Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 27): Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Kim Thịnh

08:45 26/12/2002
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Từ tháng 10/2000 đến tháng 1/2002, Nguyễn Kim Thịnh - đối tượng nổi tiếng là "rắn" trong giới giang hồ - đã cho 17 người vay, với lãi suất "cắt cổ". Các con nợ đều cố gắng trả tiền lời và tiền gốc cho đúng thời gian quy định vì sợ Thịnh cho người đe dọa và hành hung.

B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện

IV. Các vụ cho vay lãi nặng

2.2. Hành vi cho vay lãi nặng của Nguyễn Kim Thịnh

Từ tháng 10/2000 đến tháng 1/2002, Lai Anh đã giao tiền cho Nguyễn Kim Thịnh 8-10 triệu đồng để Thịnh cho 17 người vay nhằm thu lợi bất chính. Hình thức vay trả góp và vay đứng như Lai Anh đã cho vay. Cụ thể như sau:

1. Lê Công Đồng (Quê), sinh 1966, trú tại hẻm 84, phường 14, quận 4, chạy xe ba gác máy tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 1.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000, một tháng trả 300.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30%/tháng gấp 30 lần tiền lãi suất ngân hàng, vay 12 tháng tổng số tiền lãi suất là 3.600.000 đồng. (BL: V6 T4: 345-346)

2. Nguyễn Văn Hậu, sinh 1968, trú tại M12, M14 đường 36, phường 6, quận 4, chạy xe ba gác máy tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 7 lần, mỗi lần 500.000 đồng, trả góp 20.000 đồng/ngày, trả trong vòng 30 ngày. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 7 lần (7 tháng) là 700.000 đồng. (BL: V6 T4: 347-348).

3. Vương Quang Minh (Minh "Trắng"), sinh 1972, trú tại nhà không số hẻm 34 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, chạy xe ba gác máy tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 5 lần tiền (5 tháng), mỗi lần 500.000 đồng, trả góp 20.000 đồng/ngày, trả trong vòng 30 ngày là 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 5 lần (5 tháng) là 500.000 đồng. (BL: V6 T4: 353-354)

4. Lê Kim Quyền, sinh 1952, trú tại 3B Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, quận 1, làm nghề bốc xếp cá, vay 2 lần tiền (2 tháng), mỗi lần 5.000.000 đồng, hình thức vay góp, mỗi ngày trả 100.000 đồng, trả trong vòng 60 ngày thành 6.000.000. Một tháng trả 1000.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 10%/tháng gấp 10 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần (2 tháng) là 2.000.000 đồng. (BL: V6 T4: 355-356)

5. Lê Thành Thái (Sơn "Đen"), sinh 1959, trú tại 10/2A khu phố 2, Tân Thuận Đông, quận 7 nghề bốc xếp cá, vay 4 lần (4 tháng), mỗi lần 2.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 80.000 đồng, trong vòng 30 ngày thành 2.400.000 đồng. Một tháng trả 400.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 10 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 4 lần (4 tháng) là 1.600.000 đồng. (BL: V6 T4: 357-358)

6. Nguyễn Văn Long (Long "Vịt"), sinh 1965, trú tại 19 Bến Chương Dương, Nguyễn Thái Bình, quận 1, làm nghề bốc xếp cá, vay 3 lần (3 tháng), mỗi lần 500.000 đồng, hình thức trả góp, mỗi ngày góp 20.000 trong vòng 30 ngày thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 3 lần (3 tháng) là 300.000 đồng. (BL: V6 T4: 359-360)

7. Đặng Thái Bình (Hiếu), sinh 1960, trú tại 146 tổ 1, phường 9, Thủ Đức, làm nghề bốc xếp cá, vay 3 lần, mỗi lần 1.000.000 đồng, trả góp 60 ngày, mỗi ngày 20.000 đồng thành 1.200.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 10%/tháng gấp 10 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 3 lần (3 tháng) là 600.000 đồng. (BL: V6 T4: 361-362)

8. Phạm Văn Tâm (Tâm A), sinh 1969, trú tại 371C/7 khu phố 1, Tân Quy, quận 7, làm nghề bốc xếp cá tại chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1, vay 2 lần tiền, mỗi lần 1.000.000 đồng. Hình thức vay trả góp 30.000đ/ngày, góp trong 40 ngày thành 1.200.000 đồng. Một tháng trả 150.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 15%/tháng gấp 10 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần là 400.000 đồng. (BL: V6 T4: 363-364)

