Khen thưởng phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế!

15:41 27/11/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

27/11, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) TW, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: "Cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác TĐKT, mục tiêu thi đua phải bám vào mục tiêu chung phát triển kinh tế..."

Nhập mô tả vào đây

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Phát biểu tại phiên họp thứ 23 của Hội đồng đánh giá kết quả công tác từ sau phiên họp thứ 22 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cần phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng có tính chất đột xuất, khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng những điển hình xuất sắc, ban TĐKT TW cần phối hợp với Văn phòng Chính phủ, giúp Thủ tướng khen thưởng kịp thời những tấm gương, hành động anh hùng, làm tốt công tác tham mưu về công tác thi đua khen thưởng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh: năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, cần tổ chức phong trào thi đua động hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2010. Cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác TĐKT, mục tiêu thi đua phải bám vào mục tiêu chung phát triển kinh tế, các cấp, các ngành phát động phong trào thi đua và đề ra nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp, cụ thể.

Năm 2008, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Thủ tướng cho rằng cần tiếp tục kiện toàn Hội đồng TĐKT, sửa Luật TĐKT theo hướng TĐKT về cơ sở và người lao động, nhằm động viên được phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân; mở rộng hình thức khen thưởng ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đồng thời nâng tiêu chuẩn ở một số danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao để thực sự đề cao giá trị tôn vinh; Tăng cường việc kiểm tra chấp hành Luật và việc thực hiện các chủ trương về công tác TĐKT ở các cấp, các ngành, các địa phương, tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát theo khối, cụm, gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Nhận xét về Hội nghị TĐKT toàn quốc vào tháng 12/2007, Thủ tướng cho rằng, hội nghị này cần triển khai kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 8; triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT TW, kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thi đua khen thưởng 2008.

(Theo TTXVN)

contentlength: 4317
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Người đàn ông chọc dao đổ chất lạ vào mít, xem ngay để tránh nha mọi người
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm