Nâng cao trách nhiệm cán bộ thanh tra chuyên ngành

04:37 30/11/2017
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) tiếp tục chọn năm 2017 là năm cao điểm hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). Cùng với việc rà soát hoàn thiện chính sách pháp luật, ngành nông nghiệp tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành; xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP.

Hoàn thiện cơ chế chính sách

Ngành nông nghiệp triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đúng thời điểm cả nước đang “nóng” vấn đề vệ sinh ATTP. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể với nhiều giải pháp nhằm giải quyết tình trạng mất vệ sinh ATTP.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT thẳng thắn nhìn nhận, một trong những vấn đề nổi cộm của ngành là an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp bị thả nổi. Việc thực thi pháp luật ATTP ở các cấp địa phương chưa đạt yêu cầu, chưa xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm, cũng như chưa tạo động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo quản lý về vai trò của ATTP chưa đầy đủ; lực lượng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước hạn chế; tính quyết liệt trong thực thi các giải pháp của nhiều địa phương chưa cao, nhất là tuyến huyện, xã.

Trong khi đó, cơ chế chính sách về ATTP chưa đủ mạnh để khuyến khích, động viên người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng. Sự phối hợp kiểm tra liên ngành và ngành dọc từ Trung ương đến địa phương trong nhiều vấn đề còn lúng túng, chưa hiệu quả, chưa chặt chẽ, nhất là việc phối hợp liên ngành ở cấp địa phương, tỉnh, huyện, xã còn chồng chéo và bỏ sót.

Nhận thức rõ hạn chế, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT giao cho các tổng cục, cục chuyên ngành rà soát, tham mưu cho Bộ việc sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật cho phù hợp, ban hành một số thông tư về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP. Rà soát bổ sung quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, công tác cán bộ của ngành, cơ quan, đơn vị, tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện để xây dựng cơ chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức đảng quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đưa các chương trình hoạt động chuyên môn vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ để kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII; trong đó chú trọng các đơn vị, đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tự rà soát và đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh bất hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, cũng như tránh tình trạng độc quyền, “lợi ích nhóm”. Qua đó, Bộ NN và PTNT đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 34,2%), trong đó bãi bỏ 65 điều kiện, sửa đổi theo hướng rút gọn 53 điều kiện. Xã hội hóa công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, đã công nhận, chỉ định 63 tổ chức đủ điều kiện thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

Nâng cao chất lượng cán bộ thanh tra

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP, Thanh tra Bộ NN và PTNT phối hợp Trường cán bộ quản lý nông nghiệp I và II mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho hàng trăm công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trên toàn quốc. Quá trình học tập, ngoài việc bám sát các nghị định, thông tư liên quan đến vệ sinh ATTP, Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản đã biên soạn tài liệu, bài giảng cho các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng với việc trang bị thêm kiến thức cho các thanh tra viên, các địa phương rà soát, kiện toàn đội ngũ thanh tra, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân làm việc kém hiệu quả, né tránh trách nhiệm. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo và các Đoàn thanh tra chuyên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập trung vào các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các hóa chất cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, bảo quản nông sản…, và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm.

Thời gian qua, các cuộc thanh tra chuyên ngành bám sát nội dung của kế hoạch đã phê duyệt góp phần tạo bước chuyển căn bản, tiến tới giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm. Tám tháng đầu năm, các tổng cục, cục chuyên ngành, Thanh tra Bộ NN và PTNT đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 128 cơ sở, phát hiện và xử phạt 30 cơ sở vi phạm về chất lượng, ATTP với tổng số tiền xử phạt gần một tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản, Thanh tra Bộ phối hợp một số đơn vị thuộc Bộ Công an thanh tra đột xuất về sản xuất, kinh doanh tôm bơm tạp chất tại 11 cơ sở thu gom và chế biến tôm tại các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, qua đó phát hiện ba cơ sở có tôm bơm tạp chất. Đoàn đã lập biên bản tạm giữ, chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở NN và PTNT các tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng. Tại Hà Nội, qua thanh tra đột xuất đã phát hiện và xử phạt 30 triệu đồng đối với một hộ có hành vi kinh doanh tôm nguyên liệu có tạp chất.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là tính tiên phong, gương mẫu; thực hành đạo đức công vụ; phong cách gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, tôn vinh cán bộ, đảng viên làm công tác thanh tra trung thực, liêm khiết, tiên phong, gương mẫu ở mỗi cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, công tác thanh tra, kiểm tra đã đạt những kết quả nhất định, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, không phát sinh mới đơn thư vượt cấp, kéo dài. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc Bộ NN và PTNT với các cơ quan bảo vệ pháp luật được tăng cường, phát huy hiệu quả trong việc hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Các hành vi vi phạm ATTP bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra được xử lý nghiêm minh. Tiêu biểu như vụ hàng nghìn con lợn tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á bị các lực lượng thanh tra liên ngành TP Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính cơ sở sản xuất, đã có hơn 20 cán bộ, viên chức Chi cục Chăn nuôi thú y TP Hồ Chí Minh bị kỷ luật. Trong đó, Hội đồng kỷ luật Sở NN và PTNT TP Hồ Chí Minh quyết định cảnh cáo Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y. Chi cục Chăn nuôi thú y cũng quyết định giáng chức đối với quyền Trưởng trạm thú y Củ Chi, cách chức Phó trưởng trạm của đơn vị này. 16 viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ tại cơ sở Xuyên Á cũng bị cảnh cáo; ba nhân sự được phân công nhiệm vụ nhưng nghỉ ca trong ngày đoàn công tác đến kiểm tra bị khiển trách,...

Từ nay đến cuối năm là thời gian cao điểm về ATTP, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ NN và PTNT yêu cầu các tổng cục, cục chuyên ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, địa phương chủ động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về ATTP. Tổ chức kiểm tra công vụ đối với các lực lượng thanh tra chuyên ngành trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

ANH MINH
VietBao.vn
contentlength: 10361
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Hang Sơn Đoòng lên sóng trực tiếp trên truyền hình Mỹ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm