Tăng cường chống lãng phí trong việc sử dụng đất đai và ngân sách Nhà nước

08:46 17/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Tang cuong chong lang phi trong viec su dung dat dai va ngan sach Nha nuoc
Đồng chí Trương Tấn Sang

Ngày 16/4/2007, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra của cấp ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai chương trình kiểm tra năm 2007. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Qua kiểm tra theo Chương trình 07-CTr/TW ngày 2/6/2006 của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cho thấy: hầu hết cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương này, bước đầu thể chế hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực mua sắm, chi tiêu, quản lýđất đai, đầu tư xây dựng cơ bản ở địa phương, đơn vị mình.

Tuy nhiên, nhận thức của nhiều cấp ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đầy đủ và sâu sắc; chưa có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới chưa được thường xuyên, dẫn đến tác dụng của công tác kiểm tra và chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chủ trương của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế. Do đó, việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực này trong năm 2006 và bàn biện pháp đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, trước hết là năm 2007 là hết sức cần thiết.

Về chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, đồng chí Trương Tấn Sang cho biết: trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xây dựng chương trình kiểm tra để triển khai thực hiện trong toàn Đảng. Ngày 26/3/2007, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định Chương trình kiểm tra năm 2007. Các cuộc kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo kiểm tra.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả kiểm tra theo Chương trình số 07-CTr/TW của Ban Bí thư về thực hàn tiết kiệm, chống lãng phí; Thông báo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007; Báo cáo (tóm tắt) tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 14/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "tăng cường công tác kiểm tra của Đảng" để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

Hội nghị làm việc trong hai ngày 16 và 17/4.

(theo TTXVN)

contentlength: 5338
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm