Bộ Chính trị sẽ lập các đoàn kiểm tra chống lãng phí

20:00 16/04/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(TS)- "Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thành lập trong năm nay các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng lần thứ X về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai". Tuyên bố hôm nay (16/4) của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra của cấp ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai chương trình kiểm tra năm 2007.

â
Theo ông Trương Tấn Sang, qua kiểm tra theo chương trình 07-CTr/TW ngày 2/6/2006 của Ban Bí thư về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Bí thư nhận thấy: nhận thức của nhiều cấp ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đầy đủ và sâu sắc; chưa có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện và công tác kiểm tra việc thực hiện của cấp dưới chưa được thường xuyên, dẫn đến tác dụng của công tác kiểm tra và chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chủ trương của Đảng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn nhiều hạn chế.

Trong năm nay, các cuộc kiểm tra sẽ tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tiếp tục kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực sử dụng vốn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai. Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đứng đầu là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Về chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, đồng chí Trương Tấn Sang cho biết: trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xây dựng chương trình kiểm tra để triển khai thực hiện trong toàn Đảng. Ngày 26/3/2007, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định Chương trình kiểm tra năm 2007.

Tăng cường giám sát thi hành kỷ luật Đảng

Trong những năm tới, đất nước vẫn phải luôn đối phó với những khó khăn, thách thức, thậm chí với những diễn biến khó lường có thể xảy ra. Ông Trương Tấn Sang chỉ rõ: Công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng nói riêng càng phải được tăng cường hơn nữa với nhận thức và yêu cầu mới. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải thực sự có bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; phải nhận thức công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành, trong đó trách nhiệm của của người đứng đầu cấp ủy có ý nghĩa quyết định.

Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên mà còn phải góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Công tác này phải góp phần thực hiện mục tiêu: ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Ông Sang đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, nêu cao tình thần trách nhiệm, đóng góp ‎‎ ý kiến có chất lượng, nhất là những vấn đề liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; đề xuất những giải pháp phù hợp, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Ngoài Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Hội nghị còn được chủ trì bởi các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng; Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả kiểm tra theo Chương trình số 07-CTr/TW của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông báo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007; Báo cáo (tóm tắt) tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 14/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “ tăng cường công tác kiểm tra của Đảng” để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 5 sắp tới.

Hội nghị sẽ kết thúc ngày mai, 17/4.

  • Vân Anh
Việt Báo
contentlength: 9611
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thanh niên quỳ gối ôm hoa trước cổng học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tỏ tình bạn gái
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm