Lịch thi đấu - kết quả V-League 2007

13:44 19/03/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Lượt đi

Đội - đội

Lượt về

Ngày

Giờ

Sân

Tỷ số

Tỷ số

Sân

Giờ

Ngày

T7

3/3

16.00

Hàng Đẫy

1-0

HP HN

HN ACB

2-2

Hàng Đẫy

16.00

9/6 (T7)

17.00

Long An

1-0

ĐT LA

Huda Huế

 4-1

Tự Do

16.00

CN

10/6

CN

4/3

15.30

Cao Lãnh

0-1

Đồng Tháp

Bình Dương

 0-2 

Bình Dương

16.00

17.00

Quy Nhơn

0-2

P.Bình Định

HA GL

1-4

Pleiku

16.00

15.30

Nha Trang

1-1

K.Khánh Hòa

H.Thanh Hóa

1-2

Thanh Hóa

15.30

16.00

Thiên Trường

2-2

ĐPM Nam Định

TCDK.SLNA

 0-1 

Vinh

16.00

15.00

Chi Lăng

1-0

Đà Nẵng

TMN CSG

2-1

QK7

16.00

T7

10/3

15.00

Thanh Hóa

1-1

H.Thanh Hóa

Đồng Tháp

0-0 

Cao Lãnh

15.30

16/6 (T7)

16.00

Tự Do

0-0

Huda Huế

Đà Nẵng

 0-4

Chi Lăng

16.00

17.00

Bình Dương

1-0

Bình Dương

HN ACB

2-1 

Hàng Đẫy

16.00

CN

17/6

16.00

Pleiku

0-1

HA GL

ĐPM Nam Định

2-2

Thiên Trường

16.00

16.00

Vinh

2-1

TCDK.SLNA

TMN CSG

 0-1

QK7

16.00

CN

11/3

16.00

Hàng Đẫy

1-1

HP HN

P.Bình Định

2-3

Quy Nhơn

16.00

17.00

Long An

3-1

ĐT LA

K.Khánh Hòa

 1-2

Nha Trang

16.00

17/3 (T7)

16.00

Thiên Trường

1-1

ĐPM Nam Định

HP HN

2-0

Hàng Đẫy

17.00

T7

28/7

CN

18/3

17.00

Hàng Đẫy

0-2

HN ACB

P.Bình Định

0-2

Quy Nhơn

17.00

16.00

Pleiku

2-0

HA GL

TMN CSG

 2-2

Thống Nhất

17.00

15.30

Cao Lãnh

0-0

Đồng Tháp

ĐT LA

2-2

Long An

17.00

T7

28/7

15.00

Thanh Hóa

0-0

H.Thanh Hóa

Bình Dương

1-3 

Bình Dương

17.00

27/7

15.30

Nha Trang

2-1

K.Khánh Hòa

Đà Nẵng

1-0

Chi Lăng

17.00

28/7

16.00

Vinh

2-3

TCDK.SLNA

Huda Huế

1-1

Tự Do

17.00

T7

24/3

17.00

Hàng Đẫy

2-2

HN ACB

H.Thanh Hóa

2-0

Thanh Hóa

15.30

T4

1/8

17.00

Quy Nhơn

0-0

P.Bình Định

ĐPM Nam Định

0-4

Thiên Trường

17.00

15.00

Chi Lăng

1-0

Đà Nẵng

Đồng Tháp

0-0

Cao Lãnh

15.30

16.00

Tự Do

0-1

Huda Huế

HA GL

 1-2

Pleiku

17.00

16.00

Vinh

0-0 

TCDK.SLNA

K.Khánh Hòa

1-2

Nha Trang

17.00

CN

25/3

17.00

Bình Dương

4-3

Bình Dương

ĐT LA

 1-1

Long An

17.00

17.00

Q. Khu 7

2-0

TMN CSG

HP HN

1-2

Hàng Đẫy

17.00

31/3 (T7)

16.00

Hàng Đẫy

0-0

HP HN

Huda Huế

Tự Do

17.00

CN

5/8

CN

1/4

16.00

Thiên Trường

0-1

ĐPM Nam Định

HN ACB

Hàng Đẫy

17.00

17.00

Long An

0-1

ĐT LA

H.Thanh Hóa

Thanh Hóa

15.30

17.00

Q. Khu 7

2-2

TMN CSG

P.Bình Định

Quy Nhơn

17.00

15.00

Chi Lăng

3-1

Đà Nẵng

Bình Dương

Bình Dương

17.00

15.30

Cao Lãnh

3-3

Đồng Tháp

TCDK SLNA

Vinh

17.00

16.00

Pleiku

0-3

HA GL

K.Khánh Hòa

Nha Trang

17.00

5/4 (T5)

15.30

Nha Trang

2-1

K.Khánh Hòa

HP HN

Hàng Đẫy

17.00

Thứ 4

8/8

7/4 (T7)

17.00

Hàng Đẫy

0-0

HN ACB

ĐT LA

Long An

17.00

CN

8/4

15.00

Thanh Hóa

1-1

H.Thanh Hóa

Đà Nẵng

Chi Lăng

17.00

16.00

Thiên Trường

4-1

ĐPM Nam Định

TMN CSG

QK7

17.00

17.00

Quy Nhơn

2-0 

P.Bình Định

Huda Huế

Tự Do

17.00

16.00

Vinh

1-3

TCDK.SLNA

Bình Dương

Bình Dương

17.00

15.30

Cao Lãnh

0-2 

Đồng Tháp

HA GL

Pleiku

17.00

T7

14/4

17.00

Q. Khu 7

2-1

TMN CSG

HN ACB

Hàng Đẫy

17.00

CN

12/8

16.00

Tự Do

3-2

Huda Huế

ĐPM Nam Định

Thiên Trường

17.00

16.00

Vinh

0-1

TCDK.SLNA

H.Thanh Hóa

Thanh Hóa

15.30

15.30

Nha Trang

1-0

K.Khánh Hòa

P.Bình Định

Quy Nhơn

17.00

17.00

Bình Dương

2-1

Bình Dương

HA GL

Pleiku

17.00

16.00

Hàng Đẫy

2-3

HP HN

Đồng Tháp

Cao Lãnh

15.30

15/4 (CN)

15.00

Chi Lăng

2-0

Đà Nẵng

ĐT LA

Long An

17.00

T7

21/4

17.00

Long An

0-0

ĐT LA

TCDK SLNA

Vinh

17.00

T7

18/8

17.00

Bình Dương

1-1

Bình Dương

HP HN

Hàng Đẫy

17.00

CN

22/4

17.00

Hàng Đẫy

1-1

HN ACB

Đà Nẵng

Chi Lăng

17.00

16.00

Tự Do

1-1

Huda Huế

TMN CSG

QK7

17.00

16.00

Thiên Trường

2-1

ĐPM Nam Định

K.Khánh Hòa

Nha Trang

17.00

16.00

Pleiku

2-2

HA GL

H.Thanh Hóa

Thanh Hóa

15.30

17.00

Quy Nhơn

2-1

P.Bình Định

Đồng Tháp

Cao Lãnh

15.30

T7

28/4

17.00

Q. Khu 7

3-1

TMN CSG

K.Khánh Hòa

Nha Trang

15.30

CN

26/8

17.00

Quy Nhơn

0-0

P.Bình Định

Bình Dương

Bình Dương

17.00

CN

29/4

17.00

Hàng Đẫy

2-1

HN ACB

Huda Huế

Tự Do

17.00

15.00

Chi Lăng

2-2

Đà Nẵng

TCDK SLNA

Vinh

17.00

17.00

Long An

3-0

ĐT LA

HA GL

Pleiku

17.00

25/8

15.30

Cao Lãnh

0-1

Đồng Tháp

ĐPM Nam Định

Thiên Trường

17.00

26/8

15.00

Thanh Hóa

2-1

H.Thanh Hóa

HP HN

Hàng Đẫy

17.00

4/5 (T6)

17.00

Hàng Đẫy

1-2

HP HN

ĐT LA

Long An

17.00

31/8

5/5 (T7)

16.00

Bình Dương

3-1

Bình Dương

ĐPM Nam Định

Thiên Trường

17.00

T7

1/9

CN

6/5

16.00

Vinh

3-0

TCDK.SLNA

HN ACB

Hàng Đẫy

17.00

15.30

Nha Trang

0-0

K.Khánh Hòa

Huda Huế

Tự Do

17.00

16.00

Pleiku

1-0

HA GL

Đà Nẵng

Chi Lăng

15.30

16.00

Q. Khu 7

0-0

TMN CSG

Đồng Tháp

Cao Lãnh

15.30

15.30

Thanh Hóa

2-1

H.Thanh Hóa

P.Bình Định

Quy Nhơn

17.00

T7

12/5

17.00

Hàng Đẫy

1-0

HN ACB

K.Khánh Hòa

Nha Trang

15.30

T3

4/9

17.00

Pleiku

2-2

HA GL

TCDK SLNA

Vinh

15.00

17.00

Tự Do

1-1

Huda Huế

Đồng Tháp

Cao Lãnh

15.30

15.30

Chi Lăng

1-1

Đà Nẵng

HP HN

Hàng Đẫy

15.30

17.00

Bình Dương

3-1

Bình Dương

TMN CSG

QK7

15.30

17.00

Thiên Trường

0-0

ĐPM Nam Định

H.Thanh Hóa

Thanh Hóa

15.30

13/5(CN)

17.00

Quy Nhơn

2-1

P.Bình Định

ĐT LA

Long An

15.30

T7

19/5

17.00

Vinh

1-2

TCDK.SLNA

HP HN

Hàng Đẫy

15.30

CN

16/9

17.00

Long An

3-2

ĐT LA

ĐPM Nam Định

Thiên Trường

15.30

CN

20/5

17.00

Hàng Đẫy

2-1

HN ACB

HA GL

Pleiku

15.30

15.30

Cao Lãnh

2-1

Đồng Tháp

K.Khánh Hòa

Nha Trang

15.30

17.00

Tự Do

0-2

Huda Huế

Bình Dương

Bình Dương

15.30

15.30

Chi Lăng

0-2

Đà Nẵng

P.Bình Định

Quy Nhơn

15.30

17.00

Q. Khu 7

2-0

TMN CSG

H.Thanh Hóa

Thanh Hóa

15.30

26/5 (T7)

17.00

Thiên Trường

0-0

ĐPM Nam Định

Đà Nẵng

Chi Lăng

15.30

CN

23/9

CN

27/5

15.30

Cao Lãnh

3-1

Đồng Tháp

HN ACB

Hàng Đẫy

15.30

17.00

Hàng Đẫy

1-0

HP HN

HA GL

Pleiku

15.30

15.30

Nha Trang

0-1

K.Khánh Hòa

Bình Dương

Bình Dương

15.30

17.00

Quy Nhơn

0-1

P.Bình Định

TCDK SLNA

Vinh

15.30

15.30

Thanh Hóa

1-0

H.Thanh Hóa

Huda Huế

Tự Do

15.30

17.00

Long An

2-2 

ĐT LA

TMN CSG

QK7

15.30

Việt Báo
contentlength: 329674
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Video: Cận cảnh pha bóng bạo lực của cầu thủ HAGL với Duy Mạnh
00:00 / --:--

TIN Bóng Đá NỔI BẬT

Ronaldo lập kỷ lục buồn nhất trong màu áo ĐTQG

Thất bại 0-3 trước Hà Lan của Bồ Đào Nha không chỉ là màn trình diễn thảm hại của tập thể mà đặc biệt còn là sự thể hiện tệ hại chưa từng có của Cristiano Ronaldo.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BóNG Đá NÓNG NHẤT

U23 Viet Nam

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam. Tin tức, hình ảnh, video clip, lịch thi đấu, bảng xếp hạng về đội tuyển bóng đá u23 Việt Nam.

Giai U22 Dong Nam A 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17/2 - 27/2/2019

Asian Cup 2019

Asian Cup 2019

Đến ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung lại ở Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Giải vô địch châu Á sẽ diễn..

Ronaldo bi to hiep dam

Ronaldo bị tố hiếp dâm

Trong bối cảnh scandal với Kathryn Mayorga chưa yên, siêu sao người Bồ Đào Nha lại dính tới những nghi án cũng liên quan đến hiếp..