Javascript tạo trò chơi hứng bóng

09:56 13/05/2001
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Script này giúp bạn có thể tạo được trò chơi đơn giản trên trang web của mình.

Dưới đây là mã nguồn:

Score:


onmouseover="u = 0"><<

onmouseover="u = 1">0

onmouseover="u = 2">0

onmouseover="u = 3">0

onmouseover="u = 4">0

onmouseover="u = 5">0

onmouseover="u = 6">0

onmouseover="u = 7">0

onmouseover="u = 8">0

onmouseover="u = 9">0

onmouseover="u = 10">0

onmouseover="u = 11">0

onmouseover="u = 12">0

onmouseover="u = 13">0

onmouseover="u = 14">0

onmouseover="u = 15">
.... Bạn hãy di trỏ
chuột trên bảng điều khiển(Theo M-Javascript)

contentlength: 3818
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Piaggio giới thiệu “Người vận chuyển” tự lẽo đẽo theo chủ nhân
00:00 / --:--