Tuân thủ quy định để hưởng lợi từ BHTN

14:19 25/04/2011
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Dù thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có nhiều bước, tuy nhiên, khi người lao động tìm hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng quyền lợi chính đáng.

Bảo hiểm thất nghiệp - an tâm khi mất việc

May mắn vì đăng ký BHTN kịp thời

Kiên nhẫn để hưởng lợi

Khi đăng ký thất nghiệp, anh Nam đã được giải thích rõ ràng trong vòng 15 ngày phải nộp đầy đủ hồ sơ về trung tâm. Thời hạn 15 ngày này được tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).

Ảnh minh họa. VNM
Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN
Anh Nam đăng ký thất nghiệp ngày 05/08/2010 thì ngày thứ nhất tính trong thời hạn nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của anh là ngày 06/08/2010. Thời hạn này kết thúc vào ngày 26/08/2010.

Ngoài ra, theo quy định, trường hợp người lao động bị thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp quá 15 ngày theo quy định nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm theo quy định được tiếp nhận giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau: ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên; Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông. Trưởng hợp đặc biệt thứ ba là do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo đơn đề nghị của người lao động.

Hiểu rõ luật để hưởng lợi

Theo quy định, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động theo các mức: 3 tháng (đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng); 6 tháng (đủ từ 36 tháng đến dưới 72 tháng); 9 tháng (đủ từ 72 tháng đến dưới 144 tháng) và 12 tháng (từ đủ 144 tháng trở lên).
Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN

Nếu người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề sẽ được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Không hỗ trợ bằng tiền để người lao động tự học nghề. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật dạy nghề.

Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do người lao động chi trả. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Bên cạnh đó, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được Trung tâm Giới thiệu việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Thời gian người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được Trung tâm Giới thiệu việc làm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng và không quá tổng thời gian mà người lao động đó được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động không được hưởng bảo hiểm y tế và phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đóng bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tạm dừng hưởng BHTN

Người lao động sẽ phải tạm dừng hưởng BHTN trong trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về tìm kiếm việc làm theo quy định. Hoặc người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuan thu quy dinh de huong loi tu BHTN
Ảnh minh họa. PLXH
Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp trong hai trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó.

Việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng sẽ được thực hiện vào tháng tiếp theo trong các trường hợp người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

Hoặc người lao động vẫn trong khoảng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội sau thời gian bị tạm giam.

Chuyển hưởng BHTN

Người lao động có thể chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động khi đăng ký thất nghiệp có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đăng ký thất nghiệp.

Trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chấm dứt hưởng BHTN

Người lao động chấm dứt hưởng BHTN khi hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đã có việc làm. "Đã có việc làm" được xác định khi đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ ba tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, hưởng lương hưu, ra nước ngoài định cư, bị chết hay chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo cũng không được hưởng BHTN.

Ngoài ra, người lao động không thực hiện thông báo hằng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm việc làm trong 3 tháng liên tục hoặc sau hai lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Giới thiệu việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng cũng buộc phải chấm dứt hưởng BHTN. Các trường hợp được xác định là không có lý do chính đáng nếu thuộc một trong ba trường hợp sau:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối nhận việc làm mà việc làm đó người lao động đã được đào tạo;

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối những việc làm mà người lao động đó đã từng thực hiện;

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động phổ thông từ chối những việc làm chỉ cần lao động phổ thông thực hiện.
  • Thu Trang

Việt Báo
contentlength: 11960
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Chủ chuỗi tiệm trà - cafe nổi tiếng SG tát nữ nhân viên đang mang thai
00:00 / --:--

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

"Chấm điểm" ngân hàng rồi giữ bí mật: Thực sự dân có được lợi?

Các ngân hàng sẽ được xếp hạng vào hạng A (tốt), hạng B (khá), hạng C (trung bình), hạng D (yếu) hoặc hạng E (yếu kém) nhưng chỉ trong ngành ngân hàng biết kín với nhau còn người dân đang muốn lựa chọn ngân hàng tốt để gửi tiền thì lại chẳng được biết gì.