Thừa nhận thu sai hơn 1 tỷ nhưng quyết không nộp trả?

09:14 26/03/2006
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Thua nhan thu sai hon 1 ty nhung quyet khong nop tra
Khách sạn Sofitel Plaza Saigon

Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông vừa có quyết định số 105/QĐ-TTra về việc giải quyết khiếu nại của ông Henry H.Ha, Tổng giám đốc công ty Liên doanh khách sạn Plaza xung quanh nội dung "tịch thu số tiền thu sai cước viễn thông đối với Khách sạn Sofitel Plaza Saigon thuộc công ty khách sạn Plaza" do Thanh tra Bộ ban hành.

Quyết định này cũng đã một lần nữa yêu cầu ông Henry H.Ha nộp lại số tiền 1.192.935.097 đồng có được do khách sạn thu sai cước viễn thông vào ngân sách Nhà nước.

Theo quyết định này, trong thẩm quyền của mình, Chánh Thanh tra Bộ khẳng định: Hành vi thu tiền cước viễn thông của khách hàng sai quy định của Nhà nước và hành vi không niêm yết công khai bảng giá cước dịch vụ viễn thông do khách sạn Sofitel Plaza Saigon gây ra là có thật, đã vi phạm luật pháp Việt Nam rõ ràng (có hệ thống, trong thời gian dài với số tiền thu sai cước rất lớn), làm ảnh hưởng xấu tới chính sách bình ổn giá của Nhà nước, tới môi trường đầu tư và tới thương hiệu của doanh nghiệp khác (cụ thể ở đây là Tổng Công ty BCVT VN). Hành vi trên theo Thanh tra Bộ BCVT phải được "xử lý nghiêm theo luật định".

Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông cũng đã dẫn chứng: Ngày 12/9/2005, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử: Thứ nhất, giữ nguyên mục 1, và mục 2 điều 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 155/QĐ-XPHC ngày 07/6/2004 của Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông về thực hiện giá cước dịch vụ viễn thông... Phạt 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) với hành vi thu tiền của khách hàng sai mức quy định của Nhà nước”

. Và kết luận: “...Việc ban hành quyết định tịch thu số tiền cước phí thu sai của Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông nêu trên là đúng thẩm quyền luật định, và phù hợp với điểm d mục 2 Điều 38 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, và mục 4 Điều 17 Nghị định 79/CP ngày 19/6/1997 của Chính phủ” (điểm b trang 11 bản án số 28/2005/HCPT).

Quyết định số 155/QĐ-XPHC ngày 07/6/2004 của Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông là quyết định hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty Liên doanh khách sạn Plaza phải chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ Quyết định số 155/QĐ-XPHC nói trên dù có khiếu nại hay khởi kiện.

Tuy nhiên, cho đến nay Công ty Liên doanh khách sạn Plaza vẫn không chấp hành hình thức xử phạt bổ sung. Ngay cả quyền tham gia đối thoại trực tiếp được pháp luật quy định của phía công ty với Thanh tra Bộ BCVT đáng lẽ đã được diễn ra vào ngày 11/3 cũng đã bị huỷ bỏ với "lý do" phía công ty liên doanh khách sạn Plaza đọc được tin đăng trên báo Lao động số ra ngày 2/3/2006 của phóng viên "A.X" (không liên quan đến trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ BCVT). Thanh tra Bộ BCVT nhận định đây là hành vi cố tình trì hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại diện của Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông đã khẳng định, tại phiên toà phúc thẩm diễn ra ngày 12/9/2005, đại diện của công ty Liên doanh khách sạn Plaza cũng đã thừa nhận hành vi thu sai hơn một tỷ đồng cước viễn thông của mình và đã xin "được giữ lại số tiền đó để tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng cho khách sạn". Thêm vào đó, vin vào kết luận của Toà phúc thẩm diễn ra ngày 12/9/2005, thời gian qua, phía Công ty Liên doanh khách sạn Plaza vẫn cho rằng mình không phải nộp lại số tiền đã thu quá quy định của khách hàng khi họ.

Do tại phiên tòa, đại diện của Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông (theo uỷ quyền) chưa khẳng định được số tiền thu sai cước của khách sạn 1.098.854.473 đồng là chính xác tuyệt đối vì đoàn Thanh tra thuộc Cục Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin khu vực 2 chưa kiểm hết số hoá đơn trong năm 2002 và 2003 của khách sạn Sofitel Plaza Saigon (mới được hơn 40.000 trong số hơn 70.000 hoá đơn thu sai cước); những số liệu cập nhật, thống kê được làm tròn xuống (có lợi cho doanh nghiệp)..., vì vậy, Tòa phúc thẩm đã tuyên huỷ bỏ nội dung “tịch thu của khách sạn Sofitel Plaza Saigon thuộc Công ty liên doanh khách sạn Plaza 1.098.854.473 đồng” và tuyên giao cho Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông xem xét lại các chứng cứ trong quá trình thanh tra, kiểm tra và đối chiếu với quy định của pháp luật, nếu có căn cứ thì ban hành quyết định khác xử lý về nội dung này theo quy định của pháp luật” (mục 2 trang 13 bản án 28/2005/HCPT).

Với kết luận của Toà, Thanh tra Bộ khẳng định, Toà phúc thẩm đã không tuyên huỷ hình thức xử phạt bổ sung tại Quyết định số 155/QĐ-XPHC tịch thu và nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền khách sạn đã thu sai của khách hàng” mà chỉ giao cho Chánh Thanh tra Bộ BCVT kiểm tra, xem xét lại các chứng cứ và ra quyết định thực hiện nội dung của hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại Quyết định số 155/QĐ-XPHC để bảo đảm tính chính xác, có căn cứ hợp pháp mà thôi.

Thực hiện phán quyết nói trên của Toà phúc thẩm Toà án Nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/10/2005, Chánh Thanh tra Bộ BCVT ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-TTr về việc thành lập đoàn kiểm liên ngành để kiểm tra số liệu thu sai cước viễn thông tại Khách sạn Sofitel Plaza Saigon. Căn cứ Kết quả kiểm tra số 440/ĐKT-TTr ngày 28/10/2005 của Đoàn kiểm tra, ngày 10/01/2006, Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông đã ký ban hành kết luận số 14/KL-TTra, kết luận về việc kiểm tra chứng cứ và số liệu thu sai cước viễn thông tại Khách sạn Sofitel Plaza Saigon. Và căn cứ Kết quả kiểm tra và Kết luận kiểm tra nói trên, ngày 25/01/2006, Chánh Thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông ký ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTra “Áp dụng biện pháp tịch thu số tiền thu sai cước viễn thông của Khách sạn Sofitel Plaza Saigon là 1.192.935.097 đồng”, “... do Khách sạn Sofitel Plaza Saigon thu lợi bất hợp pháp vì đã áp dụng sai giá cước viễn thông theo quy định của nhà nước trong thời gian từ 01/01/2002 đến 31/12/2003”.

Với khiếu nại cho rằng Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra số 388/QĐ-TTr ngày 05/10/2005 và Kết luận kiểm tra số 14/KL-TTra ngày 11/01/2006 là trái pháp luật của ông Henry H.Ha, căn cứ phán quyết của Tòa Phúc thẩm, Chánh Thanh tra Bộ BCVT cũng đã thành lập đoàn kiểm tra với mục đích để đối chiếu, xem xét lại các chứng cứ, khẳng định chính xác số tiền do hành vi thu sai cước viễn thông của khách hàng mà khách sạn đã thực hiện từ ngày 01/01/2002 đến ngày 31/12/2003 theo phán quyết của Toà phúc thẩm, chứ không thực hiện một cuộc thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra.

Thanh tra Bộ BCVT khẳng định, Quyết định số 388/QĐ-TTr ngày 05/10/2005, Kết luận số 14/KL-TTra ngày 10/01/2006 do Chánh thanh tra Bộ Bộ Bưu chính, Viễn thông ký ban hành và việc thực hiện các quyết định nói trên là hợp pháp không chấp nhận nội dung khiếu nại của Ông Henry H.Ha cho rằng "các Quyết định số 36/QĐ-TTra ngày 25/01/2006, Quyết định số 388/QĐ-TTr ngày 05/10/2005 và Kết luận kiểm tra số 14/KL-TTra ngày 11/01/2006 là trái pháp luật", và sẽ giữ nguyên những nội dung của Quyết định số 36/QĐ-TTra ngày 25/01/2006 của Chánh thanh tra Bộ Bưu chính, Viễn thông. Yêu cầu ông Henry H.Ha - Tổng giám đốc Công ty Liên doanh khách sạn Plaza thực hiện nghiêm túc nộp số tiền 1.192.935.097 đồng (một tỷ, một trăm chín mươi hai triệu, chín trăm ba mươi lăm ngàn, không trăm chín mươi bảy đồng) vào ngân sách Nhà nước.

Quyết định này mới là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Công ty Liên doanh khách sạn Plaza SaiGon phải thực hiện nộp lại số tiền trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được quyết định này. Ông Henry H.Ha sẽ có quyền khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật nếu vẫn chưa đồng ý với kết luận trên. Thanh tra Bộ cho biết.

Theo VNN

contentlength: 12073
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Taxi tông trực diện vào xe tải vỡ nát đầu: Nguyên nhân khiến tất cả bức xúc
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Bat ke giet nguoi hang loat o Ha Noi va Vinh Phuc

Bắt kẻ giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) “giết người hàng loạt“, xảy ra..

Phat hien thi the bi do be tong o Binh Duong

Phát hiện thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Khuya 15/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nghi án..

Xet xu trum ma tuy Van Kinh Duong

Xét xử trùm ma túy Văn Kính Dương

Chiều 8/5, TAND TP HCM tiếp tục xét xử Văn Kính Dương (38 tuổi, quê TP Hà Nội), Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn được gọi là Ngọc "miu", 25..

3 ba chau bi tham sat o Binh Duong

3 bà cháu bị thảm sát ở Bình Dương

Vụ thảm sát được phát hiện ở Bình Dương sáng 24.4. 3 bà cháu tử vong trong nhà, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương.

Thay giao bi to lam nu sinh lop 8 mang thai

Thầy giáo bị tố làm nữ sinh lớp 8 mang thai

Theo ông Hoàng Đình Chinh - Trưởng Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai), trước sự giám hộ của chị dâu và chị họ, cháu H..