Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2007

09:53 25/12/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất việc xây dựng kế hoạch về sử dụng đất năm 2007 đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

Theo đó, năm 2007, tỉnh sẽ chuyển 3.450 ha đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng sang mở rộng đất nông nghiệp, trong đó có 2.000 ha đất trồng rừng, 1.000 ha đất khoanh nuôi phục hồi rừng, 400 ha đất trồng cây lâu năm và 50 ha đất trồng cây hàng năm. Đất phi nông nghiệp sẽ mở rộng 1.796 ha, trong đó có 1.332 ha chuyển từ đất nông nghiệp sang, 256 ha từ đất chưa sử dụng và 208 ha từ đất chuyển đổi trong nội bộ các loại đất của nhóm đất phi nông nghiệp. Trong số đất phi nông nghiệp, đất chuyên dùng được mở rộng nhiều nhất là 1.078 ha, tiếp đến là đất sông, suối, đất ở 250 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa 30 ha...

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2007 tập trung chính vào đất phi nông nghiệp với việc bổ sung mở rộng 677 ha được chuyển từ nhóm đất nông nghiệp 590 ha, nhóm đất chưa sử dụng 28 ha và chuyển đổi trong nội bộ các loại đất của nhóm đất phi nông nghiệp là 59 ha.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2007, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường sự lãnh đạo, giám sát của cấp ủy và chính quyền đối với việc lập, xét duyệt và thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Ngoài ra, tổ chức tốt việc công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định, các cấp phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

Ngoài ra, đẩy mạnh sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai.

Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 354.150 ha, trong đó có 282.408 ha đất nông nghiệp, 43.087 ha đất phi nông nghiệp và 28.655 đất chưa sử dụng.

(TTXVN)

contentlength: 3166
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: Cả showbiz hợp lại cũng không ngăn cản được Sơn Tùng M-TP!
00:00 / --:--

Bài viết khác

Xem tiếp >>