Xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm

19:17 16/04/2018
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

UBND thành phố biểu dương 5 đơn vị gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Tây Hồ và Đan Phượng đã đạt tỷ lệ trên 80% số trường đạt chuẩn quốc gia; nhiều đơn vị cơ bản đạt chỉ tiêu giao, góp phần làm nên kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 của toàn thành phố với 130 trường được công nhận đạt chuẩn, đạt 162,5% kế hoạch.
Xay dung truong chuan quoc gia la nhiem vu trong tam
Các trường học khu vực nội thành thường gặp khó khăn về diện tích để xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Bên cạnh kết quả khả quan, Hà Nội vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như còn sự chênh lệch về số lượng trường chuẩn giữa các đơn vị; tiến độ công nhận lại các trường đạt chuẩn chậm; một số trường đã được công nhận đạt chuẩn nhưng còn có tiêu chí chưa được bổ sung kịp thời...

Đây là những nội dung cơ bản tại văn bản số 73/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố thông báo kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban ngày 5-4 về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu có 70% số trường học đạt chuẩn, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các đơn vị cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả từng năm để hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, xây dựng biện pháp tổng thể xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020, trong đó chi tiết danh mục trường cần xây mới, xây dựng lại, xác định cụ thể từng tiêu chí và có kế hoạch bố trí vốn để thực hiện đối với từng trường... ; báo cáo UBND thành phố xem xét, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn.

UBND thành phố giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối nguồn lực của thành phố, đề xuất UBND thành phố hỗ trợ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt là tại một số huyện còn khó khăn như Ba Vì, Phú Xuyên, Mỹ Đức...; giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ rà soát quy hoạch trường học tại các quận, huyện, nhất là tại khu vực nội thành; bảo đảm quỹ đất, diện tích quy định đối với việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. Thống Nhất

VietBao.vn
contentlength: 3823
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất