Văn phòng TW Đảng phải làm tốt vai trò tham mưu

23:02 12/01/2008
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

12/1, tại Hội nghị cán bộ, công chức tổng kết năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nêu rõ, năm 2008, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải xây dựng và thực hiện chương trình công tác theo đúng quy chế làm việc. Đây là đầu mối điều hòa, phối hợp chương trình công tác của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và một số hoạt động của các Ủy viên Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Văn phòng Trung ương Đảng phải làm tốt các nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực kinh tế -xã hội, nội chính, quản lý tài chính, tài sản của Đảng. Bên cạnh đó, kiến nghị Bộ Chính trị có chương trình kiểm tra việc thực hiện một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương đã đề ra.

Cùng với việc triển khai thực hiện tốt một khối lượng công việc lớn theo chức năng, nhiệm vụ mới, với tinh thần đổi mới phương pháp công tác, lề lối và phong cách làm việc khoa học, chất lượng và hiệu quả, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X).

Văn phòng Trung ương Đảng phải xem việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong năm 2008.

(Theo TTXVN)
contentlength: 3169
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hài Hoài Linh, Chí Tài - Gã Lưu Manh Và Chàng Khờ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm