Ai chịu trách nhiệm về lãng phí?

08:15 02/06/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Ai chiu trach nhiem ve lang phi
Xung quanh vấn đề trách nhiệm đối với tình trạng lãng phí, ngày 1-6, bên lề Quốc hội, Phó thủ tướng Vũ Khoan đã trả lời phỏng vấn của báo chí.

+ Thưa Phó thủ tướng, dư luận vừa qua có đề cập nhiều đến vấn đề lãng phí ngân sách. Vấn đề này có nằm trong nội dung dự kiến trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (QH) ngày 9-6 sắp tới?

- Điều đó tùy thuộc nội dung chất vấn của đại biểu QH thôi. Nhưng lãng phí nằm ở rất nhiều khâu: khâu của các cơ quan trung ương, khâu của các địa phương, rồi khâu cơ chế chính sách cũng có... Tôi chia sẻ bên cạnh tham nhũng, vấn đề chống lãng phí cũng quan trọng lắm, nhiều khi lãng phí còn tiêu tốn hơn tham nhũng. Nhưng việc đấu tranh chống lãng phí lại chưa được đặt đúng mức của nó. Chúng ta nhấn mạnh nhiều đến chống tham nhũng là hoàn toàn đúng, nhưng bên cạnh tham nhũng, vấn đề lãng phí cũng đang rất nghiêm trọng.

+ Nhiều ý kiến lo ngại rất khó xác định trách nhiệm trong vấn đề lãng phí. Theo cá nhân Phó thủ tướng, có thể xác định trách nhiệm được không nếu chúng ta quyết tâm làm triệt để?

- Tôi nghĩ xác định trách nhiệm được chứ. Việc gì xảy ra cũng phải có người chịu trách nhiệm, làm sao không có. Chỉ có điều chúng ta chưa xây dựng được qui chế để làm rõ trách nhiệm của những người gây ra lãng phí thôi. Tôi lấy ví dụ, những cái lãng phí - không chỉ là lãng phí nhỏ hằng ngày mà lãng phí lớn - như quyết định đầu tư không hiệu quả. Có những công trình - tùy theo phân cấp - nếu của địa phương thì chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm; nếu là nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì Thủ tướng phải chịu trách nhiệm; còn công trình do QH quyết định, QH cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Cái đó đã phân cấp rồi, chỉ có làm rõ trách nhiệm này ra thôi. Lâu nay chúng ta ít xét đến vấn đề lãng phí mà hay nhấn mạnh vấn đề tham nhũng. Có lẽ hai cái đó giờ phải đặt ngang như nhau.

+ Như vậy cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm xác định những sự lãng phí này?

- Tất nhiên là cơ quan cấp trên. Ví dụ đối với địa phương thì Thủ tướng Chính phủ phải xác định tại sao “anh” gây sự lãng phí đó. Còn nếu là dự án nhóm A do Thủ tướng quyết, QH sẽ phải xem xét. Còn cái nào do QH quyết thì cả QH phải chịu
trách nhiệm.

+ Thế còn trách nhiệm của Bộ Tài chính - nơi quản lý việc cấp phát ngân sách - thì sao?

- Chúng ta đang nói về quyết định đầu tư, còn việc cấp phát ngân sách là Bộ Tài chính làm theo lệnh. Thủ tướng quyết định dự án nhóm A thì Bộ Tài chính phải thi hành, hay QH quyết định thì Bộ Tài chính phải phản ảnh vào kế hoạch, quyết toán ngân sách. Mà ngân sách do chính QH thông qua, đâu phải bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc đầu tư đó...

+ Nếu nói như vậy, Bộ Kế hoạch - đầu tư (cơ quan tham mưu cho Chính phủ về các dự án nhóm A - PV) cũng phải có một phần trách nhiệm?

- Tất nhiên tham mưu là phải có phần trách nhiệm, nhưng người ký (quyết định phê duyệt dự án - PV) phải chịu trách nhiệm chính. Nếu không người nọ sẽ đổ người kia mất...

+ Vì sao tới bây giờ chúng ta vẫn chưa ra được qui định về trách nhiệm của người đứng đầu, phải chăng có gì vướng mắc?

- Hiện chúng ta đang xây dựng nghị định. Nhưng cơ chế của chúng ta là do Đảng lãnh đạo, trong đó vấn đề cán bộ có sự phân cấp, phân công giữa Đảng và chính quyền. Xử lý vấn đề này như thế nào không đơn giản. Trách nhiệm thì rõ do Nhà nước qui định, nhưng còn xử lý việc đó thế nào thì phải hình thành được một cơ chế đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Nguyên tắc đó chúng ta phải giữ, không thể buông lỏng. Do đó cần phải nghiên cứu để xây dựng một cơ chế hợp lý...

N.V.HẢI ghi

Việt Báo
contentlength: 5656
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--

VẤN ĐỀ CHíNH TRị NÓNG NHẤT

Dai hoi Dang XII

Đại hội Đảng XII

Đại hội lần thứ XII là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm