Thủ tướng có quyền cách chức cán bộ tham nhũng

15:58 07/09/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thủ tướng có quyền cách chức người do Thủ tướng bổ nhiệm khi có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng.

Thu tuong co quyen cach chuc can bo tham nhung
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 1039/2006/NQTVQH 11 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vừa được Chủ tịch nước ký quyết định công bố. Nghị quyết gồm 4 chương, 21 điều khoản.

Theo Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ sẽ là Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng là Phó Ban chỉ đạo, các thành viên còn lại bao gồm: Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo, Tổng Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin, Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trung ương, Phó Trưởng Ban nội chính trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhiệm vụ cơ bản của Ban chỉ đạo Trung ương là có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và không cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và luật quy định.

Nghị quyết này quy định rõ quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Trưởng Ban chỉ đạo có quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người giữ chức vụ Thứ trưởng và các chức vụ tương đương; Có quyền tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chức vụ khác do Thủ tướng bổ nhiệm, cách chức khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, có hành vi gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức.

Khi cần thiết, Trưởng Ban được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với đảng viên, cán bộ, công chức khác khi người đó có dấu hiệu tham nhũng, gây khó khăn đối với hoạt động chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức; cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo trong thời hạn chậm nhất là bảy ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu;

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền không xử lý kỷ luật hoặc xử lý kỷ luật không nghiêm, Ban chỉ đạo có quyền yêu cầu, kiến nghị cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm hoặc xem xét lại quyết định kỷ luật đó, bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban chỉ đạo sẽ họp định kỳ 3 tháng một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo hoặc Phó trưởng Ban chỉ đạo. Định kỳ 6 tháng một lần, Ban chỉ đạo tổ chức giao ban công tác phòng, chống tham nhũng với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, định kỳ ba tháng, sáu tháng, hàng năm, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm báo cáo chương trình, kế hoạch và kết quả thực hiện đấu tranh chống tham nhũng của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng của cơ quan mình với Ban chỉ đạo. Định kỳ ba tháng một lần, Ban chỉ đạo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và định kỳ 6 tháng một lần gửi Ban chấp hành trung ương Đảng, Quốc hội, chủ tịch nước và báo cáo đột xuất khi cơ quan này yêu cầu.

Trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử vụ, việc tham nhũng nếu có sự cản trở, can thiệp trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người có thẩm quyền thì cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, toà án có trách nhiệm kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2006.

Theo Website Chính Phủ

Việt Báo
contentlength: 6595
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hang Sơn Đoòng lên sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm