Cái nôi đào tạo sỹ quan chỉ huy của quân đội

14:45 14/12/2016
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trong lịch sử quân sự thế giới, Việt Nam được biết đến là một dân tộc anh hùng. Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn và chí căm thù giặc sâu sắc. Khi đất nước có giắc, tất cả đều tham gia chiến đấu không phân biệt tuổi tác, thân phận... Truyền thống ấy đã hun đúc nên một cốt cách dân tộc, một ý chí quật cường, sẵn sàng chiến đấu, xả thân vì Tổ Quốc của nhân dân Việt Nam, và khi cần họ lại trở thành những người thầy trên giảng đường và thao trường để đào tạo, huấn luyện, truyền dạy lại những kinh nghiệm và tri thức quý báu của mình cho các thế hệ đi sau .

Trên nền tảng cách mạng ấy, trường quân chính kháng Nhật, nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã ra đời.

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, trường đã vượt qua mọi khó khăn thử thách đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tốc trước đây cũng như sự nghiệp phát triển và hội nhập ngày nay của đất nước, xứng đáng với vai trò là cái nôi đào tạo sĩ quan chỉ huy của Quân đội Nhân dân Việt Nam.contentlength: 2352
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hang Sơn Đoòng lên sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ KHáM PHá VIệT NAM NÓNG NHẤT