9. Lê Văn Hoa (Nhiều), sinh 1958, trú tại 29/11 Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, quận 1, làm nghề bốc xếp tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 2 lần tiền, mỗi lần 500.000 đồng, hình thức vay trả góp, mỗi ngày góp 20.000 đồng, góp trong 30 ngày thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần là 200.000 đồng. (BL: V6 T4: 365-366)

10. Ngô Văn Sơn, sinh 1968, trú tại 70A An Dương Vương, phường 10, quận 6, làm nghề bốc xếp cá, vay 7 lần tiền (7 tháng), mỗi lần 500.000 đồng, hình thức trả góp 30 ngày, mỗi ngày trả 20.000 thành 600.000. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 7 lần (7 tháng) là 700.000 đồng. (BL: V6 T4: 367-368)

11. Lê Kim Hóa (Hóa B), sinh 1971, trú tại số 4 Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, quận 1, làm nghề bốc xếp cá, vay 7 lần (7 tháng), mỗi lần 1.000.000 đồng, hình thức trả góp 30 ngày, mỗi ngày 40.000 thành 1.200.000 đồng. Một tháng trả 200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 7 lần (7 tháng) là 1.400.000 đồng. (BL: V6 T4: 369-370)

12. Nguyễn Văn Thân, sinh 1975, trú tại C102 Lý Văn Phức, Tân Định, quận 1, làm nghề bốc xếp cá, vay 1 lần 500.000 đồng, trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày 20.000 thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. (BL: V6 T4: 371-372)

13. Trần Quang Thọ, sinh 1972, trú tại 66 đường số 6, khu Tái Thiết, phường 4, quận 4, làm nghề bốc xếp cá, vay 500.000 đồng. Hình thức trả góp 40 ngày, mỗi ngày 15.000 thành 600.000 đồng. Lãi suất 15%/tháng gấp 15 lần lãi suất ngân hàng. (BL: V6 T4: 373-374)

14. Nguyễn Văn Khiêm (Được), sinh 1964, trú tại 130/62 Nguyễn Văn Luông, làm nghề bốc xếp cá, vay 2 lần (2 tháng), mỗi lần 500.000 đồng, trả góp 30 ngày, mỗi ngày 20.000 thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần (2 tháng) là 200.000 đồng. (BL: V6 T4: 375-377)

15. Cao Nhật Tân, sinh 1969, ngụ tại 241/9/12 Bến Vân Đồn, phường 5 quận 4, TP HCM. Năm 1999 vay 2 lần, mỗi lần 500.000 đồng. Trả góp 30 ngày, mỗi ngày 20.000 thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần (2 tháng) là 200.000 đồng. (BL: V6 T4: 399-400)

16. Lê Thành Thái (Đen), sinh 1969, ngụ tại 10/2A khu phố 2, Phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM, nghề nghiệp bốc xếp tại chợ cá Cầu Ông Lãnh. Vay 2 triệu trong năm 2001, trả góp mỗi tháng 500.000 đồng, trong 5 tháng thành 2.500.000 đồng. Tiền lời mỗi tháng là 100.000 đồng, lãi suất 5%/tháng. Tổng số tiền lãi là 500.000 đồng. (BL: V6 T4: 403)

17. Đặng Văn Nhàng (Sáu Lệ), sinh 1950, ngụ tại 44 lô C, chung cư Cô Giang, Cô Giang, quận 1, bán cà phê ở chợ cá Cầu Ông Lãnh. Năm 2000 vay 3 lần: Lần 1 vay 500.000 đồng, trả góp 30 ngày, mỗi ngày 20.000 thành 600.000 đồng. Tiền lãi 100.000, lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng, thu lời bất chính 95.000 đồng. Hai lần sau vay mỗi lần 1.000.000 đồng, trả góp trong 30 ngày, mỗi ngày trả 40.000 thành 1.200.000 đồng. Một tháng trả 200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20%/tháng gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng số tiền lãi suất 2 lần là 400.000 đồng. (BL: V6 T4: 401-402)

Tổng số tiền lãi suất mà Châu Phát Lai và Nguyễn Kim Thịnh thu được thông qua việc cho 17 người vay là 13.597.000 đồng. Căn cứ vào công văn 237/NHTP.2002 thông báo lãi suất cơ bản của NHNN cho vay cùng thời điểm thì Lai Anh và Nguyễn Kim Thịnh thu lời bất chính thông qua việc cho 17 người vay là 13.597.000 đồng.

Những người vay tiền của Lai Anh và Nguyễn Kim Thịnh đều khai nhận có vay tiền của Lai Anh với số lượng cụ thể nêu trên. Họ cũng đều biết được rằng lãi suất phải trả cho việc vay tiền của Lai Anh là quá cao nhưng vì điều kiện gia đình quá khó khăn nên bắt buộc phải vay tiền của bọn chúng. Việc trả tiền lời và tiền gốc cho Lai Anh đều phải đúng thời gian quy định, không dám sai hẹn vì Lai Anh và Nguyễn Kim Thịnh rất có tiếng trong giới giang hồ, sợ bị bọn chúng sẽ cho người đe dọa và hành hung.

Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an an tại công văn số 1041/C16(C3) ngày 18/7/2002 và công văn số 1447/C16(C3) ngày 12/8/2002, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP HCM có công văn số 855/NHTP.2002 ngày 22/7/2002 (BL: V6 T4: 404A), công văn số 993/NHTP.2002 ngày 21/8/2002 và công văn 357/NHTP.2002 trả lời kết quả tính lãi suất hằng tháng từng trường hợp vay tiền của Châu Phát Lai (Lai Anh) và Nguyễn Kim Thịnh nêu trên và lãi suất cho vay cao nhất của Ngân hàng Nhà nước quy định tại từng thời điểm, để làm căn cứ xác định số tiền thu lợi bất chính của Lai Anh và Nguyễn Kim Thịnh.

Như vậy thời gian từ tháng 10/2000 đến tháng 1/2002, Châu Phát Lai Anh và Nguyễn Kim Thịnh đã dùng tiền cho 43 người vay. Tổng số tiền thu lợi bất chính là 41.167.000 đồng. Trong đó Châu Phát Lai thu lời bất chính 27.570.000 đồng; Nguyễn Kim Thịnh và Châu Phát Lai thu lời bất chính 13.597.000 đồng.

Tuy số tiền mà Châu Phát Lai (Lai Anh) và Nguyễn Kim Thịnh dùng để cho vay lãi nặng không lớn nhưng đối tượng vay tiền đều là nhân dân lao động nghèo, có thu nhập bằng sức lao động chân chính và rất thấp. Vì vậy hành vi của Châu Phát Lai là rất nghiêm trọng, có tính chất bóc lột cao, làm mất lòng tin của những người có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực chợ cá Cầu Ông Lãnh.

Hành vi của Châu Phát Lai và Nguyễn Kim Thịnh đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại khoản 2 điều 163 BLHS, cần phải được xử lý nghiêm khắc, đáp ứng với lòng mong mỏi của quần chúng nhân dân.

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 13314
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Thiếu nữ bị dao đâm xuyên mặt vì cố chống trả lại tên cướp túi xách
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Vụ Nguyễn Khắc Thủy tuổi dâm ô trẻ em: Cần bãi bỏ những tình tiết giảm nhẹ vô lý

Diễn biến mới vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em được hưởng án treo, TAND cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm dành cho bị cáo này, đề nghị đình chỉ chủ tọa phiên tòa và yêu cầu các thẩm phán giải trình.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Dai gia dieu cay Le Thanh Than bi khoi to

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bị khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại điều 198 Bộ Luật Hình sự 2015

Nu DJ 19 tuoi bi ban trai sat hai trong phong tro o Ha Noi

Nữ DJ 19 tuổi bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội

Trước khi quen và có tình cảm với chị Tr., Cường mới đi tù về vì tội đánh bạc và không có công ăn việc làm ổn định.

Thieu uy cong an tat axit vo sap cuoi o Da Nang

Thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới ở Đà Nẵng

Để chuẩn bị kế hoạch tạt axit vợ sắp cưới, thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng đã đi mua mua can..

3 ba chau bi sat hai roi phi tang xac o Lam Dong

3 bà cháu bị sát hại rồi phi tang xác ở Lâm Đồng

Theo người dân địa phương, nghi phạm giết 3 bà cháu rồi giấu xác ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) có tâm lý không bình thường, hay chửi..