Miễn giảm thuế thu nhập cho một số DN mới thành lập

07:04 11/08/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo... là những điều kiện ưu đãi mới cho cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập.

Điều kiện chi tiết về vấn đề này được quy định cụ thể tại Nghị định 152/2004/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 164/2003 trước đó.

Mien giam thue thu nhap cho mot so DN moi thanh lap

Theo đó, Nghị định 152 của Chính phủ còn sửa đổi thêm điểm a khoản 2 Điều 33 về "điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp" một số chi tiết như: dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm và có sử dụng số lao động bình quân trong năm ít nhất là "ở đô thị loại đặc biệt và loại 1: 100 người" thay cho "điều kiện" cũ là "ở đô thị loại 1 và loại 2: 100 người".

Khoản 1 Điều 35 được bổ sung thêm điểm "e" quy định: áp dụng thuế suất 20% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCN; thuế suất 15% đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCX cũng như cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCN; và thuế suất 10% đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN, KCX và doanh nghiệp chế xuất mới thành lập trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài KCX.

Ngoài ra, quy định miễn thuế theo thời hạn cũng được áp dụng cụ thể đối với các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại KCN, KCX theo khoản 13 (bổ sung) của Điều 36 như sau:

Thứ nhất, miễn thuế 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCN.

Thứ hai, miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCX, cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong KCN.

Thứ ba, miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh phát triển hạ tầng mới thành lập từ dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN, KCX; doanh nghiệp chế xuất trong lĩnh vực sản xuất không phân biệt trong hay ngoài KCX.

Nghị định 152/2004 của Chính phủ lần này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 37 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khu kinh tế, các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Theo đó, "cơ sở kinh doanh có hoạt động trong các khu kinh tế, mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Trường hợp cần đặc biệt khuyến khích cao hơn, Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng quyết định áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án".

Trong khi đó, Điều 37 của Nghị định 164/2003 của Chính phủ trước đó chỉ quy định: "Đối với các khu kinh tế, các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo".

Ngoài ra, Điều 12 của Nghị định 164/2003 được sửa đổi, bổ sung theo hướng: các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất theo quy định tại Nghị định này mà nộp thuế theo quy định Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất hiện hành thay cho "nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao" như quy định tại Điều 12 Nghị định 164.

  • Hải Âu

Việt Báo
contentlength: 7573
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Sờ tay đoán vợ - chú rể hồn nhiên nhất năm
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm