Xuất bản hai cuốn sách học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

13:51 03/02/2007

Hai cuốn sách là những tài liệu rất cần thiết cho các tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức khi nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuốn “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gồm 3 chuyên đề, giới thiệu nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hai tác phẩm quan trọng của Người là Di chúc và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Cuốn “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” gồm 2 phần. Phần I: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Phần II: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Theo TTXVN)

contentlength: 1546
Chia sẻ

Video nổi bật

Những kỷ lục Việt Nam thú vị được thiết lập trong dịp 30/4
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm