Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 đã có phiên bản mới năm 2004

11:11 23/11/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Theo văn bản số 940 ngày 15/11/2004 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO thì Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 đã có phiên bản mới cho 2 tiêu chuẩn sau đây:

1) ISO 14001:2004 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – Qui định kỹ thuật với hướng dẫn sử dụng.

2) ISO 14004:2004 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật.

Tính đến 31/12/2003 trên toàn thế giới đã có 66.070 chứng chỉ ISO 14001:1996 được cấp tại 113 quốc gia và nền kinh tế, tăng hơn cùng kỳ năm 2002 là 34% và năm 2003 là năm số chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tăng trưởng cao nhất từ khi tiêu chuẩn được ban hành năm 1996. Tại Việt Nam đến nay đã có trên 70 chứng chỉ ISO 14001:1996.

Các doanh nghiệp đạt được chứng chỉ ISO 14001 phiên bản năm 1996 có thời gian là 18 tháng để chuyển đổi sang phiên bản mới năm 2004, đó là thỏa thuận của tổ chức ISO và IAF (Tổ chức công nhận quốc tế).

Sau thời hạn 18 tháng kể từ ngày ban hành ISO 14001:2004, việc chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phải sử dụng phiên bản năm 2004 này mới có giá trị.

Theo Thanh niên

VietBao.vn
contentlength: 1710
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cặp song sinh thử qua mặt Face ID trên iPhone X và cái kết?
00:00 / --:--