Khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương

20:36 24/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất.

Đến dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội.

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương mở đầu nhiệm kỳ 2006 - 2010 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau “Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2001 - 2006 và phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2006 - 2010”, cuối năm 2006 vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Quyết định về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 - 2010.

Việc tham dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác tư tưởng, lý luận; biểu thị quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong việc nâng cao nănng lực lãnh đạo, cầm quyền, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện; trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững mục tiêu, lý tưởng, niềm tin, bảo đảm thống nhất giữa nhận thức và hành động.

Kỳ họp này do yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị, gần hai phần ba các thành viên mới, trẻ được bổ sung Hội đồng, một lực lượng sung sức tiếp nối sự nghiệp các bậc đàn anh các nhiệm kỳ trước, cùng với các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận cả nước quyết tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng ta lên tầm cao mới, đáp ứng đòi hỏi trí tuệ cao của một Đảng cầm quyền.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu các cơ quan, các thành viên Hội đồng; báo cáo nhiệm vụ, phương hướng công tác của Hội đồng nhiệm kỳ 2006 - 2010, thực hiện chức năng tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định thành tựu của công tác lý luận thời gian qua. Từ những đòi hỏi và phương hướng công tác lý luận do Đại hội X của Đảng đề ra, thay mặt lãnh đạo Hội đồng Lý luận nhiệm kỳ mới, đồng chí chỉ ra nhiệm vụ, phương hướng công tác của Hội đồng suốt cả nhiệm kỳ; bày tỏ quyết tâm nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của đội ngũ những nhà khoa học, nghiên cứu lý luận mà Hội đồng là cơ quan nòng cốt, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong sự hân hoan chào mừng của Hội đồng Lý luận Trung ương và các đại biểu đến dự đối với người phụ trách cao nhất công tác lý luận của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến dự, chào mừng các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận, các thành viên Hội đồng. Đồng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2006 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa IX giao cho, đặc biệt là những đóng góp trực tiếp quan trọng vào việc tổng kết thành công một số vấn đề lý luận - thực tiễn 20 năm đổi mới, chuẩn bị các văn kiệm Đại hội X của Đảng; biểu dương những đóng góp tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận cả nước, đặc biệt là sự đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Nông Đức Mạnh cũng nhắc lại nhận định có tính phê phán rất nghiêm túc của Đại hội X về những yếu kém, bất cập hiện nay của công tác tư tưởng, lý luận. Về phương hướng công tác trong thời kỳ mới, đồng chí Tổng Bí thư nêu ra những yêu cầu rất cao của công tác lý luận, cũng như xây dựng Hội đồng Lý luận ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời gợi ý với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006 -2010 và đội ngũ những người làm công tác lý luận một loạt vấn đề quan trọng về vai trò công tác lý luận, nội dung, phương hướng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, những phương pháp đổi mới và nâng cao chất lượng Hội đồng lý luận Trung ương.

Thay mặt các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới và những người làm công tác nghiên cứu lý luận chính trị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và bài phát biểu rất quan trọng của Tổng Bí thư, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, coi đó là trách nhiệm to lớn của công tác lý luận, của giới lý luận mà Hội đồng Lý luận đóng vai trò nòng cốt. Đồng chí cho đây là trọng trách của Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao cho. Đồng chí Tô Huy Rứa hứa với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, tiếp tục xây dựng Hội đồng Lý luận Trung ương vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận chính trị đạt hiệu quả thiết thực, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của đội ngũ nghiên cứu lý luận ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục làm việc đến hết ngày 25/3

(TTXVN)

contentlength: 8182
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm