Nhân cách lớn của người cộng sản

14:21 08/02/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nhan cach lon cua nguoi cong san
Đồng chí Trường Chinh với các đại biểu Quốc hội là văn nghệ sĩ.

Ngày 7/2/2007, dưới sự chủ trì của PGS-TS Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban TT-VH Thành ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội TP, tại TP HCM đã diễn ra cuộc tọa đàm khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2007).

Nhiều ý kiến và tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn đã tập trung nêu bật công lao to lớn của đồng chí Trường Chinh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa lớn, đặc biệt là đồng chí Trường Chinh với TP HCM. Dưới đây trích đăng một số ý kiến tại cuộc tọa đàm.

Đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Trưởng Ban TT-VH TƯ: Muốn đạt tới CNXH phải qua ba giai đoạn, “vượt bỏ giai đoạn” hoặc “từ từ từng bước” đều sai!


Từ ngày 11 đến 19/2/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, chiến khu Việt Bắc, Đại hội đại biểu Đảng CS Đông Dương đã họp lần thứ hai… Tại Đại hội lần này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng đã trình bày bản luận cương cách mạng VN với nhan đề “Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới CNXH”.

Trong bản luận cương, đồng chí Trường Chinh đã nêu rõ lý luận về 3 giai đoạn của cách mạng VN: “Muốn tiến tới CNXH, nước VN phải qua ba giai đoạn: a) Giai đoạn tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, củng cố nhà nước dân chủ nhân dân; b) giai đoạn xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, triệt để thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng” hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; c) giai đoạn làm xong nhiệm vụ dân chủ nhân dân, gây đầy đủ điều kiện tiến lên CNXH”…

Đồng chí Trường Chinh còn nhấn mạnh: “Muốn đạt tới CNXH, chúng ta phải qua ba giai đoạn chứ không phải một hay hai giai đoạn… Ba giai đoạn đó, không dứt mạch mà quan hệ mật thiết với nhau. Quan niệm giản đơn và “vượt bỏ giai đoạn” cũng như khuynh hướng “từ từ từng bước” đều sai”…

Tháng 7/1986, tại hội nghị đặc biệt BCHTƯ Đảng CSVN, đồng chí Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư. Đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị bản báo cáo chính trị trình bày ở ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 6, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Báo cáo chính trị do đồng chí Trường Chinh trình bày đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó có kiểm điểm sai lầm mà một trong những sai lầm nghiêm trọng là sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Thực chất của sai lầm về chỉ đạo chiến lược là đã “vượt bỏ giai đoạn” như lời cảnh báo trong bản luận cương năm 1951.

Chủ trương đổi mới toàn diện là trở lại với chủ nghĩa Mác về con đường tiến lên CNXH của những nước lạc hậu, không kinh qua giai đoạn phát triển đầy đủ của CNTB, trở lại với chính sách kinh tế mới của Lênin (NEP), trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng vô sản ở VN, trở lại với giai đoạn thứ hai trong lý luận về ba giai đoạn của cách mạng VN mà người nghiên cứu và đề xuất là đồng chí Trường Chinh…

Qua thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và qua 20 năm đổi mới, với những thành tựu ngày càng to lớn, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, có đồng chí Trường Chinh ở cương vị Tổng Bí thư của Đảng trong nhiều năm, đã nêu gương sáng cho chúng ta về tư duy lý luận, về tài đức vẹn toàn.

Tham luận của Ban TT-VH Thành ủy TP HCM: Đồng chí Trường Chinh với TP HCM

Sau ngày TP HCM được giải phóng, khó khăn chồng chất, vướng mắc đủ bề, lãnh đạo TP phải ngược xuôi mò mẫm tìm cách tháo gỡ khó khăn, nhiều lúc phải “xé rào” để phát triển sản xuất và chăm lo đời sống nhân dân. Hàng năm, lãnh đạo TP phải ra Hà Nội dự hội nghị và báo cáo tình hình.

Trong những cuộc hội nghị như vậy, không ít đồng chí không đồng tình với giải pháp do TP đề xuất. Đồng chí Trường Chinh thường lắng nghe, đặt nhiều câu hỏi, đồng chí ý thức được nhiều vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra, dù có điều trái ngược với những gì vẫn được coi là đúng, là chính thống từ trước đến nay. Đối với chủ trương cải tạo công thương nghiệp, đồng chí Trường Chinh cũng không bộc lộ thái độ quyết liệt như một số đồng chí khác.

Thái độ của đồng chí Trường Chinh là động viên, khích lệ TP và luôn bảo lưu những ý kiến không đồng tình của mình…

Cuộc đấu tranh giữa bảo thủ trì trệ và đổi mới cách nghĩ cách làm diễn ra khá phức tạp và gay gắt. Nhiều sáng kiến đã bị ngộ nhận, cho nên tình hình TP những năm 1982-1983 đang phát triển ngon trớn bị khựng lại do có dư luận phê phán gay gắt những sáng kiến tháo gỡ của TP và cho rằng: TPHCM chạy theo “cơ chế thị trường”, “phát triển tư bản chủ nghĩa” mang nặng xét lại khiến cho tình thế như đi vào ngõ cụt.

Do báo cáo sai lệch của một số người nặng tư tưởng bảo thủ, Trung ương đã tổ chức kiểm tra các công ty, xí nghiệp ở TP lần thứ 2 vào cuối năm 1982, đầu năm 1983. Chỉ trong vòng một tháng có đến 6 đoàn kiểm tra của Trung ương vào TP. Và một cuộc kiểm điểm nghiêm khắc đã diễn ra trong những cuộc họp kéo dài, trong đó có nhiều vấn đề ở TP được nêu ra để phê phán như: Direximex (Công ty Xuất nhập khẩu trực tiếp TP), Cholimex (Công ty Xuất nhập khẩu Chợ Lớn) không phải là công ty quốc doanh, do huy động vốn từ tư nhân, nên thực chất là tư sản.

Để cho tư nhân làm xuất nhập khẩu là trái với nguyên tắc quản lý ngoại thương xã hội chủ nghĩa. Cho phép tư nhân thuê mướn lao động từ 10 –20 người là phục hồi sản xuất tư bản, vượt quá quyền hạn của địa phương. Phải làm ăn trong khuôn khổ thị trường XHCN là thị trường có tổ chức để ngày càng thu hẹp thị trường tự do, chứ không được làm ngược lại, phát triển kinh tế nhiều thành phần là trái với nguyên tắc XHCN, đi theo con đường tư bản…

Nhân kỳ nghỉ hè năm 1983 tại Đà Lạt của một số đồng chí trong Bộ Chính trị và Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Linh (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM) đã mời một số giám đốc xí nghiệp đã tạo ra những sản phẩm thiết yếu cho đời sống, làm ăn có hiệu quả, năng động, sáng tạo theo những chủ trương của Đảng bộ TP đến báo cáo trực tiếp với các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công và một số đồng chí lãnh đạo cao cấp khác.

Rồi đến ngày 13/7/1983 các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đã chú ý lắng nghe báo cáo và đặt nhiều câu hỏi cụ thể có liên quan đến cơ chế và việc tháo gỡ cơ chế cũ, hình thành cơ chế mới với Giám đốc các xí nghiệp Dược phẩm 2/9, dệt Phước Long… Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước có điều kiện đối thoại, tâm sự thẳng thắn với những điển hình đang bung ra sản xuất, kinh doanh để tìm hiểu sự việc theo đúng bản chất của nó…

Sau đó, đồng chí Trường Chinh và các đồng chí trong Bộ Chính trị đã trực tiếp đi tìm hiểu một số cơ sở xuất nhập khẩu, xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trực tiếp nghe giám đốc và công nhân phát biểu. Thực tế làm ăn có hiệu quả của các đơn vị đã làm cho các đồng chí nhận ra những vấn đề của thực tiễn cần xử lý, hướng đi đúng quy luật bắt đầu có sức thuyết phục.

Chính kết quả của những cuộc tiếp cận với thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung ương đã tác động đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VI và VII (khóa 5) vào cuối năm 1984. Nội dung nghị quyết của các Hội nghị trung ương VI, VII đã mở đầu giai đoạn đấu tranh sôi nổi cho quan điểm đổi mới trong nội bộ Đảng từ Trung ương đến các địa phương, các ngành.

Từ thực tiễn sinh động của cuộc sống, trong đó trực tiếp là TPHCM và một số nơi khác, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã chỉ đạo sửa chữa hoàn thiện báo cáo chính trị để trình ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, đề ra đường lối đổi mới của Đảng.

PGS-TS Võ Xuân Đàn, Trường ĐH Sư Phạm TP HCM: Nhà văn hóa lớn Trường Chinh

Tìm hiểu di sản văn hóa của đồng chí Trường Chinh qua tư liệu lưu trữ và sách xuất bản, chúng ta có cơ sở để thấy những cống hiến của đồng chí trên lĩnh vực văn hóa trong các vấn đề cơ bản: Trước hết, đồng chí Trường Chinh là nhà lý luận kiệt xuất về văn hóa và đường lối văn hóa của Đảng CSVN, nhà lý luận Mác-xít về văn hóa trong 60 năm hoạt động phục vụ cách mạng của mình… Thứ hai, đồng chí là nhà thơ cách mạng lớn thật sự có đóng góp cho xu hướng thơ ca cách mạng VN phát triển. Thứ ba, đồng chí có những cống hiến lớn trong trong lĩnh vực nghệ thuật, báo chí, xuất bản…

Đồng chí Trường Chinh là người đầu tiên đề ra 4 quan điểm cho công tác xuất bản cách mạng của VN: xuất bản là công cụ sắc bén, là bộ phận của cách mạnh tư tưởng-văn hóa, xuất bản phải đi sâu vào quần chúng và người làm công tác xuất bản là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Bốn quan điểm trên cũng là 4 bài học là kim chỉ nam của một chặng đường dài trong hoạt động xuất bản từ thời kỳ chưa có chính quyền nhân dân cho đến ngày nay, nếu không muốn nói đó là định hướng xuất bản-báo chí của nước CHXHCNVN trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

TS Hồ Bá Thâm, Viện Nghiên cứu Xã hội TP HCM: Dấu ấn đồng chí Trường Chinh

Trong lịch sử, có ít người như đồng chí Trường Chinh. Chính đồng chí ở giai đoạn cuối đời trong bối cảnh khác, đã khởi xướng việc đổi mới tư duy lý luận, tư duy thực tiễn, sửa sai chính những hạn chế và sai lầm trước đây trong đó có bản thân đồng chí nói riêng và Đảng ta nói chung.

Với tư cách là Tổng Bí thư lúc đó, trước năm 1986, do sâu sát thực tiễn, nhạy cảm với đời sống nên đồng chí đã “làm nên chuyện”. Giả sử như đồng chí lạc hậu bảo thủ, xa thực tế thì chắc chắn sự nghiệp đổi mới bị lùi chậm lại hơn và chưa biết chuyện gì xảy ra. Cần lưu ý lúc này đồng chí đã ngoài 70 tuổi, đã mang dấu ấn tư duy bao cấp, tập trung và mô hình CNXH cũ rất đậm nét. Thế nhưng đồng chí đã tỉnh táo, táo bạo và có bản lĩnh như vậy.

Võ Văn Kiệt, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng, nguyên Thủ tướng Chính phủ:

“…Trong ký ức của tôi, đồng chí Trường Chinh luôn là một nhà lãnh đạo uyên thâm, đáng kính. Đồng chí là tấm gương lớn về nghị lực, nguyên tắc. Đồng chí chẳng những là người có công lớn trong việc khởi xướng Đổi Mới mà còn đóng góp lớn cho việc gìn giữ kỷ cương trong Đảng. Những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc mãi được trân trọng và những bài học quý báu đồng chí để lại cho chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là vào thời điểm toàn Đảng ta đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và nhiệm vụ then chốt là chỉnh đốn, xây dựng Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới”…


(Theo SGGP)

contentlength: 22386
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm