXpSrf06jSeEwfI5r5cCo1dpOhIPEapsdVJd8meeig/bwfY3VWgSSI6qDa78oUhL3xwEGT0HBUF0Ve0pU3cWNnqMnfEFR9prJiY135XR4OH1AW2c2obkZIYFv2yZZu20obm1DzgD1QbaUfyVPJv1XHMoLYLOsX1OQ1/SYjrv+8qP5Kn+36rP/eNL8lTyH1XKNs69igj6nIH0uI6pm2FA6ioP7R6FSqe01mP/AJI6tcPRcabOvH3XkrLVTKvR438k7EkoiSaDBREUkGCvJREUBHrnLLfl55Lq6bcIAG4AeSItWnXYjN4KTaGpmxvJx+QHqufrIiRm97H4PajNMLD1hEkcawyVqeyCsoprgjyTbC6VcYJhETMfQnJ2QLQ2HLcxvdlEVK5Za+DWwyVIciIj0S+zW5yj1BKIoLIjijC2CmERUaBsttl3wHs/K+R+14mP9Qd5q3vGi59MhpG8kHeIOU7jMGeSIujh5xoxZfec82TubG+PCIEbxMpDwO7AJDtXOIDjSwiCADGODkR7AOpKIsu59j3BdHsB0iABk0e0T7DS0ZYd+I9I3r3TxknFBEjRxGUtDjmDJIbOZyI/USMIje+iNi7MNDxGbZhs6RIBBgYdDIdyIjMFbmidYB3xp4LKKG74JSSdn//Z

Theo nhóm bác sĩ thuộc chuyên khoa Tai họng của Đại học Y khoa Indiana (Mỹ) thì chứng ù tai có thể tự điều trị dễ dàng. Theo đó, dùng khăn ấm hay quấn chai nước nóng vào một cái khăn tay lăn quanh tai cho đến khi cảm giác đau không còn nữa. Hơi nóng có tác dụng kích hoạt lưu thông, giảm sức ép gây đau tai.

Hoặc dùng đầu ngón tay xoa bóp nhẹ quanh hàm và gáy (10-15 phút) cũng khá hữu hiệu. Riêng sau khi bơi, tai thường bị vô nhiều nước, bạn có thể dùng một hỗn hợp 50% cồn và 50% giấm nhỏ vào tai sẽ giúp nước bốc hơi, giảm được những cảm giác khó chịu. Bạn có thể tránh được chứng ù tai khi đi máy bay bằng cách nhai kẹo cao su, ngáp hay uống một ngụm nước.http://a9.vietbao.vn/images/vn999/upload/hangct/fn.png

Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, Suy Giảm Trí Nhớ ngày càng nghiêm trọng khi gốc tự do tấn công làm tổn thương tế bào thần kinh và mạch máu não.

OTiV chứa các dưỡng chất sinh học quý từ Blueberry, có tác dụng chống gốc tự do, bảo vệ và tăng cường hoạt động não.

Uống 01 viên OTiV mỗi ngày và nên duy trì thường xuyên để đạt hiệu quả tối ưu trong điều trị Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, Suy Giảm Trí Nhớ. OTiV đã được kiểm chứng lâm sàng bởi Đại Học Cincinnati- Mỹ.

OTiV - Cải thiện Mất Ngủ, Đau Nửa Đầu, suy giảm trí nhớ.

Trung tâm tư vấn y khoa: 08.38112777


Website:   http://otiv.com.vn/
 

Châu Yên
(MSN)

Việt Báo
contentlength: 19331
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Sức Khỏe NỔI BẬT

Phát hiện ung thư nghi do... nâng ngực

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại vú, Bệnh viện K đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bảo tồn, treo sa trễ ngực cho nữ bệnh nhân 47 tuổi chẩn đoán ung thư vú giai đoạn I.

VẤN ĐỀ SứC KHỏE NÓNG NHẤT

Hang tram tre mam non nhiem san lon o Bac Ninh

Hàng trăm trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh

Đã có gần 1.200 trẻ từ Bắc Ninh đến BV Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ để làm xét nghiệm xem có nhiễm..