Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh

11:30 15/01/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Xay dung giai cap cong nhan vung manh
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá X.

Sáng 14/1, Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khoá X đã chính thức khai mạc. Trong hơn 1 tuần làm việc (từ ngày 14 đến 22/1), Hội nghị sẽ thảo luận và thông qua các đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở;

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012, thành lập Tiểu ban tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020); bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đảng.

Cũng tại hội nghị này, theo quy chế làm việc, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành T.Ư kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, trọng tâm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2008; những việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị T.Ư 5 đến Hội nghị T.Ư 6; công tác kiểm tra, giám sát năm 2007; công tác tài chính Đảng năm 2007 và một số vấn đề khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: "Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, yếu kém. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra...

Không ít tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, không làm tròn vai trò hạt nhân chính trị và nền tảng của Đảng, không đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thậm chí có những tổ chức cơ sở Đảng tê liệt, mất sức chiến đấu.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí có một số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém cả về phẩm chất và năng lực, thiếu tính chiến đấu, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Để khắc phục những yếu kém đó, Đại hội X của Đảng đã xác định phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng...; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu; có phẩm chất đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng; năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách".

Về việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: "Thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng, vận dụng đầy đủ, đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, đồng thời phải phù hợp với điều kiện cụ thể phát triển của Việt Nam...".

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: "Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Xây dựng giai cấp công nhân nước ta vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn dân tộc".

Tổng Bí thư khẳng định: Hội nghị họp vào những ngày đầu năm 2008, năm bản lề của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao để sớm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra; đồng thời đây lại là những ngày cuối cùng của năm Đinh Hợi, khi mà tất cả chúng ta đang phải chăm lo thật chu đáo Tết Nguyên đán Mậu Tý cho toàn dân, để mọi nhà và mọi người đều được hưởng một cái tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và bình yên, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tập trung tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến để hội nghị thành công tốt đẹp.

*Trong phiên khai mạc, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về đề án: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

(theo TTXVN)

contentlength: 8591
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

9 nam tài tử Hollywood cực phong độ và quyến rũ dù đã ở tuổi tứ tuần
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm