Giải VĐQG 1987

14:57 01/11/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Một lần nữa giải lại có sự thay thay đổi khi có một bản điều lệ mới được áp dụng cho từ năm 1987 đến 1990. Theo đó, dù vẫn không có đội xuống hạng, nhưng số lượng các đội tham dự đã lên tới 27.

Giai đoạn 1 được tiến hành theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm ở 3 bảng. 4 đội dẫn đầu mỗi bảng vào giai đoạn 2. Tại giai đoạn này, 12 đội được chia thành 3 nhóm thi đấu vòng tròn một lượt, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào giai đoạn 3. Tại giai đoạn 1 và 2, các đội hoà từ trận thứ năm trở lên sẽ không có điểm. Giải diễn ra từ ngày 1/3 đến 7/6/1987.

Giai đoạn 1

Bảng A

Vòng 1 và 10
Than Quảng Ninh 1-1 2-2 Dệt Nam Định
Long An 1-1 1-2 Công an Hải Phòng
CLB QUân đội 2-0 2-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh
Công nhân Nghĩa Bình 2-0 1-0 Xây dựng Hà Nội

Vòng 2 và 11
Công an Hải Phòng 1-0 1-0 Công an TPHCM
Long An 0-0 0-2 Xây dựng Hà Nội
Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-1 1-2 Dệt Nam Định
CLB Quân đội 0-0 2-1 Công nhân Nghĩa Bình

Vòng 3 và 12
Sông Lam Nghệ Tĩnh 2-0 0-1 Than Quảng Ninh
Công nhân Nghĩa Bình 2-2 2-0 Dệt Nam Định
Long An 0-0 0-2 CLB Quân đội
Công an TPHCM 1-0 0-0 Xây dựng Hà Nội

Vòng 4 và 13
Than Quảng Ninh 0-0 0-0 Công nhân Nghĩa Bình
Long An 1-1 0-2 Dệt Nam Định
Công an Hải Phòng 2-1 1-0 Xây dựng Hà Nội
CLB Quân đội 1-0 1-0 Công an TPHCM

Vòng 5 và 14
Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-0 0-0 Công nhân NGhĩa Bình
CLB Quân đội 3-0 1-1 Công an Hải Phòng
Than Quảng Ninh 2-0 0-0 Long An
Dệt Nam Định 1-0 1-2 Công an TPHCM

Vòng 6 và 15
Than Quảng Ninh 1-0 1-1 Công an TPHCM
Công an Hải Phòng 0-0 0-0 Dệt Nam Định
Sông Lam Nghệ Tĩnh 1-1 2-1 Long An
CLB Quân đội 0-0 1-2 Xây dựng Hà Nội

Vòng 7 và 16
Công nhân Nghĩa Bình 4-3 2-0 Long An
Công an TPHCM 1-0 5-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh
Xây dựng Hà Nội 0-0 1-2 Dệt Nam Định
Công an Hải Phòng 0-0 0-1 Than Quảng Ninh

Vòng 8 và 17
CLB Quân đội 2-2 1-2 Dệt Nam Định
Xây dựng Hà Nội 1-0 1-0 Than Quảng Ninh
Công an Hải Phòng 1-0 2-2 Sông Lam Nghệ Tĩnh
Công an TPHCM 1-0 0-0 Công nhân Nghĩa Bình

Vòng 9 và 18
Long an 0-0 5-2 Công an TPHCM
Công nhân Nghĩa Bình 1-0 4-4 Công an Hải Phòng
CLB Quân đội 0-0 2-1 Than QUảng Ninh
Xây dựng Hà Nội 1-0 1-0 Sông Lam Nghệ Tĩnh

Xếp hạng bảng A:

1. CLB QĐ 8 6 2 20/9 20
2. CN Nghĩa Bình 6 7 3 19/13 16
3. CA Hải Phòng 6 7 3 16/15 16
4. CA TPHCM 6 4 6 16/10 16
5. XD Hà Nội 6 4 6 10/10 16
6. Dệt Nam Định 5 8 3 19/17 14
7. Than QNinh 4 8 4 10/10 12
8. SL Nghệ Tĩnh 4 3 9 11/21 11
9. Long An 0 7 9 10/26 4

Bảng B

Vòng 1 và 10
Tiền Giang 2-2 1-1 Lâm Đồng
Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 2-0 Quân khu 3
Cảng Sài Gòn 1-0 1-1 Công An Thanh Hóa
Công nghiệp Hà Nam Ninh 0-0 0-0 Điện Hải Phòng

Vòng 2 và 11
Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 2-1 Công An Thanh Hóa
Công an Hà Nội 2-2 4-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
Cảng Sài Gòn 4-0 0-0 Điện Hải Phòng
Lâm Đồng 1-0 2-2 Quân khu 3

Vòng 3 và 12
Tiền Giang 2-0 0-1 Quân khu 3
Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 0-0 Điện Hải Phòng
Lâm Đồng 3-3 3-0 Công an Thanh Hóa
Cảng Sài Gòn 3-2 4-3 Công an Hà Nội

Vòng 4 và 13
Cảng Sài Gòn 1-0 2-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 2-1 Công an Hà Nội
Công an Thanh Hóa 3-2 2-0 Tiền Giang
Lâm Đồng 2-0 3-0 Điện Hải Phòng

Vòng 5 và 14
Quân khu 3 1-1 1-1 Công an Thanh Hóa
Quảng Nam Đà Nẵng 4-0 1-3 Công nghiệp Hà Nam Ninh
Tiền Giang 1-1 1-2 Điện Hải Phòng
Công an Hà Nội 1-1 1-1 Lâm Đồng

Vòng 6 và 15
Cảng Sài Gòn 0-0 0-1 Quảng Nam Đà Nẵng
Quân khu 3 1-1 0-2 Điện Hải Phòng
Lâm Đồng 3-2 2-1 Công nghiệp Hà Nam Ninh
Công an Hà Nội 0-0 2-1 Tiền Giang

Vòng 7 và 16
Cảng Sài Gòn 3-1 2-0 Lâm Đồng
Công an Hà Nội 3-0 3-1 Quân khu 3
Tiền Giang 2-1 3-2 Công nghiệp Hà Nam Ninh
Công an Thanh Hóa 1-0 2-2 Điện Hải Phòng

Vòng 8 và 17
Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 1-4 Lâm Đồng
Cảng Sài Gòn 2-2 2-1 Tiền Giang
Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-0 1-1 Quân khu 3
Công an Hà Nội 3-1 2-1 Công an Thanh Hóa

Vòng 9 và 18
Điện Hải Phòng 0-0 0-2 Công an Hà Nội
Tiền Giang 2-1 0-2 Quảng Nam Đà Nẵng
Công nghiệp Hà Nam Ninh 3-1 2-0 Công an Thanh Hóa
Cảng Sài Gòn 0-0 0-1 Quân khu 3

Xếp hạng bảng B:

1. Cảng Sài Gòn 9 6 1 29/14 22
2. QN - Đà Nẵng 9 4 3 21/13 22
3. Lâm Đồng 7 7 2 30/20 18
4. CA Hà Nội 7 6 3 31/21 18
5. Tiền Giang 5 5 6 21/23 14
6. CA Thanh Hóa 4 5 7 19/25 12
7. CN HNNinh 3 5 8 22/27 10
8. Điện Hải Phòng 1 8 7 8/20 6
9. Quân khu 3 1 6 9 9/27 6

Bảng C:

Vòng 1 và 10
An Giang 2-0 1-0 Tổng cục Đường sắt
Hải Quan 6-2 2-1 Phòng không
Phú Khánh 1-0 1-3 Cảng Hải Phòng
Công nghiệp TPHCM 1-0 3-1 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

Vòng 2 và 11
Công nghiệp TPHCM 3-0 1-0 Phòng không
Cảng Hải Phòng 2-0 0-2 Quân khu Thủ đô
Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 1-0 Tổng cục Đường sắt
Hải Quan 1-0 0-2 Phú Khánh

Vòng 3 và 12
Phú Khánh 3-0 0-0 Công nghiệp TPHCM
Tổng cục Đường sắt 0-0 2-0 Phòng không
Haỉ Quan 2-0 3-1 Quân khu Thủ đô
An Giang 0-0 2-2 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

Vòng 4 và 13
Hải Quan 2-0 3-1 Cảng Hải Phòng
Công nghiệp TPHCM 1-0 4-3 Quân khu Thủ đô
An Giang 0-0 1-1 Phòng không
Phú Khánh 1-0 1-1 Đường sắt Việt Nam

Vòng 5 và 14
Phú Khánh 2-1 1-1 An Giang
Công an Quảng Nam Đà Nẵng 2-2 2-0 Phòng không
Công nghiệp TPHCM 2-0 2-1 Cảng Hải Phòng
Quân khu Thủ đô 2-1 2-1 Tổng cục Đường sắt

Vòng 6 và 15
Hải Quan 1-1 2-2 Công nghiệp TPHCM
Công an Quảng Nam Đà Nẵng 0-0 3-2 Phú Khánh
Cảng Hải Phòng 0-0 1-2 Tổng cục Đường sắt
An Giang 3-0 3-1 Quân khu Thủ đô

Vòng 7 và 16
Hải Quan 1-0 2-3 Tổng cục Đường sắt
Phú Khánh 3-0 1-0 Phòng Không
Công an Quảng Nam Đà Nẵng 1-1 0-0 Quân khu Thủ đô
An Giang 2-0 1-0 Cảng Hải Phòng

Vòng 8 và 17
Quân khu Thủ Đô 1-1 3-0 Phòng Không
Công Nghiệp TPHCM 1-1 1-0 Tổng cục Đường sắt
Hải Quan 1-2 1-0 An Giang
Công an Quảng Nam Đà Nẵng 3-5 1-1 Cảng Hải Phòng

Vòng 9 và 18
Công nhân Phú Khánh 0-0 0-1 Quân khu Thủ Đô
An Giang 2-1 0-1 Công nghiệp TPHCM
Cảng Hải Phòng 3-1 1-1 Phòng không
Hải Quan 2-0 4-1 Công an Quảng Nam Đà Nẵng

Xếp hạng bảng C:

1. Hải Quan 11 2 3 29/14 24
2. An Giang 9 5 2 22/10 22
3.CN TPHCM 9 4 3 24/15 22
4. Phú Khánh 7 5 4 18/11 18
5. QK Thủ đô 5 4 7 17/22 14
6. CA QN-ĐN 4 7 5 18/23 12
7. Cảng HP 4 3 9 18/25 11
8. Tổng cục ĐS 3 4 9 11/17 10
9. Phòng không 0 6 10 9/31 4

Giai đoạn 2:

Nhóm 1:

CLB Quân đội 2-2 An Giang (4-3 pen)
Lâm Đồng 2-0 Công an Hải Phòng
CLB Quân đội 1-0 Lâm Đồng
An Giang 1-0 Công an Hải Phòng
CLB Quân đội 5-2 Công an Hải Phòng
An Giang 3-3 Lâm Đồng (3-2 pen)

Xếp hạng nhóm 1:

1. CLB Quân đội 3 0 9/4 6
2. An Giang 2 1 7/6 4
3. Lâm Đồng 1 2 5/5 2
4. CA Hải Phòng 0 3 2/8 0

Nhóm 2:

Công nhân Nghĩa Bình 1-1 Cảng Sài Gòn (5-4 pen)
Phú Khánh 1-0 Công an Hà Nội
Công an Hà Nội 1-0 Công nhân Nghĩa Bình
Cảng Sài Gòn 1-0 Phú Khánh
Cảng Sài Gòn 2-0 Công an Hà Nội
Phú Khánh 5-4 Công nhân Nghĩa Bình

Xếp hạng nhóm 2:

1. Cảng Sài Gòn 2 1 4/2 4
2. Phú Khánh 2 1 6/5 4
3. CN Nghĩa Bình 1 2 6/7 2
4. Công an Hà Nội 1 2 1/3 2

Nhóm 3:

Công nghiệp TPHCM 1-0 Công an TPHCM
Hải Quan 3-2 Quảng Nam Đà Nẵng
Hải Quan 1-0 Công an TPHCM
Công nghiệp TPHCM 2-1 Quảng Nam Đà Nẵng
Công nghiệp TPHCM 2-1 Hải Quan
Quảng Nam Đà Nẵng 5-1 CATPHCM

Xếp hạng nhóm 3:

1. CN TPHCM 3 0 5/2 6
2. Hải Quan 2 1 5/4 4
3. QN - Đà Nẵng 1 2 8/6 2
4. CA TPHCM 0 3 1/7 0

Giai đoạn 3:

Tứ kết:

CLB Quân đội 1-1 Lâm Đồng (4/3 pen)
An Giang 1-1 Cảng Sài Gòn (4/2)
Quảng Nam Đà Nẵng 3-2 Công nghiệp TPHCM
Phú Khánh 2-1 Hải Quan

Bán kết:

CLB Quân đội 2-1 Phú Khánh
Quảng Nam Đà Nẵng 1-0 An Giang

Chung kết: CLB Quân đội 1-0 Quảng Nam Đà Nẵng

Tranh hạng ba: An Giang 3-1 Phú Khánh

Vua phá lưới: Lưu Tấn Liêm (Hải Quan) 15 bàn
Có 582 bàn thắng được ghi ở 246 trận, trung bình 2,37 bàn/trận.

Việt Báo
contentlength: 13665
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Bóng Đá NỔI BẬT

Ronaldo lập kỷ lục buồn nhất trong màu áo ĐTQG

Thất bại 0-3 trước Hà Lan của Bồ Đào Nha không chỉ là màn trình diễn thảm hại của tập thể mà đặc biệt còn là sự thể hiện tệ hại chưa từng có của Cristiano Ronaldo.

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ BóNG Đá NÓNG NHẤT

U23 Viet Nam

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam. Tin tức, hình ảnh, video clip, lịch thi đấu, bảng xếp hạng về đội tuyển bóng đá u23 Việt Nam.

Vong loai World Cup 2022

Vòng loại World Cup 2022

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5/9/2019 đến 9/6/2020 với tổng số 8 lượt trận đi - về.

Vong loai U23 Chau A 2020

Vòng loại U23 Châu Á 2020

Việt Nam nằm cùng bảng K với ba đội tuyển khác trong khu vực Đông – Nam Á là Thái-lan, Indonesia và Brunei.

Giai U22 Dong Nam A 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019

Giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17/2 - 27/2/2019

Asian Cup 2019

Asian Cup 2019

Đến ngày 20/12, đội tuyển sẽ tập trung lại ở Hà Nội để bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019. Giải vô địch châu Á sẽ diễn..