Chương trình In Festival Huế 2004

12:22 24/05/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Chuong trinh In Festival Hue 2004
Chương trình Festival Huế sẽ khai mạc vào lúc 18h30 ngày 12.6.2004 tại Quảng trường Ngọ Môn và sẽ bắt đầu một lễ hội cộng đồng đặc sắc với rất nhiều hoạt động hấp dẫn... Dưới đây là chương trình của Festival kéo dài đến ngày bế mạc 20.6.

Ngày 12-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: chương trình khai mạc vào lúc 18h30.

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân Điện Cần Chánh: Dạ nhạc tiệc(20h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: xiếc Trung Quốc (20h30); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (21h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhã nhạc cung đình Huế (20h00); Sân Điện Kiến Trung: thời trang Minh Hạnh (21h30); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Chương trình tại cung An Định: sân giữa: ca múa nhạc dân gian Nga (20h00), ca múa nhạc Thăng Long; Sân bên: nhạc Ánh Tuyết (21h30).

Ngày 13-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: ca múa nhạc dân gian Nga (18h).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân sau Điện Thái Hòa: Vũ khúc cung đình Huế (19h00); Ca nhạc truyền thống Huế (20h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: xiếc Trung Quốc (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00) ; Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ:

Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Múa Giáp Thân Regine Chopinot (20h30); Sân Điện Kiến Trung: thời trang Minh Hạnh (21h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: ca múa nhạc Bông Sen (19h00); Nhạc điệu Nam Mỹ (21h30). Sân bên: Ca múa nhạc Chămpa (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 14-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: Nhạc Ánh Tuyết (18h00).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân Điện Cần Chánh: Dạ nhạc tiệc (19h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: Ca múa nhạc dân gian Nga (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhạc kịch Câu chuyện người lính (Pháp - Việt) (19h00), Nhã nhạc cung đình Huế (20h30); Sân Điện Kiến Trung: thời trang Minh Hạnh (21h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: Ca múa nhạc Sơn La (19h00), Xiếc Trung Quốc (21h30). Sân bên: Ca múa nhạc Đắclak (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 15-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: ca múa nhạc Thăng Long (18h00).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân sau Điện Thái Hòa: Vũ khúc cung đình Huế (19h00); Ca nhạc truyền thống Huế (20h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: Ca múa nhạc dân gian Nga (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Múa Giáp Thân Regine Chopinot (19h30); Sân Điện Kiến Trung: Nhạc điệu Nam Mỹ (20h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: ca múa nhạc Bông Sen (19h00), Ca múa nhạc Đắclak (21h30). Sân bên: Nhạc Ánh Tuyết (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 16-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: Múa Ấn Độ, ca múa nhạc Đắc Lắc (18h00);

Chuong trinh In Festival Hue 2004
+ Chương trình tại Đại Nội: Sân Điện Cần Chánh: Dạ nhạc tiệc (19h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: xiếc Trung Quốc (19h30); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhạc kịch Câu chuyện người lính (Pháp - Việt) (19h00), Nhã nhạc cung đình Huế (20h30); Sân Điện Kiến Trung: thời trang Minh Hạnh (21h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Chương trình tại cung An Định: sân giữa: ca múa nhạc dân gian Nga (19h00), ca múa nhạc Bangladesh (21h30). Sân bên: Nhạc Ánh Tuyết (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 17-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: Ca múa nhạc Chămpa (18h00).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân sau Điện Thái Hòa: Vũ khúc cung đình Huế (19h00); Ca nhạc truyền thống Huế (20h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: xiếc Trung Quốc (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhã nhạc cung đình Huế (19h30); Sân Điện Kiến Trung: Nhạc điệu Nam Mỹ (20h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: Nhạc điệu Nam Mỹ (19h00), Ca múa nhạc Đắc Lắc (21h30). Sân bên: Ca múa nhạc Thăng Long (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 18-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: Ca múa nhạc Sơn La (18h00).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân Điện Cần Chánh: Dạ nhạc tiệc (19h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: xiếc Trung Quốc (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Múa Giáp Thân Regine Chopinot (19h30); Sân Điện Kiến Trung: thời trang Minh Hạnh (21h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: Ca múa nhạc Chămpa (19h00), ca múa nhạc dân gian Nga (21h30). Sân bên: Ca múa nhạc Bông Sen (20h30).

+ Hồ Tịnh Tâm: Liên hoan rối VN (buổi sáng và đêm).

Ngày 19-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: Ca múa nhạc Bông Sen (18h00)

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân sau Điện Thái Hòa: Vũ khúc cung đình Huế (19h00); Ca nhạc truyền thống Huế (20h30); Sân phía tây Điện Thái Hòa: Ca múa nhạc dân gian Nga (19h30); Sân phía đông Điện Thái Hòa: La Syncope du 7 (Pháp) (21h00); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (20h00); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhạc kịch Câu chuyện người lính (Pháp - Việt) (19h00), Nhã nhạc cung đình Huế (20h30); Sân Điện Kiến Trung: Nhạc điệu Nam Mỹ (21h00); Thái Bình Lâu: tạo hình Video Pháp (20h00), triển lãm truyện tranh (Pháp- Việt).

+ Cung An Định: Sân giữa: Ca múa nhạc Thăng Long (19h00), Xiếc Trung Quốc (21h30), Sân bên: Ca múa nhạc Sơn La 920h30).

Ngày 20-6

+ Quảng trường Ngọ Môn: chương trình bế mạc tại sông Hương (21h00).

+ Chương trình tại Đại Nội: Sân phía tây Điện Thái Hòa: Ca múa nhạc dân gian Nga (19h30); Cung Diên Thọ: Âm sắc Việt Nam (19h30); Sân sau cung Diên Thọ: Triển lãm ảnh nghệ thuật (Pháp - Việt); Duyệt Thị Đường: Nhã nhạc cung đình Huế (19h30); Sân Điện Kiến Trung: Nhạc điệu Nam Mỹ (20h00).

Ngoài các hoạt động trên, chương trình văn hóa lễ hội cộng đồng còn có nhiều hoạt động triển lãm, sân chơi dân gian, sân khấu ca nhạc và các lễ hội: đặc biệt là lễ hội Nam Giao, lễ hội Áo Dài, thời trang xuân hè, lễ hội diều, ngày hội sông nước...

P.V

Việt Báo
contentlength: 12327
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Những vách đá khiến mọi dân phượt "thèm thuồng"
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ DU LịCH NÓNG NHẤT

Du lich Anh Quoc

Du lịch Anh Quốc

Đi du lịch ở nước Anh sẽ mang lại cho bạn những ấn tượng sâu sắc về con người, phong cảnh, kiến trúc và văn hóa ở nơi đây.

Du lich nuoc My

Du lịch nước Mỹ

Nước Mỹ không chỉ được biết đến với những thành phố đông dân mà các bởi rất nhiều kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới.

Du lich Phu Yen

Du lịch Phú Yên

Phú Yên luôn là cái tên gây sốt cho những ai yêu thích du lịch bụi hoặc đi phượt bởi vùng đất này sở hữu trong mình quá nhiều cảnh..