Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 26): Hành vi cho vay lãi nặng của Châu Phát Lai Anh

10:01 25/12/2002
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Năm 1999-2000, trùm bảo kê chợ Cầu Ông Lãnh này, đã cho 26 người vay tiền với lãi suất gấp 20-30 lần quy định của ngân hàng. Người vay ít nhất 500.000 đồng, cao nhất 10 triệu bằng hình thức vay đứng (vay 1 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 10.000 đồng, khi nào trả hết vốn thì thôi); vay trả góp (1 triệu đồng trả 30 ngày, mỗi ngày trả 40.000 đồng).

B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện

IV. Các vụ cho vay lãi nặng

2. Hành vi cho vay lãi nặng của Châu Phát Lai (Lai Anh) và Nguyễn Kim Thịnh tại chợ cá Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM.

2.1. Hành vi cho vay lãi nặng của Châu Phát Lai (Lai Anh)

Từ cuối năm 1999 đến tháng 9/2000, Lai Anh (đối tượng hình sự, phạm tội chuyên nghiệp) lợi dụng uy thế của mình trong giới giang hồ đã dùng số tiền (vốn) 12-15 triệu cho 26 người làm các nghề bốc xếp, chạy xe ba gác máy, bán cá ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM vay tiền với lãi suất 20%/tháng (vay trả góp) và 30%/tháng (vay đứng). Người vay ít nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 10 triệu bằng hình thức vay đứng (vay 1 triệu mỗi ngày trả lãi 10.000 đồng, khi nào trả hết vốn thì thôi); vay trả góp (1 triệu trả 30 ngày, mỗi ngày trả 40.000 đồng) (BL: 1353 - 1357 phần bổ sung), cụ thể:

1. Anh Vũ (đã chết), chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 6 lần.

- Lần 1, 2, 3: Vay 1.000.000 đồng, trả góp trong vòng 30 ngày, mỗi ngày trả 40.000 đồng, một tháng trả 1.200.000 đồng. Tiền lãi phải trả 200.000 đồng, lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tổng cộng 3 lần thu 600.000 đồng tiền lãi suất.

- Lần 4, 5: Vay dưới hình thức vay tiền đứng, mỗi lần vay 500.000 đồng, trả 5.000 đồng/ngày (hai lần trả 10.000 đồng/ngày). Mỗi tháng trả 300.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30%/tháng gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 6: Vay đứng 1.000.000 đồng, mỗi ngày trả 10.000 đồng tiền lãi, một tháng trả 300.000 đồng tiền lãi, lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng số tiền cho vay 6 lần, tiền lãi thu được là 1,2 triệu đồng. (BL: 1353 phần bổ sung)

2. Anh Tài, phụ việc cho anh Công ở hợp tác xã bốc xếp số 1 (không xác định được địa chỉ), vay 5 lần.

- Lần 1, 2: Vay 1.000.000 đồng trả góp 30 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng thành 1.200.000 đồng. Một tháng trả 200.000 đồng tiền lãi, lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 3: Vay 2.000.000 đồng dưới hình thức vay tiền đứng, mỗi ngày trả 14.000 đồng, một tháng trả 420.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 21% gấp 21 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 4, 5: Mỗi lần vay 1.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000 đồng, một tháng trả 300.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng. Hai lần vay thu 600.000 đồng tiền lãi.

Tổng cộng 5 lần cho vay, thu tiền lãi là 1.420.000 đồng. (BL: 1354 phần bổ sung)

3. Anh Nguyễn Văn Sơn chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại vựa 13 chợ cá Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM vay 5 lần.

- Lần 1, 2, 3, 4: Vay mỗi lần 500.000 đồng, trả góp trong 30 ngày, mỗi ngày 20.000 đồng thành 600.000 đồng. Một tháng trả 100.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Vay 4 lần phải trả 400.000 đồng.

- Lần 5: Vay 1.000.000 đồng trả góp trong 30 ngày, mỗi ngày 40.000 đồng, một tháng trả 200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng cho vay 5 lần, thu được 600.000đ tiền lãi. (BL: 1367 phần bổ sung)

4. Anh Lê Kim Vân, làm công đoàn bốc xếp số 1, ngụ tại số 4 Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP HCM vay 3 lần.

Mỗi lần vay 10.000.000 tiền đứng, mỗi ngày trả 70.000 đồng tiền lãi. Một tháng trả 2.100.000 đồng (vay 3 lần trả thành 6.300.000 đồng). Lãi suất 21% gấp 21 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng số tiền lãi thu được qua 3 lần cho vay, tiền lãi là 6.300.000 đồng. (BL: 1360 phần bổ sung)

5. Anh Lê Kim Quyền, công đoàn bốc xếp số 1, ngụ tại 3B Bến Chương Dương, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM vay 3 lần.

Mỗi lần 5.000.000 đồng, trả tiền lãi 35.000 đồng/ngày, trả tiền lãi tháng 1.050.000 đồng. 3 lần cho vay, trả 3.150.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 21% gấp 21 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 3 lần cho vay, thu tiền lãi là 3.150.000 đồng. (BL: 1358 phần bổ sung)

6. Anh Sang (đã chết), chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, vay 5 lần:

- Lần 1, 2 vay trả góp: Mỗi lần vay 500.000 đồng. Mỗi ngày trả 20.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 600.000. Tiền lãi 1 tháng là 100.000 đồng, hai lần vay trả thành 200.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 3, 4 vay trả góp: Mỗi lần vay 1.000.000 đồng. Mỗi ngày trả 40.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000. Tiền lãi 1 tháng là 200.000 đồng, hai lần vay trả thành 400.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 5 vay tiền đứng: Vay 1.000.000 đồng. Mỗi ngày trả 10.000 đồng, tiền lãi 1 tháng trả 300.000. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 5 lần cho vay, thu tiền lãi là 900.000 đồng. (BL: 1364 phần bổ sung)

7. Anh Lê Thành Thái (Sơn "Đen"), công đoàn bốc xếp số 1, ngụ tại 10/2A khu phố 2, Nguyễn Tất Thành, Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM vay 8 lần.

- Lần 1, 2, 3, 4 vay tiền đứng: Mỗi lần vay 1.000.000 đồng, mỗi ngày trả 10.000 đồng, mỗi tháng trả 300.000 đồng tiền lãi. Vay 4 lần phải trả 1.200.000 đồng. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 5 ,6, 7 vay trả góp: Mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 600.000 đồng. Vay 3 lần phải trả 300.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 8 vay trả góp: Vay 1.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 40.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000 đồng, thu lời 200.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 8 lần cho vay, thu tiền lãi là 1.700.000 đồng. (BL: 1361 phần bổ sung)

8. Anh Nguyễn Trung Thành (Sáu "Hô"), chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 109D 16/3 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, TP HCM vay 4 lần.

Mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 600.000 đồng, thu lời 100.000 đồng. Vay 4 lần phải trả 400.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 4 lần cho vay, thu tiền lãi là 400.000 đồng. (BL: 1365 phần bổ sung)

9. Anh Châu Minh Hà (Chiến), công đoàn bốc xếp số 1, ngụ tại 138/170 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, TP HCM vay 3 lần.

Mỗi lần vay 1.000.000 đồng, mỗi ngày trả 10.000, mỗi tháng trả 300.000 tiền lãi. Vay 3 lần phải trả 900.000 đồng. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 3 lần cho vay, thu tiền lãi là 900.000 đồng. (BL: 1359 phần bổ sung)

10. Anh Cà Lem, chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh (không xác định được địa chỉ), vay 6 lần.

Sáu lần vay trả góp, mỗi lần vay 500.000 đồng, mỗi ngày trả 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000. Vay 6 lần phải trả 600.000đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 6 lần cho vay, thu tiền lãi là 600.000 đồng. (BL: 1354 phần bổ sung)

11. Anh Dương Văn Đại (Tài Ba Lầu), chạy xe ba gác, vay 3 lần.

- Lần 1: Vay 500.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 5.000 đồng, mỗi tháng trả 150.000 tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 2, 3: Vay trả góp, mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000 đồng. Vay 2 lần phải trả 200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 3 lần cho vay, thu tiền lãi là 350.000 đồng. (BL: 1375 phần bổ sung)

12. Anh Nguyễn Văn Hiền bưng cá ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 34/50 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP HCM vay 6 lần.

- Lần 1, 2, 3: Vay trả góp, mỗi lần vay 1.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 40.000, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000, tiền phải trả lãi một tháng là 200.000 đồng. Vay 3 lần phải trả 600.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 15% gấp 15 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 4, 5: Vay trả góp, mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000. Vay 2 lần phải trả 200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 15% gấp 15 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 6: Vay 1.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000, mỗi tháng trả 300.000 tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 6 lần cho vay, thu tiền lãi là 1.110.000 đồng. (BL: 1385 phần bổ sung)

13. Anh Đặng Chí Bảo, bốc xếp công đoàn số 1, ngụ tại 287 Nguyễn Công Chứ, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM vay 5 lần.

- Lần 1, 2: Vay trả góp, mỗi lần vay 1.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 40.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000 đồng, tiền phải trả lãi một tháng là 200.000. Vay 2 lần phải trả 400.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 3, 4 vay tiền đứng (1 lần vay 1.000.000, 1 lần vay 3.000.000): Vay 1.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000 đồng. Vay 3.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 30.000. Tổng cộng, mỗi tháng trả 1.200.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 5: Vay 500.000 đòng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 5 lần cho vay, thu tiền lãi là 1.700.000 đồng. (BL: 1381 phần bổ sung)

14. Anh Trịnh Thanh Sang (Lý Tét), chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại sau 17A Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, vay 4 lần.

- Lần 1, 2, 3: Vay trả góp, mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000. Vay 3 lần phải trả 300.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 4 vay tiền đứng: Vay 500.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 5.000 đồng, mỗi tháng trả 150.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 4 lần cho vay, thu tiền lãi là 450.000đ. (BL: 1354 phần bổ sung)

15. Anh Lê Văn Thơm (Thơm "Đui"), bảo vệ ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 290/14 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP HCM vay 4 lần.

- Lần 1, 2, 3: Vay trả góp, mỗi lần vay 1.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 40.000 đồng, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000, tiền phải trả lãi một tháng là 200.000. Vay 3 lần phải trả 600.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 4 vay tiền đứng: Vay 1.000.000đ tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000đ, mỗi tháng trả 300.000đ tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 4 lần cho vay, thu tiền lãi là 900.000 đồng. (BL: 1368 phần bổ sung)

16. Anh Nguyễn Hữu Hạnh, chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 79X/1 Bến Chương Dương, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM vay 6 lần:

- Lần 1, 2, 3: Vay trả góp, mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000 đồng. Vay 3 lần phải trả 300.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 4: Vay 1.000.000 đồng, trả góp mỗi ngày 40.000, trả góp trong 30 ngày thành 1.200.000, tiền phải trả lãi một tháng là 200.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 5, 6 vay tiền đứng: Mỗi lần vay 1.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 10.000, mỗi tháng trả 300.000 tiền lãi Hai lần vay phải trả 600.000 đồng tiền lãi. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 6 lần cho vay, thu tiền lãi là 1.100.000 đồng. (BL: 1383 phần bổ sung)

17. Anh Phan Văn Trọng (Đạt), chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 171 Nguyễn Cư Trinh, phường 15, quận 1, TP HCM vay 3 lần:

- Lần 1: Vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000 đồng. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng.

- Lần 2, 3 vay tiền đứng: Mỗi lần vay 500.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 5.000, mỗi tháng trả 150.000 tiền lãi. Vay 2 lần phải trả 300.000 đồng tiền lãi suất. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng.

Tổng cộng 3 lần cho vay, thu tiền lãi là 400.000 đồng. (BL: 1377 phần bổ sung)

18. Anh Nguyễn Huy Hoàng, chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh (đang cai nghiện tại trường số 4, Tân Định, Tân Uyên, Bình Dương), vay 2 lần.

Mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000 tiền lãi suất. Vay 2 lần phải trả 200.000 đồng tiền lãi suất. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. (BL: 1384 phần bổ sung)

19. Anh Hùng, chạy xe ba gác ở chợ cá Cầu Ông Lãnh (không xác định được địa chỉ), vay 2 lần.

Mỗi lần vay 500.000 đồng, trả góp mỗi ngày 20.000, trả góp trong 30 ngày thành 600.000, tiền phải trả lãi một tháng là 100.000đồng. Vay 2 lần phải trả 200.000 đồng tiền lãi suất. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. (BL: 1355 phần bổ sung)

20. Anh Một, bưng cá ở chợ cá Cầu Ông Lãnh (không xác định được địa chỉ), vay 5.000.000 đồng tiền đứng, mỗi ngày trả 50.000 đồng, mỗi tháng trả 1.500.000 đồng tiền lãi. Vay 2 tháng phải trả 3.000.000 đồng tiền lãi suất. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng. (BL: 1355 phần bổ sung)

21. Anh Trần Quang Thọ, công đoàn bốc xếp số 1, ngụ tại số 66 đương số 6, khu Tái Thiết, phường 4, quận 4, TP HCM vay 1.000.000 đồng tiền đứng. Lãi suất 30% gấp 30 lần lãi suất ngân hàng. Tổng cộng thu tiền lãi là 300.000đ. (BL: 1379 phần bổ sung)

22. Chị Lê Kim Cúc (Gái), bán cà phê ở chợ cá Cầu Ông Lãnh, ngụ tại 111 Bến Chương Dương, Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM vay 1.000.000 đồng trả góp. Mỗi ngày trả góp 40.000 đồng, trong 30 ngày thành 1.200.000, một tháng là 200.000 đồng tiền lãi suất. Lãi suất 20% gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. (BL: 1363 phần bổ sung)

23. Anh Nguyễn Kiến Bình (Út), chạy xe ba gác, ngụ tại 91/3 Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM vay trả góp 500.000 đồng. Mỗi ngày trả 20.000 đồng, một tháng trả 600.000 tiền lãi suất. Lãi suất 20%/tháng, gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tiền lãi thu được là 100.000 đồng. (BL: 1362 phần bổ sung)

24. Anh Tuấn, chạy xe ba gác (không xác định được địa chỉ), vay trả góp 500.000 đồng, mỗi ngày trả 20.000, thành 600.000 đồng. Lãi suất 20%/tháng, gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tiền lãi thu được là 100.000 đồng. (BL: 1356 phần bổ sung)

25. Anh Nguyễn Văn Chiến (Sáu Cao), công đoàn bốc xếp, ngụ tại 15 Bến Chương Dương, Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP HCM vay trả góp 1.000.000 đồng. Mỗi ngày trả 40.000 đồng, thành 1.200.000 đồng. Lãi suất 20%/tháng, gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tiền lãi thu được là 200.000đồng. (BL: 1365 phần bổ sung)

26. Anh Nguyễn Văn Hậu, chạy xe ba gác, ngụ tại M12-M14 khu tái thiết, Khánh Hội, quận 4, TP HCM vay trả góp 500.000 đồng. Mỗi ngày trả 20.000 đồng, thành 600.000. Lãi suất 20%/tháng, gấp 20 lần lãi suất ngân hàng. Tiền lãi thu được là 100.000 đồng. (BL: 1372 phần bổ sung)

Lấy lời khai 19/26 người đã vay tiền của Lai Anh đều xác nhận có vay tiền của Lai Anh. Số tiền vay, hình thức vay, lãi suất phải trả phù hợp với sổ sách, lời khai nhận của Lai Anh. Còn 7 trường hợp vay không lấy lời khai được (vì lý do đã chết; chuyển đi nơi khác làm ăn hoặc không xác định được địa chỉ). Song căn cứ vào cuốn sổ thu giữ được, Lai Anh thừa nhận có cho 7 trường hợp (không xác minh được) vay tiền, có thu lãi suất % từng tháng (gấp ít nhất là 15 lần so với lãi suất ngân hàng nhà nước cho vay cùng thời điểm) như phần nêu từng trường hợp cụ thể về hành vi cho vay lãi nặng của Châu Phát Lai.

Như vậy, với số vốn 12-15 triệu đồng cho 26 người vay từ cuối 1999 đến tháng 9/2000, Lai Anh thu được 27/570.000 đồng tiền lãi. Căn cứ vào công văn số 357/NHTP.2002 thông báo lãi suất cơ bản của NHNN cho vay cùng thời điểm Lai Anh cho 26 người vay tiền, xác định Lai Anh đã thu lời bất chính 27.570.000 đồng từ lãi suất thu được của 26 người vay tiền của Lai Anh.

Phần trước

Còn nữa

Việt Báo
contentlength: 22681
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Nghẹt thở màn truy đuổi trộm chó kịch tính trong đêm
00:00 / --:--

TIN An Ninh - Pháp Luật NỔI BẬT

Giáng cấp trung tá CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác ở Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã bị giáng cấp xuống đại úy do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách liên quan đến vụ việc vị CSGT này đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây xôn xao dư luận.

VẤN ĐỀ AN NINH - PHáP LUậT NÓNG NHẤT

Vu tham phan giang vien bi to bat coc tre em

Vụ thẩm phán, giảng viên bị tố "bắt cóc trẻ em"

Ông Nam nói chỉ tính thuê 1 phòng ở căn nhà để tá túc, chứ không biết gì về tranh chấp của những người liên quan căn nhà.

Bac si bi to ga tinh hanh hung thuc tap sinh

Bác sĩ bị tố gạ tình, hành hung thực tập sinh

Anh Phúc cho biết, sau khi chị Th. đưa thuốc lên tầng 2 thì bác sĩ P. ra mở cửa và chốt trong lại, có ý định sàm sỡ, hãm hại.

Nam thanh nien sat hai 2 nu sinh roi tu tu

Nam thanh niên sát hại 2 nữ sinh rồi tự tử

Trước khi gây ra vụ trọng án kinh hoàng khiến 2 nữ sinh viên tử vong, Giàng A Dông - nghi can của vụ án đã gọi điện, nhắn tin mạt..