Năng lực lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện toàn diện

22:24 18/01/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nang luc lanh dao cua Dang can duoc the hien toan dien

Ngày 18/1, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành những nhiệm vụ đề ra: hoàn thiện các dự thảo văn kiện, chuẩn bị một bước quan trọng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá X. Hội nghị cũng đã thông qua phương án tiến hành Đại hội phù hợp với tình hình và những nhiệm vụ mới.

Hội nghị lần thứ 13 thể hiện sự nhất trí cao của Ban Chấp hành Trung ương về tất cả các vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định, đồng thời cũng biểu thị quyết tâm rất cao của Trung ương cũng như của toàn Đảng ta thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị về mọi mặt để Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng tiến hành thuận lợi và đạt được thành công tốt đẹp.

Hội nghị lần thứ 13, căn cứ vào ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp từ cơ sở trở lên, của các đại biểu Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của giới trí thức và các tổ chức xã hội, đã một lần nữa khẳng định chủ đề của Đại hội X là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".

Khẳng định chủ đề ấy, trước hết chúng ta nêu cao quyết tâm hoàn thành trước thời hạn và càng sớm càng tốt nhiệm vụ đã từng được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010) là đến năm 2010 "đưa nươc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 20 năm đổi mới, trực tiếp là 5 năm 2001-2005 và năm 2005 vừa qua cho phép chúng ta tin tưởng ở khả năng hoàn thành sớm nhiệm vụ. Và chỉ có làm được như vậy chúng ta mới thực sự tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Khẳng định chủ đề ấy của Đại hội, đòi hỏi Đảng ta nêu cao quyết tâm "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng", xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân. Năng lực lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện một cách toàn diện, từ năng lực hoạch định đường lối, chủ trương và các chính sách đến năng lực tổ chức và chỉ đạo thực hiện, năng lực kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc của Đảng, làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng luôn luôn phản ánh được yêu cầu phát triển của thực tiễn và quy luật khách quan, mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân. Sức chiến đấu của Đảng cần phải được thể hiện qua hành động cụ thể từ các tổ chức đảng cho đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có nghĩa là toàn Đảng, từng cấp uỷ, từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng sai trái và hành động thù địch; có đủ bản lĩnh và dũng khí chiến đấu với những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội và trong chính bản thân mỗi người; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tê liệt sức chiến đấu.

Chính với tinh thần xây dựng Đảng vững mạnh như trên, coi việc giới thiệu nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X là một công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của Đảng và thành công của Đại hội, tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian và tâm sức để xem xét và bàn về công tác nhân sự, cân nhắc cẩn trọng cụ thể về nhân sự để chuẩn bị tiếp cho Hội nghị Trung ương lần sau giới thiệu những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đức, tài, được nhân dân tin cậy, kiến nghị với Đại hội xem xét và quyết định.

Với những kết quả tốt đẹp cả về nội dung văn kiện và vấn đề nhân sự, có thể khẳng định rằng Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương đã thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội X của Đảng, thời gian còn rất ít, song, công việc còn nhiều, tôi xin đề nghị với Trung ương tập trung chỉ đạo mấy việc sau:

Một là, ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo chỉnh lý và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội và công bố dự thảo Báo cáo chính trị lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Đây sẽ là sự tiếp nối và phát triển thêm một bước đợt sinh hoạt chính trị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương cùng cấp cấp uỷ và cơ quan liên quan của Đảng tổ chức, chỉ đạo thật tốt việc lấy ý kiến, sao cho các tầng lớp nhân dân đều có thể góp phần mình vào việc xây dựng Đảng và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, tạo nên sự đồng tình sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân.

Hai là, trong khi tiến hành khẩn trương các công việc chuẩn bị Đại hội, phải hết sức coi trọng việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006- năm mở đầu kế hoạch 5 năm 2006-2010 mà Đại hội X sẽ quyết định. Phát huy những thành quả quan trọng với niềm tin và sức mạnh mới và đà thuận lợi của năm 2005 chúng ta cần chỉ đạo giành những thắng lợi mới ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm mới, tuyệt đối không được vì lý do chuẩn bị Đại hội mà lơi lỏng nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; phải phấn đấu cao để đạt được những thành tựu xuất sắc về kinh tế-xã hội, đồng thời triển khai có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Ba là, cần tổ chức đón xuân, đón tết vui tươi, phấn khởi, đáp ứng thật tốt những nhu cầu về vật chất và văn hoá của nhân dân, phù hợp với thuần phong, mỹ tục trong ngày xuân theo tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, đặc biệt quan tâm đến những gia đình chính sách, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Các cơ quan và cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần làm gương trong việc nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương chỉ đạo của Ban Bí thư và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, không được dùng công quỹ để làm quà biếu trái với quy định của Nhà nước.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương.

Nhân dịp tết Bính Tuất, tôi xin gửi đến tất cả các đồng chí, toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước cùng đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

(tựa bài do TS đặt)

(theo TTXVN)

contentlength: 10188

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm