Dien dan ve gia dinh cap Bo truong Khu vuc Dong A _ Thai Binh Duong 

Gia đình là nền tảng của xã hội -           Ảnh: P.Thảo

Chiều 15/3, Ủy Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã tổ chức cuộc họp báo về Diễn đàn cấp Bộ trưởng về gia đình Khu vực Đông Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào 28 và 29/4/2004.

Đây là cuộc gặp mặt của các Bộ trưởng và quan chức cao cấp của các Bộ liên quan đến vấn đề gia đình của 11 nước trong khối ASEAN và 5 nước trong khu vực Thái Bình Dương như Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Diễn đàn là dịp để Bộ trưởng các nước gặp gỡ, đối thoại và trao đổi hợp tác về các vấn đề gia đình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong việc xác định vai trò và các chính sách cần thiết của chính phủ trong việc hỗ trợ gia đình, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý những tác động của hiện đại hóa đối với gia đình.

Ủy Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cũng đã đề ra 9 vấn đề cấn tuyên truyền trước diễn đàn như: Vấn đề gia đình trong một thế giới đang thay đổi, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm tăng cường vai trò và năng lực của gia đình, vấn đề giáo dục đời sống gia đình hiện nay, vấn đề giáo dục nhân cách trẻ em trong gia đình, vấn đề bạo lực gia đình và việc phòng ngừa, vấn đề chống tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng, vấn đề phát triển kinh tế gia đình, vấn đề bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vấn đề văn hóa gia đình Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay.

Gia đình là một tế bào của xã hội nên cần phải được quan tâm, chú ý đặc biệt. Trong một thế giới đang thay đổi thì việc bảo tồn và duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam là hết sức quan trọng. Thêm vào đó, trước những tác động của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nền kinh tế thế thị trường, gia đình cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Nhiều năm qua, Nhà nước đã có những chính sách kinh tế, giáo dục, y tế cũng như văn hóa - xã hội nhằm hỗ trợ, tăng cường vai trò và năng lực của gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, các gia đình cũng phải tự hoàn thiện kiến thức, kỹ năng tổ chức đời sống gia đình và giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng và củng cố gia đình.

Đặc biệt gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước để đưa các em vào hoà nhập cộng đồng xã hội. Những vấn đề bạo lực, tệ nạn xã hội tại gia đình cần phải được ngăn chặn triệt để. Thêm vào đó, việc duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và kế thừa các giá trị văn hóa mới, hiện đại cũng rất cần thiết từ đó định hướng giá trị trong gia đình Việt Nam hiện nay trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, vấn đề bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình...

Với những mục tiêu rõ ràng, Diễn đàn này sẽ là cầu nối nhằm thiết lập các mối quan hệ song phương và đa phương về lĩnh vực gia đình giữa các cơ quan phụ trách về gia đình của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương để từ đó đẩy mạnh hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước.

T.N 

VietBao.vn
contentlength: 4609

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm