Để báo chí phát triển đúng hướng, mạnh mẽ và vững chắc

20:05 08/01/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ngày 8/1, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông báo kết luận số 162-TB/TW ngày 1/12/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; tuyên truyền các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước năm 2007.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nêu rõ: Trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của báo chí đối với xã hội; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về lãnh đạo và quản lý báo chí. Cách đây hơn 2 năm, ngày 1/12/2004, Bộ chính trị (Khóa IX) đã ra thông báo kết luận số 162-TB/TW về một số biện pháp tăng cường quản lý bảo chí trong tình hình hiện nay. Gần đây, Bộ Chính trị (Khóa X) tiếp tục ban hành Thông báo kết luận số 41-TB/TW về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí. Hội nghị được tổ chức hôm nay là để triển khai nhiệm vụ thứ nhất trong 5 nhiệm vụ lớn mà Thông báo kết luận 41-TB/TW của Bộ Chính trị nêu ra.

Để Hội nghị đạt được mục đích, kết quả như mong muốn, với tinh thần thẳng thắn, khách quan và cầu thị, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị các đại biểu tập trung phân tích khẳng định những thành tích, ưu điểm mà báo chí của nước ta đã đạt được; đây là yêu cầu quan trọng, vì ưu điểm của báo chí nước ta rất lớn, rất cơ bản; từ đó xác lập niềm tự hào chính đáng, quyết tâm phải phấn đấu cao hơn trong thời gian tới.

Mặt khác, phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân chủ quan; từ đó đề xuất các các giải pháp khắc phục. Đây không chỉ là công việc riêng của các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí mà còn là công việc của cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí; nói rõ hơn, các ban, bộ, hội liên quan cũng cần nghiêm khắc nhìn nhận, đánh giá hoạt động của mình. Từ thực tiễn báo chí đất nước, cần làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ hơn nguyên nhân của những yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí của cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí thông qua từng nội dung cụ thể mà Thông báo kết luận 162 – TB/TW nêu ra. Chúng ta nói nhiều về những yếu kém của báo chí như xa rời tôn chỉ, mục đích, giật gân, câu khách, chạy theo lợi ích kinh tế thuần túy, sao nhãng biểu dương người tốt, việc tốt, nặng thông tin tiêu cực, mặt trái xã hội, làm “nóng” một số vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước một cách không đáng có. Vậy vì sao chúng ta không giải quyết, không khắc phục được một cách cơ bản?

Cùng với việc tuân thủ pháp luật theo tiêu chí: đúng/sai, cơ quan báo chí do Đảng và Nhà nước ta lãnh đạo, quản lý còn có một tiêu chí khác không kém phần quan trọng là: nên hay không nên. Để thực hiện tiêu chí này, rất cần nhãn quan chính trị đúng đắn, sự nhạy cảm và tinh thần trách nhiệm cao của người làm báo, nhất là cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Tình trạng một số cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện cơ quan báo chí ở các địa phương thiếu rèn luyện đạo đức, phẩm chất, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, Hội Nhà báo trước thực trạng đó như thế nào ?. Việc một số báo, đài, tạp chí của các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương thiếu năng động, chậm đổi mới nội dung và hình thức; chất lượng chính trị và văn hóa chưa cao, lượng phát hành không lớn; do đó sự tác động đến công chúng bị hạn chế. Những thiếu sót này đã được Thông báo 162 –TB/TW chỉ ra, nhưng nhìn chung, chúng ta chưa tạo được chuyển biến đáng kể, rõ nhất là khối báo, đài địa phương và một số báo, tạp chí ở Trung ương. Vậy tới đây, các cơ quan này phải làm gì ? Cơ quan chủ quản phải tác động và giúp đỡ ra sao ? …

Đồng chí Tô Huy Rứa cũng cho biết: Vào giữa năm 2007, Hội nghị Trung ương 5 ( Khóa X) sẽ được tổ chức, trong đó có nội dung quan trọng là thảo luận và ra Nghị quyết về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn sâu, bàn kỹ về vấn đề này. Điều đó càng chứng tỏ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo báo chí với mục đích là để báo chí nước nhà phát triển đúng hướng, mạnh mẽ, vững chắc .

Trong ngày đầu làm việc, Hội nghị đã nghe Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện thông báo kết luận 162 –TB/TW của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí; Báo cáo về công tác quản lý nhà nước đối với báo chí và Báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội nghị cũng đã nghe nhiều tham luận của lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí và báo chí.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 10/1.

H.N - (theo TTXVN)

contentlength: 7066
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Cách kéo dài tuổi thọ đơn giản nhờ ăn trứng
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm