Xoá bỏ sự chồng chéo trong quản lý

08:15 25/05/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tại kì họp thứ 9 đang diễn ra, Quốc hội Khóa XI sẽ cho ý kiến và thông qua Dự án Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (Luật). Đây là Luật quan trọng, xóa bỏ sự chồng chéo trong quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn hóa (TCH) và những phát sinh không cần thiết...

 

Bộ Khoa học - Công nghệ, đơn vị chủ trì soạn thảo Luật cho biết:  hệ thống gần 8.000 tiêu chuẩn Nhà nước luôn được cải tiến và đổi mới cho phù hợp với thực tiễn, hơn 3.000 tiêu chuẩn ngành... đã trở thành công cụ hữu hiệu góp phần đưa các hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nói chung đi vào nền nếp.

 

Tuy nhiên, hoạt động TCH ở nước ta và hệ thống các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này vẫn lạc hậu, kém hiệu quả. Đặc biệt, hệ thống tiêu chuẩn hiện hành gồm 3 cấp: tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) và tiêu chuẩn cơ sở. TCVN, TCN có loại tự nguyện, có loại bắt buộc áp dụng; không hình thành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng. Tình trạng này dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình áp dụng. Thực chất, TCVN và TCN là như nhau về đối tượng, phạm vi áp dụng và cấp thẩm quyền ban hành. Điều này dẫn tới sự chồng chéo, thiếu nhất quán về đối tượng và nội dung TCH, không bảo đảm được các yêu cầu về nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Nhiều tiêu chuẩn lạc hậu so với thực tiễn, mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế còn thấp.

 

Với tinh thần đó, việc ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đổi mới toàn diện và thống nhất điều chỉnh hoạt động tiêu chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT/WTO), bảo vệ được lợi ích quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp trong nước trước sức ép của cạnh tranh toàn cầu và tự do hóa thương mại, đồng thời, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 68 điều. Luật ra đời nhằm đổi mới toàn diện hoạt động TCH, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường thông qua nguyên tắc tự nguyện áp dụng tiêu chuẩn và chủ động công bố hợp chuẩn; cơ chế bắt buộc áp dụng chỉ thực hiện với hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật do các Bộ, ngành, địa phương ban hành trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Nhà nước không phân biệt đối xử, không cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và phát triển hoạt động TCH. Việc ban hành tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) sẽ tập trung cho một cơ quan quản lý nhà nước về TCH do Chính phủ chỉ định, trừ lĩnh vực bí mật an ninh, quốc phòng, môi trường, dược phẩm, để giảm thiểu sự cồng kềnh, chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.     

 

Hệ thống tiêu chuẩn được đơn giản hóa thành hai cấp (TCQG; tiêu chuẩn cơ sở), đồng thời xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cũng gồm hai cấp (quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - QCKTQG; quy chuẩn kỹ thuật địa phương). Chính phủ sẽ quy định cụ thể lộ trình chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn ngành thành TCQG hoặc QCKTQG. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nhấn mạnh việc xã hội hóa hoạt động TCH thông qua sự tham gia rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và các hội, hiệp hội trong quá trình xây dựng TCQG...

 

Đan Nhiễm

VietBao.vn
contentlength: 4888
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sâu địa ngục và những pha săn mồi "quá nhanh quá nguy hiểm"
00:00 / --:--