Không bắt buộc giáo viên làm sáng kiến kinh nghiệm

16:02 08/08/2017
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Kể từ 15-9-2017, đội ngũ giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm vẫn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Đây được xem là quy định phù hợp với nguyện vọng của rất nhiều giáo viên khi yêu cầu “bắt buộc” phải có sáng kiến kinh nghiệm đã làm phát sinh nhiều bệnh hình thức và làm khó nhiều giáo viên.

Ngày 27-7, Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức chính thức được ban hành.

Nghị định mới này đã sửa đổi, bổ sung thời gian, tiêu chí đánh giá nhân sự. Theo đó, ở khoản 2, điều 5 thì thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Ở các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Đặc biệt, Nghị định 88 này đã bỏ tiêu chí “Có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và phân loại đánh giá viên chức (không giữ chức vụ quản lý) ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, đội ngũ giáo viên đã không phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

 

Phan Thủy / PL&XH

VietBao.vn
contentlength: 2317
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Đuổi việc bảo mẫu lôi và đánh trẻ em ở Tây Ninh gây xôn xao
00:00 / --:--