Xây Học viện Quốc phòng thành trung tâm nghiên cứu quốc gia

23:51 09/03/2010
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 9/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Học viện Quốc phòng và dự khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 35, lớp đào tạo ngắn hạn chỉ huy tham mưu cao cấp quân sự địa phương khóa 26” tại đây.

Mô tả ảnh.
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quốc phòng - an ninh (QP-AN) là sự nghiệp trọng đại của quốc gia. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược này, Đảng, Nhà nước đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhiệm vụ QP-AN luôn luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn dân dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng.

Theo đó, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN là nội dung đào tạo rất quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao tư duy chiến lược về QP-AN và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân của từng cán bộ ở các bộ, ngành, địa phương, đơn vị nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu, quan trọng trong công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng.

Làm việc với lãnh đạo Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Học viện Quốc phòng thực sự là trung tâm hàng đầu quốc gia về nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN và đào tạo nghệ thuật quân sự.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu trong tình hình mới, Học viện Quốc phòng cần không ngừng đổi mới nội dung, giáo trình, phương pháp đào tạo; giáo trình phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn; đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập, chú trọng kết hợp lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cơ bản, trước mắt cũng như lâu dài, trên tinh thần kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, QP-AN với đối ngoại, chủ động, khôn khéo làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Học viện cần rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ sao cho đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng đường lối, chính sách về QP-AN.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đã giải quyết một số đề nghị của Học viện như điều chỉnh quy hoạch Học viện Quốc phòng bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và phát triển lâu dài, có phân khu chức năng hợp lý; về chính sách, chế độ đối với cán bộ, giảng viên và sử dụng các nhà khoa học của Học viện.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Việt Báo
contentlength: 4523
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hang Sơn Đoòng lên sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm