Phải công khai bản kê tài sản để nhân dân giám sát

14:26 07/06/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Từ thành công của cuộc bầu cử QH khoá XII, ngày 6/6 UBTƯ MTTQ VN đã tổng hợp sơ bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác bầu cử như sau:

1. Người tự ứng cử không phải là cơ cấu trong Quốc hội, vì bất kỳ người nào có đủ điều kiện khi nộp hồ sơ tự ứng cử và được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa vào danh sách hiệp thương thì bản thân họ đã là cơ cấu rồi (giới tính, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi hoặc người ngoài Đảng...).

Nhưng trong tổng số đại biểu Quốc hội được bầu không có tỉ lệ nào cho người tự ứng cử, vì vậy, Quốc hội cần xem xét để bổ sung quy định trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội có một tỉ lệ nhất định cho người tự ứng cử.

2. Đề nghị Quốc hội bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội: Số dư ở mỗi đơn vị bầu cử ít nhất là hai người, như vậy mới thực sự phát huy dân chủ, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn bầu được những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội.

3. Trong hồ sơ ứng cử cần có bản kê khai tài sản, do vậy cần bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội là hồ sơ ứng cử có bản kê khai tài sản của người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu cũng như người tự ứng cử và bản kê tài sản phải được công khai tại hội nghị cử tri để nhân dân giám sát.

4. Để đảm bảo tính đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, đề nghị Quốc hội nghiên cứu bổ sung vào Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội một chế định để mời một số người thực sự tiêu biểu trong các tôn giáo, nhân sĩ và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia làm đại biểu Quốc hội mà không phải đưa vào danh sách để cử tri bầu và đương nhiên phải có hướng dẫn chặt chẽ về trình tự, thủ thục, thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được lựa chọn "tiến cử".

5. Đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu để sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở trung ương, cần phân bổ số đại biểu được bầu của khối Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương cho tất cả các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức đó giới thiệu.

Số lượng đó sẽ nhiều hơn tổng số người được bầu của khối Mặt trận Trung ương để trên cơ sở đó Đoàn Chủ tịch hiệp thương, thoả thuận. Như vậy, những người ứng cử đại biểu Quốc hội của khối Mặt trận Tổ quốc Trung ương sẽ đảm bảo chất lượng hơn, đủ tiêu chuẩn hơn và có cơ hội trúng cử cao hơn.

(theo Lao Động)

Việt Báo
contentlength: 4068
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm