Triển khai tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XII

10:20 26/02/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Trien khai tuyen truyen bau cu Quoc hoi khoa XII
Ông Trần Thành Long, Chủ tịch MTTQ TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Sáng 24/2, tại Hà Nội, tiểu ban tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khoá XII đã họp bàn và ra quyết định kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

Các ý kiến thảo luận đều nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIIđược ấn định vào Chủ Nhật, ngày 20/5.

Ðể góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền hướng vào việc động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu được những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước; đồng thời tạo được không khí dân chủ, cởi mở, ý thức trách nhiệm công dân trong việc xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Theo kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban, các phương tiện thông tin đại chúng, các lực lượng thông tin cổ động cần sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, để phân tích, làm rõ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và QH nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của QH theo Hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức Quóc hội.

Ngoài ra, việc tuyên truyền cũng sẽ chú trọng thông tin về những thành tựu của Quốc hội khóa XI trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; vai trò, vị trí của Quốc hội khóa XII trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng và nhiệm vụ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ mới.

TPHCM: Kiên quyết chống những biểu hiện gò ép, áp đặt

UBND TPHCM vừa có kế hoạch về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 vào ngày 20/5/2007 . Theo đó, bắt đầu từ ngày công bố thời gian bầu cử, UBND các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng cần tập trung tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử thường xuyên, liên tục để nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những biểu hiện mất dân chủ, gò ép, áp đặt, thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các cấp, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tuyên truyền viên. Việc thành lập ban bầu cử phải được tiến hành chậm nhất 60 ngày trước ngày bầu cử, tức chậm nhất trước ngày 21/3/2007; việc thành lập tổ bầu cử và niêm yết danh sách cử tri phải được thực hiện chậm nhất trước 30 ngày trước ngày bầu cử, tức trước ngày 20/4/2007, không được bỏ sót người có quyền bầu cử và không để tên người không có quyền bầu cử trong danh sách cử tri.

Việc ứng cử và hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH theo đúng Luật Bầu cử ĐBQH và nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam . Đối với các đơn vị có bầu cử bổ sung đại biểu HĐND các cấp, UBND các cấp phối hợp với mặt trận tổ quốc cùng cấp tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri, tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên theo đúng trình tự.

UBND TP nêu rõ, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XII là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước do đó phải bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

(Theo TTXVN, SGGP)

contentlength: 7374
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm