Quản lý chất thải và chất lượng môi trường

08:28 11/08/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Quan ly chat thai va chat luong moi truong 

Xử lý rác thải tại xưởng đốt chất thải công nghiệp số 1 (Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn - Sóc Sơn) Ảnh: VT

Khái niệm “quản lý chất thải” được hiểu là tổng thể các hoạt động gồm phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải... Trong xã hội hiện đại, việc  đề cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) và quản lý chất thải sao cho hợp lý, hiệu quả ngày càng được chú trọng. Thay cho những quy định còn sơ sài về nội dung này trong Luật BVMT năm 1993, Luật BVMT năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2006) được đánh giá là đã có những “bước tiến vượt bậc” trong vấn đề quản lý chất thải.

 

Lập hồ sơ quản lý đơn vị làm phát sinh chất thải nguy hại

Luật BVMT năm 2005 quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại hoặc bên tiếp nhận quản lý chất thải nguy hại phải lập hồ sơ, đăng ký với cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực quản lý chất thải nguy hại được cấp giấy phép, mã số hoạt động quản lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, Luật còn yêu cầu: Tổ chức, cá nhân có hoạt động làm phát sinh chất thải nguy hại phải tổ chức phân loại, thu gom hoặc hợp đồng chuyển giao cho bên tiếp nhận quản lý chất thải thu gom chất thải nguy hại; phải lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời trong thiết bị chuyên dụng bảo đảm không rò rỉ, rơi vãi, phát tán ra môi trường; có kế hoạch, phương tiện phòng, chống sự cố do chất thải nguy hại gây ra; không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường. Đồng thời, trong vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, Luật quy định chỉ những tổ chức, cá nhân có giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại mới được tham gia vận chuyển và chỉ những tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, mã số hoạt động mới được tham gia xử lý chất thải nguy hại.

 

Chất thải rắn thông thường phải được phân loại tại nguồn

Chất thải rắn thông thường được phân thành hai nhóm chính gồm chất thải có thể tái chế, tái sử dụng và chất thải phải tiêu hủy, chôn lấp. Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm thực hiện phân loại tại nguồn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.

 

Về thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường, Luật BVMT năm 2005 quy định: Tổ chức, cá nhân quản lý khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, khu dân cư tập trung, khu vực công cộng phải bố trí đủ và đúng quy định thiết bị thu gom để tiếp nhận chất thải rắn phù hợp với việc phân loại tại nguồn. Chất thải rắn thông thường phải được vận chuyển theo nhóm đã được phân loại tại nguồn, trong thiết bị chuyên dụng phù hợp, bảo đảm không rơi vãi, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển. Việc vận chuyển chất thải trong đô thị, khu dân cư chỉ được thực hiện theo những tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền phân luồng giao thông quy định.

 

Luật BVMT năm 2005 quy định việc thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị, khu dân cư tập trung phải có hệ thống thu gom nước mưa và nước thải; nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi đưa vào môi trường; nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, quy định cụ thể các đối tượng phải có hệ thống xử lý nước thải bao gồm: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; khu, cụm công nghiệp, làng nghề; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không liên thông với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

 Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải có trách nhiệm kiểm soát và xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Phương tiện giao thông, máy móc, thiết bị, công trình xây dựng có phát tán bụi, khí thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường, có thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường. Tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ vượt quá tiêu chuẩn môi trường phải có trách nhiệm kiểm soát, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ vượt quá tiêu chuẩn cho phép phải thực hiện biện pháp hạn chế, giảm thiểu không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của cộng đồng dân cư. Đồng thời, Luật quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Có tính đến tác động của các vấn đề môi trường toàn cầu, thể hiện sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam vào việc BVMT thế giới, Luật BVMT năm 2005 quy định cụ thể việc quản lý khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ô zôn.  

 

Đức Trường

VietBao.vn
contentlength: 6929
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sâu địa ngục và những pha săn mồi "quá nhanh quá nguy hiểm"
00:00 / --:--