Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên

02:42 25/10/2018
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước và hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Khi sự gương mẫu trở thành đạo đức trong mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi hành động, mỗi lời nói đều thể hiện bản chất tốt đẹp của người đảng viên cộng sản, sẽ có sức cuốn hút, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Năm 1945, năm đầu tiên của đất nước độc lập, chúng ta phải đối mặt với "giặc đói", "giặc dốt" và giặc ngoại xâm, hơn hai triệu người chết đói. Ðể chống "giặc đói", Bác Hồ kêu gọi: "lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Ðem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo". Có lần Bác đi họp về, sợ Bác đói, nhà bếp vẫn để phần cơm cho Bác, nhưng Bác kiên quyết không ăn, vì bữa hôm đó đúng bữa nhịn của Bác để góp vào hũ gạo tiết kiệm. Sự gương mẫu của Bác Hồ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo phong trào sâu rộng trong cả nước, giúp chúng ta đẩy lùi "giặc đói".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, gương mẫu trong đạo đức người đảng viên chính là sự hy sinh, sự phấn đấu và cống hiến hết mình cho cách mạng, cho nhân dân; gương mẫu phải xuất phát từ đạo đức chứ không phải là sự "đánh bóng" hoặc tùy nơi, tùy chỗ; gương mẫu thật sự không cần sự tôn vinh, khen thưởng, không cần phải yêu cầu người nọ, cấp kia phải theo mình. Tấm gương tốt để nhìn, để soi vào chứ không phải chỉ để nghe, để viết thành tích báo cáo lên cấp trên mà phải để cho đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân soi vào và làm theo.

Thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta với quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã loại khỏi đội ngũ của Ðảng hàng loạt "con sâu mọt", đấu tranh quyết liệt với một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Ðây là những "lát cắt" rất sâu, rất đau mà Ðảng ta quyết tâm làm để tạo sự trong sạch trong đội ngũ cán bộ, lấy lại niềm tin yêu của nhân dân.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, theo điều kiện thực tế mà sự gương mẫu của đảng viên, cán bộ có những hình thức khác nhau. Nhưng bản chất, sự gương mẫu dù ở thời đại nào, người gương mẫu cũng phải quên đi lợi ích cá nhân để vì tập thể, vì cái chung, lấy cái đẹp của mình để tô điểm cho cái đẹp chung của tập thể, của cộng đồng. Sự gương mẫu luôn gắn với đời sống quanh ta, người có đạo đức gương mẫu không cần phải ngồi nghĩ xem ta cần phải gương mẫu về điều gì.

Nhìn lại lịch sử 88 năm của Ðảng Cộng sản Việt Nam, trong rất nhiều những yếu tố chủ quan, khách quan, nhưng nếu không có sự gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý thì không thể hiệu triệu được lòng dân, không thể làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong 73 năm qua và nâng tầm vị thế nước ta được như ngày hôm nay.

Gương mẫu trước hết là thực hiện tốt phương châm sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đảng viên ở các cơ quan Trung ương càng nên nhận thức sâu hơn về sự gương mẫu của mình, bởi chỉ một thói quen, một lợi ích nhỏ của bản thân mà "rẽ tắt", "đi ngang" sẽ làm cả "đoạn đường" bị ùn tắc. Hình ảnh của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương còn là hình ảnh đại diện cho một đất nước, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa của một quốc gia, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Sự làm gương của cán bộ, đảng viên giống như ánh sáng tỏa ra từ hành động để nhân dân noi theo. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương là một tấm gương sẽ kéo theo sự làm gương của cán bộ, đảng viên trong cả nước, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ, làm theo của toàn dân, tạo thành niềm tin trong nhân dân - là động lực lớn nhất quyết định sự phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được Bộ Chính trị giao xây dựng và thực hiện Ðề án chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ðề án đang được xây dựng và sẽ được đưa vào thực hiện. Hiệu quả thực hiện đề án đến đâu còn phụ thuộc vào yếu tố gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, mà trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Chỉ khi nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình mà đề cao sự gương mẫu bằng hành động cụ thể, thực hiện tốt "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" thì mọi giá trị tốt đẹp tự nó được phát huy mà không có thế lực nào ngăn cản được.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, ngẫm lại những gì đã qua để định hướng cho tương lai, càng thấy giá trị nhân văn và thời đại của bài học làm gương mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Ðảng và nhân dân ta. Càng làm rõ hơn giá trị thực tiễn và chân lý rất giản dị "đảng viên đi trước, làng nước theo sau" để xây dựng xã hội văn minh, đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu.

LẠI XUÂN LÂM

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 
VietBao.vn
contentlength: 7281
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm