Chưa đẩy lùi tham nhũng do chưa nắm vững điều lệ Đảng

17:42 18/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

"Công tác kiểm tra của Đảng còn nhiều hạn chế, nhiều cấp uỷ chưa nắm vững Điều 30 của Điều lệ Đảng, nên làm hạn chế kết quả việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu vốn rất bức xúc trong Đảng và trong nhân dân nhiều năm qua".

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra của cấp ủy vừa được tổ chức hôm 17/4, dưới đây là trích giới thiệu bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang.

Có ý kiến cho rằng, lãng phí còn rất nghiêm trọng, nhiều ý kiến nói nhận thức của nhiều cấp uỷ về tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa đầy đủ, tư tưởng nể nang vẫn chưa được khắc phục nhiều, còn biểu hiện "dễ người, dễ mình" trong đấu tranh chống lãng phí.

Lãng phí luôn đi liền với tham nhũng nhưng lại chưa có quyết tâm đúng mức trong thực hiện; công tác kiểm tra ở các cấp, ngành chưa được thường xuyên nên còn hạn chế về hiệu quả. Do đó, hiệu quả thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng hạn chế. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện lãng phí của từng đơn vị, địa phương... còn hạn chế; việc kiểm tra hiệu quả đầu tư công trình sau khi sử dụng chưa được quan tâm nên gây ra lãng phí lớn. Chương trình kiểm tra ở một số nơi còn chưa rõ trọng điểm; trong báo cáo, việc chỉ ra cách nhận diện các loại lãng phí xảy ra trên các lĩnh vực để có cách khắc phục còn hạn chế...

Hội nghị nhấn mạnh nguyên nhân của lãng phí, trước hết là từ những quyết định đầu tư sai; trách nhiệm tổ chức đảng, cấp uỷ và nhất là người đứng đầu chưa cao. Phối hợp trong thanh, kiểm tra chưa tốt, công tác này cũng chưa được coi trọng; cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và có mặt chưa sát thực tiễn; nhiều chính sách không còn phù hợp nhưng chậm sửa đổi (từ đó sinh ra việc đánh giá sai thực trạng lãng phí và tiết kiệm, vừa tạo ra nói dối ở nhiều cấp trong thực hiện). Dự án chưa có thiết kế, dự toán được duyệt mà đã thi công. Vấn đề định giá đất sát giá thị trường trong điều kiện bình thường còn có nhận thức khác nhau giữa cơ quan làm chính sách ở Trung ương và các địa phương nhưng chậm khắc phục. Việc công khai, minh bạch theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn rất hình thức. Việc xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân gây lãng phí không nghiêm nên tác dụng giáo dục, răn đe rất hạn chế...

Sẽ phúc tra việc xử lý sai phạm

Kinh nghiệm chỉ ra rằng, Trung ương khi ban hành chính sách đồng thời phải có kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát để làm chuyển biến tình hình chung. Khi kiểm tra, phải có biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt và xử phạt nghiêm người vi phạm thì mới có tác dụng. Làm tốt công tác tư tưởng trong nội bộ Đảng, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ và tổ chức đảng, của uỷ ban kiểm tra các cấp thì tình hình sẽ tiến triển tốt. Vai trò của cấp uỷ, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị luôn luôn là những vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành bại trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Xử lý công minh các sai phạm ở các cấp có tác dụng thúc đẩy chung trong việc thực hiện chủ trương của Đảng.

Trên cơ sở quán triệt tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Trung ương 3 khoá X, trong năm nay, một mặt sẽ triển khai công tác kiểm tra ở các ngành, địa phương theo kế hoạch, một mặt phải phúc tra lại việc khắc phục các thiếu sót và việc xử lý vi phạm trong năm 2006 ở các ngành, địa phương liên quan (báo cáo mới nêu vi phạm ở địa phương, cần bổ sung thêm trách nhiệm các ngành có liên quan ở Trung ương). Trong đó, cần chú ý các giải pháp như: Sửa đổi cơ chế, không phù hợp; kiểm tra thì phải có khen thưởng việc làm tốt và xử lý cả tập thể, cá nhân vi phạm. Những gì có thể làm ngay thì làm ngay trong năm nay như đấu thầu mua sắm tài sản công ở mỗi ngành, địa phương, hạn chế dùng tiền mặt quá lớn như hiện nay...

Mỗi cấp, mỗi ngành phải rà soát chương trình hành động xác định rõ các trọng điểm; phải công khai minh bạch 6 lĩnh vực mà Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã quy định, đồng thời công khai hoá các chế độ chi tiêu để nội bộ cơ quan và nhân dân giám sát, khắc phục tình trạng công khai, minh bạch mang tính hình thức; nghiên cứu để ban hành chính sách bồi thường vật chất khi cá nhân và tổ chức vi phạm; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự uỷ ban kiểm tra các cấp, đủ sức làm nhiệm vụ; xác định trách nhiệm đối với các đoàn kiểm tra, nếu phát hiện ưu điểm thì đề xuất khen thưởng, nếu phát hiện sai phạm thì đề xuất xử lý, nếu bênh vực người sai phạm thì xử lý trách nhiệm nghiêm...

Công tác kiểm tra của Đảng còn nhiều hạn chế

Về thực hiện Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về "tăng cường công tác kiểm tra của Đảng", trên cơ sở Bản báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 29, Hội nghị đã đóng góp ý kiến để Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét để Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới ra Nghị quyết về "tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng" thời gian tới.

Đa số ý kiến tại Hội nghị bày tỏ đồng tình với dự thảo báo cáo và khẳng định sự ra đời Chỉ thị 29 đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra của Đảng còn nhiều hạn chế, còn nhiều cấp uỷ chưa nắm vững Điều 30 của Điều lệ Đảng, nên làm hạn chế kết quả việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu vốn rất bức xúc trong Đảng và trong nhân dân nhiều năm qua.

Việc kiểm tra chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là trên lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, công tác cán bộ... chưa được quan tâm đúng mức.

Nhiều tiêu cực xảy ra trong quản lý kinh tế, tài chính gây hậu quả nghiêm trọng; tệ quan liêu, tham nhũng đang làm tha hoá một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhưng chậm được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời; hằng năm, Ban Chấp hành Trung ương mới cho ý kiến bản báo cáo của Uỷ ban Kiể m tra Trung ương nhưng chưa có tổng kết công tác kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương, làm hạn chế việc thúc đẩy tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng và công tác xây dựng Đảng trong năm sau. Việc xử lý sau kiểm tra chưa quyết liệt nên hiệu quả kiểm tra còn hạn chế.

Những nguyên nhân quan trọng của những yếu kém trên đây, theo ý kiến của nhiều đại biểu, là còn một số cấp uỷ các cấp chưa quan tâm đầy đủ công tác kiểm tra của Đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp vừa thiếu và chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra trong tình hình mới; việc công bố chương trình kiểm tra của Trung ương hàng năm chậm, làm khó khăn cho bên dưới trong triển khai thực hiện, nội dung các cuộc kiểm tra lại quá nhiều, thời gian tiến hành ngắn nên hạn chế kết quả...

(Theo VOV)

contentlength: 16563
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm