Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 29): Nguyễn Thị Phương Hải cho vay nặng lãi

17:00 30/12/2002
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Nguyễn Thị Phương Hải đã cho vay tổng cộng 464.000.000 đồng, với lãi suất có khi lên tới 50%/tháng. Tại cơ quan điều tra, Hải không thừa nhận hành vi bị khởi tố. Tuy nhiên, có rất nhiều lời khai của các nhân chứng và người vay tiền nói rõ về hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng này.

B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện

IV. Các vụ cho vay lãi nặng

4. Hành vi cho vay nặng lãi của Nguyễn Thị Phương Hải

Ngày 12/4/2002, trong khi thi hành lệnh khám nhà Nguyễn Thị Phương Hải đã thu giữ được 7 quyển sổ trong đó ghi số tiền vay, số tiền nợ cũng như lãi suất của các lần vay, cơ quan điều tra đã xác minh ghi lời khai của những người có tên trong sổ, kết quả:

4.1. Chị Đoàn Thị Hồng Mai ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Tân, Bến Tre vay của Hải 161 triệu đồng với lãi suất 20-30%/tháng

- Lần 1: Ngày 28/10/1997, chị Mai vay của Hải 5 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày phải nộp 200.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 6 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 2: Ngày 25/11/1997, chị Mai vay 15 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày phải nộp 600.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 18 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 3: Ngày 1/11/1997, chị Mai vay 5 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày phải nộp 200.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 6 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 4: Ngày 5/11/1997, chị Mai vay của Hải 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày phải nộp 400.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 12 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 5: Ngày 7/11/1997 chị Mai vay 4 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày phải nộp 160.000 đồng, sau 30 ngày trả cả gốc lẫn lãi là 4,8 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 6: Ngày 10/11/1997, chị Mai vay 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày nộp 400.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 12 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 7: Ngày 12/11/1997, chị Mai vay 5 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày nộp 200.000 đồng, sau 30 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 6 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 8: chị Mai vay của Hải 150 USD với hình thức trả góp, trả lãi 30%/tháng.

- Lần 9: Ngày 20/11/1997, chị Mai vay 2 triệu đồng với hình thức lãi đứng, lãi suất 30%/tháng.

- Lần 10: Ngày 16/11/1997, chị Mai vay 5 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày nộp 200.000 đồng, sau 30 ngày trả gốc lẫn lãi là 6 triệu (20%/tháng).

- Lần 11: Ngày 20/11/1997, chị Mai vay 15 triệu đồng với hình thức vay lãi đứng. Mỗi ngày trả 150.000 đồng, sau 30 ngày phải trả 4.500.000 đồng tiền lãi (30%/tháng).

- Lần 12: Ngày 13/12/1997, chị Mai vay 15 triệu đồng với hình thức vay lãi đứng. Mỗi ngày trả 150.000, sau 30 ngày phải trả 4.500.000 đồng tiền lãi (30%/tháng).

- Lần 13: Ngày 20/11/1997, chị Mai vay 5 triệu đồng với hình thức lãi đứng. Mỗi ngày trả 50.000 đồng. Sau 1 tháng trả 1.500.000 đồng, lãi suất 30%/tháng.

- Lần 14: Ngày 9/3/1998, chị Mai vay 25 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày nộp 1.000.000 đồng, sau 30 ngày phải trả gốc lẫn lãi là 30 triệu đồng (20%/tháng).

- Lần 15: Ngày 15/3/1998, chị Mai vay 25 triệu đồng với hình thức vay lãi đứng. Mỗi ngày trả 250.000 đồng, sau 30 ngày trả 7.500.000 đồng tiền lãi (30%/tháng).

- Lần 16: Ngày 26/3/1998, chị Mai vay 15 triệu đồng với hình thức trả góp. Mỗi ngày nộp 450.000 đồng, sau 40 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 18 triệu (20%/tháng). (BL: V15 T6: 434-441, 506 sổ 2, trang 2-16).

4.2. Chị Huỳnh Thị Kim Xuyến ở số 93/1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM vay của Hải 21 triệu với lãi suất 20-30%/tháng. Ngoài số gốc đã trả thì chị Xuyến đã phải trả cho Hải tổng số tiền lãi 31.100.000 đồng. Các lần vay của chị Xuyến được thể hiện như sau:

- Chị Xuyến vay của Hải 6 triệu đồng, trong đó có 3 triệu vay lãi đứng và 3 triệu cho vay trả góp. Đối với 3 triệu đồng vay lãi đứng thì mỗi ngày Hải thu 30.000 đồng. Một tháng phải nộp cho Hải 900.000 đồng, tức lãi suất 30%/tháng. Số tiền vay lãi đứng thực hiện được 3 tháng, chị Xuyến đã thanh toán đầy đủ với tổng số tiền 2.700.000 đồng. Sang tháng thứ 4 thì mỗi ngày chị Xuyến phải trả Hải 120.000 đồng, trong một tháng phải trả đủ cả gốc và lãi 3.600.000 triệu đồng. Đối với 3 triệu đồng vay trả góp thì thực hiện trong một tháng và mỗi ngày Xuyến phải trả cho Hải 120.000 đồng, trong một tháng thì trả đủ cả gốc và lãi 3.600.000 đồng, tức lãi suất 20%/tháng. Như vậy, tổng số tiền lãi mà chị Xuyến đã phải trả cho Hải là 3.900.000 đồng. (BL: V15 T6: 430-433)

Ngày 25/9/1997, chị Xuyến vay của Hải 10 triệu đồng (có biên nhận của chị Xuyến) với lãi suất 30%/tháng, thực hiện được 7 tháng và chị Xuyến đã trả lãi đầy đủ với số tiền 21 triệu đồng. Sau 7 tháng thì số tiền 10 triệu này chuyển sang hình thức cho vay trả góp trong 2 tháng. Tháng đầu thì mỗi ngày chị Xuyến phải trả Hải 240.000 đồng. Đến tháng thứ 2 thì mỗi ngày chị Xuyến phải trả cho Hải 200.000 đồng. Như vậy trong hai tháng, chị Xuyến phải trả cho Hải cả gốc và lãi là 13.200.000 đồng. Tổng số tiền lãi trong 9 tháng (7 tháng vay đứng và 2 tháng vay trả góp) mà chị Xuyến đã trả cho Hải là 24.200.000 đồng. (BL: V15 T6: 430-433, 506 sổ 5 trang 1)

- Ngày 10/11/1997, chị Xuyến vay của Hải triệu đồng (có biên nhận) với lãi suất 30%/tháng, thực hiện trong 2 tháng. Chị Xuyến đã trả lãi cho Hải đầy đủ với tổng số tiền đã trả lãi là 3 triệu đồng. (BL: V15 T6: 430-433, 506 sổ 5 trang 6)

4.3. Chị Hoàng Thị Huệ, ở số 115 lô S, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM vay của Hải với tổng số tiền là 92 triệu đồng, lãi suất cao nhất là 30%/tháng

Ngoài số tiền gốc đã trả, chị Huệ còn phải trả cho Hải 212.600.000 tiền lãi. Số lần vay cụ thể như sau:

- Khoảng tháng 2/1994, Hải chủ động đến nhà chị Huệ để cho vay tiền lãi. Lần đầu chị Huệ vay 10 triệu đồng, mỗi ngày Hải thu 70.000 đồng, tức lãi 21%/tháng. Thực hiện được 6 tháng, chị Huệ đã trả lãi đầy đủ, tổng số tiền lãi đã trả trong 6 tháng là 12.600.000 đồng, còn gốc giữ nguyên. Do chị Huệ trả lãi sòng phẳng, Hải tiếp tục cho chị Huệ vay 30.000.000 đồng, cộng với số tiền gốc vay trước là 40 triệu đồng, lãi suất 30%/tháng. Số tiền này, chị Huệ vay trong 2 năm (1994-1996). Ngoài số gốc phải trả cho Hải tổng cộng 201.600.000 đồng tiền lãi. (BL: V15 T6: 448-449)

- Ngày 13/9/1997, chị Huệ đã vay của Hải 7 triệu đồng (có biên nhận) với hình thức lãi đứng, mỗi ngày Hải thu 50.000 đồng, tức 21%/tháng, số tiền này Huệ vay trong 2 tháng, ngoài số gốc phi trả, chị Huệ đã phải trả cho Hải 3 triệu đồng tiền lãi. (BL: V15 T6: 448-449, 506 sổ 2 trang 33)

- Ngày 14/10/1997, chị Huệ đã vay của Hải 10 triệu đồng (có biên nhận) với hình thức trả góp, mỗi ngày Hải thu 400.000 đồng, tức 20%/tháng, sau 29 ngày phải trả cho Hải cả gốc và lãi 11.600.000 đồng. (BL: V15 T6: 448-449, 506 sổ 2 trang 19)

- Ngày 24/10/1997, chị Huệ đã vay của Hải 20 triệu đồng (có biên nhận) với hình thức trả góp. Mỗi ngày Hải thu 600.000 đồng, tức 15%/tháng, sau 40 ngày chị Huệ phải trả cho Hải cả gốc và lãi 24 triệu đồng. (BL: V15 T6: 448-449, 506 số 2 trang 19)

- Ngày 2/12/1997, chị Huệ đã vay của Hải 15 triệu đồng với hình thức lãi trả góp, mỗi ngày Hải thu 600.000 đồng, tức lãi suất 20%/tháng. Sau 29 ngày, Hải thu cả gốc và lãi là 17.400.000 đồng. (BL: V15 T6: 448-449, 506 số 2 trang 27)

4.4. Chị Hà Thị Phong Điệp, ở số 32 lô P, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM vay của Hải 67 triệu đồng (có biên nhận), lãi suất 15-50%/tháng.

Ngoài số tiền gốc phải trả, Hải đã thu tiền lãi là 24.300.000 đồng. Cụ thể các lần vay:

- Lần 1: Chị Điệp vay của Hải 10 triệu đồng tiền lãi đứng (30%/tháng). Mỗi ngày chị Điệp phải nộp cho Hải 100.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 3 triệu đồng tiền lãi. Số tiền này sau 1 tháng chị Điệp đã trả hết gốc và lãi cho Hải. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 2 trang 17)

- Lần 2: Chị Điệp vay của Hải 15 triệu đồng tiền lãi góp. Mỗi ngày chị Điệp phải nộp cho Hải 800.000 đồng, sau 29 ngày Hải thu 23.200.000 đồng cả gốc và lãi thành lãi suất trên 50%/tháng. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 2 trang 17)

- Lần 3: Chị Điệp vay của Hải 5 triệu đồng tiền vay lãi trả góp. Mỗi ngày chị Điệp phải nộp cho Hải 200.000 đồng, sau 1 tháng Hải thu 6.000.000 đồng cả gốc và lãi, lãi suất 20%/tháng. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 2 trang 18)

- Lần 4: Ngày 15/8/1997, chị Điệp vay của Hải 10 triệu đồng tiền vay lãi trả góp. Mỗi ngày, chị Điệp phải nộp 300.000 đồng, sau 40 ngày Hải thu 12.000.000 đồng cả gốc và lãi, tức lãi suất 15%/tháng. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 2 trang 18)

- Lần 5: Chị Điệp vay của Hải 5 triệu đồng tiền lãi đứng (30%/tháng). Mỗi ngày chị Điệp phải nộp 500.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 1.500.000 đồng tiền lãi. Số tiền này chị Điệp khai đã trả hết tiền gốc cho Hải, chị Điệp không nhớ rõ trả cho Hải là bao nhiêu tiền lãi. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 6 trang 2).

- Lần 6: Chị Điệp vay của Hải 10 triệu đồng tiền lãi đứng (với lãi suất 30%/tháng). Mỗi ngày chị Điệp phải nộp cho Hải 100.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 3.000.000 đồng tiền lãi. Số tiền này chị Điệp khai đã trả hết tiền gốc, chị Điệp không nhớ rõ trả cho Hải là bao nhiêu tiền lãi. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 6 trang 3)

- Lần 7: Chị Điệp vay của Hải 12 triệu đồng tiền lãi đứng (với lãi suất 15%/tháng), mỗi ngày chị Điệp phải nộp cho Hải 60.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 1.800.000 đồng tiền lãi. Số tiền này chị Điệp khai đã trả lãi 2 tháng là 3.600.000 đồng. Tiền gốc chị Điệp đã trả đủ cho Hải. (BL: V15 T6: 446-447, 506 sổ 1 trang 20)

4.5. Chị Đào Thị Nhung, ở số 207 lô N, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM vay của Hải 93.500.000 đồng (có biên nhận), lãi suất 20-30%/tháng

Ngoài số tiền gốc phải trả, Hải đã thu tiền lãi là 87.700.000 đồng. Cụ thể các lần vay:

- Lần 1: Ngày 25/8/1997, chị Nhung vay của Hải 10 triệu đồng tiền lãi trả góp (20%/tháng). Mỗi ngày chị Nhung phải nộp cho Hải 400.000 đồng, mỗi tháng Hải thu cả gốc và lãi 12 triệu đồng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 3)

- Lần 2: Ngày 25/8/1997, chị Nhung vay của Hải 3 triệu đồng trả góp. Mỗi ngày phải nộp cho Hải 120.000 đồng, sau 1 tháng Hải thu 3.600.000 đồng cả gốc và lãi thành lãi suất trên 20%/tháng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 4)

- Lần 3: Chị Nhung vay của Hải 10 triệu đồng tiền vay lãi đứng. Mỗi ngày chị Nhung phải nộp 100.000 đồng, sau 1 tháng thị Hải thu 3.000.000 đồng tiền lãi (lãi suất 30%/tháng). Tháng thứ 2, Hải chuyển sang vay trả góp, mỗi ngày chị Nhung phải nộp cho Hải 400.000 đồng, sau 1 tháng Hải thu 12.000.000 đồng cả gốc và lãi, thành lãi suất trên 20%/tháng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 số 2 trang 6)

- Lần 4: Ngày 30/8/1997, chị Nhung vay của Hải 3 triệu đồng tiền vay lãi đứng (30%/tháng). Mỗi ngày chị Nhung phải nộp cho Hải 30.000 đồng, sau 1 tháng Hải thu 900.000 đồng tiền lãi. Tháng thứ 2, Hải chuyển sang vay lãi trả góp, mỗi ngày chị Nhung phải nộp 120.000 đồng. Sau 1 tháng, Hải thu 3.600.000 đồng cả gốc và lãi, thành lãi suất trên 20%/tháng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 7)

- Lần 5: Chị Nhung vay của Hải 10 triệu đồng tiền lãi đứng (30%/tháng), mỗi ngày chị Nhung phải nộp 100.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 3.000.000 đồng tiền lãi (lãi suất 30%/tháng). Số tiền này chị Nhung đã trả lãi cho Hải 5 tháng là 15 triệu đồng. Chị Nhung thỏa thuận với chị Điệp ở 32 lô P. trả số tiền gốc 10 triệu đồng cho Hải (vì chị Điệp nợ tiền chị Nhung). (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 8)

- Lần 6: Chị Nhung vay của Hải 10 triệu đồng tiền đứng, sau không có nhu cầu sử dụng nên chỉ vay 2.000.000 đồng, với hình thức vay lãi đứng. Mỗi ngày chị Nhung phải nộp 20.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 600.000 đồng tiền lãi. Chị Nhung thỏa thuận với chị Huệ ở số 15 lô S, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM trả cho Hải tiền gốc là 2 triệu đồng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 9-10)

- Lần 7: Ngày 16/9/1997 chị Nhung vay của Hải 2 triệu đồng tiền lãi đứng (với lãi suất 20%/tháng). Mỗi ngày chị Nhung phải nộp 20.000 đồng, mỗi tháng Hải thu 600.000 đồng tiền lãi. Tháng thứ hai, Hải chuyển sang vay trả góp, mỗi ngày thu 80.000 đồng, ngày cuối cùng trong tháng phải nộp 2.400.000 đồng, lãi suất 20%/tháng. (BL: V15 T6: 452-455, 506 sổ 2 trang 13).

- Ngày 26/6/1997, chị Nhung vay của Hải 14 triệu đồng lãi đứng, mỗi ngày thu 140.000 đồng, một tháng chị Nhung phải nộp cho 4.200.000 đồng tiền lãi, số tiền vay trên chị Nhung đã nộp cho Hải 5 tháng lãi là 21 triệu đồng (chị Nhung đã trả hết tiền gốc cho Hải).

- Ngày 26/6/1997, chị Nhung vay của Hải 10 triệu đồng lãi đứng (30%/tháng). Một tháng chị Nhung phải nộp 3.000.000 đồng tiền lãi, số tiền vay trên chị Nhung đã nộp cho Hải 5 tháng lãi là 15 triệu đồng. Khi không có khả năng thanh toán lãi nữa, Hải đã cho Đỗ Đạt Tước, là con trai, cùng một số thanh niên đến bắt nợ chị Nhung một đầu máy National, 1 tivi 14 inch JVC để trừ nợ.

- Ngày 26/7/1997, chị Nhung vay của Hải 17 triệu đồng lãi suất 30%/tháng. Hải thu lãi 1 tháng là 5.100.000 đồng. Số tiền trên chị Nhung đã trả lãi cho 25.500.000 đồng (tiền gốc chị Nhung đã trả hết cho Hải). (BL: V15 T6: 452-455, 506 tại biên bản ghi 3 lần vay vào ngày 26/6/1997 và 27/7/1997)

4.6. Nguyễn Kim Mai, ở 531A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, Bình Thạnh, TP HCM vay của Hải 16 triệu với lãi suất 20-60%/tháng

Số tiền lãi mà Mai đã trả cho Hải là 17.200.000 đồng. Các lần vay cụ thể như sau:

- Lần 1: Ngày 12/9/1997, vay 3 triệu tiền đứng, lãi suất 60%/tháng. Mỗi ngày nộp 60.000 đồng. Sau 1 tháng trả 1.800.000 đồng. Số này Mai đã trả 3 tháng, thành 5.400.000 đồng. Ngoài 3 tháng chuyển qua trả góp, mỗi ngày trả cho Hải 120.000 đồng. Một tháng trả cho Hải cả gốc và lãi là 3.600.000 đồng (20%/tháng). (BL: V15 T6: 411-412, 506 sổ 2 trang 32)

- Lần 2: Ngày 4/10/1997, vay 1 triệu tiền đứng, lãi suất 60%/tháng. Mỗi ngày nộp 20.000 đồng. Sau 1 tháng trả 600.000 đồng. Số này Mai đã trả 1 tháng lãi, đến ngày 11/11/1997, vay tiếp 1 triệu đồng trả góp nhưng phải viết giấy nợ 2 triệu (vì còn 1 triệu gốc chưa trả). Mỗi ngày trả cho Hải 80.000 đồng, sau 30 ngày phải trả 2.400.000 đồng. (BL: V15 T6: 412- 506 sổ 2 trang 26, 28)

- Lần 3: Ngày 25/1/1998, vay 7 triệu đứng, lãi suất 60%/tháng. Số tiền này Mai vay trong 2 tháng, đã trả cả gốc và lãi 15.400.000 đồng. Nhưng Hải lấy tròn 15 triệu, số tiền này trả bằng vàng là 3 lượng, do anh Thắng (chồng chị Mai) trực tiếp trả cho Hải. (BL: V15 T6: 411-412, 506 sổ 3 trang 13)

Qua đấu tranh khai thác, Hải chỉ thừa nhận cho những người trên vay thu lãi 5%, không thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng. Căn cứ vào chứng cứ điều tra và lời khai các bị hại, các giấy biên nhận của người bị hại thu được khi khám xét nhà Nguyễn Thị Phương Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công có đủ căn cứ để kết luận Hải phạm tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại khoản 2, điều 163 BLHS (tổng số tiền cho vay là 464.000.000 đồng, thu lợi bất chính 398.300.000 đồng).

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 21159
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Anh trai truy sat ca nha em gai o Thai Nguyen vi mon no

Anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên vì món nợ

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên khiến 3 người thương vong, cho đến sáng ngày 15/9, những người hàng..

Be trai 10 tuoi bi chu ho chem lia tay o Bac Giang

Bé trai 10 tuổi bị chú họ chém lìa tay ở Bắc Giang

Nghe con kêu cứu, người cha liều mình lấy xẻng chống trả và đoạt được dao từ tay kẻ thủ ác. Anh nhanh chóng đưa con đi cấp cứu, cố..

Anh trai tham sat ca nha em ruot o Ha Noi

Anh trai thảm sát cả nhà em ruột ở Hà Nội

Liên quan đến vụ anh cầm dao truy sát cả nhà em trai, ngay sau khi xảy ra vụ án, UBND xã Hồng Hà có báo cáo về nguyên nhân ban đầu..

Thuong vu Mobifone mua AVG

Thương vụ Mobifone mua AVG

Thêm năm lãnh đạo của Tổng công ty Viễn thông MobiFone bị khởi tố vì liên quan đến thương vụ mua AVG.

Be gai 6 tuoi nghi bi ban cua bo xam hai

Bé gái 6 tuổi nghi bị bạn của bố xâm hại

Anh Trung cho biết, đến chiều 20/6, con gái anh kêu đau bụng. Sau đó 2 ngày, cháu bé tiếp tục đau bụng thì anh gặng hỏi cháu nói bị..